Ви є тут

06.01.01 - Загальне землеробство

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Розміщення озимої пшениці після різних попередників, систем добрив і обробітку грунту та її продуктивність в північному Степу України Рудаков Юрій Миколайович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Удосконалення технології передпосівного та післяпосівного періоду вирощування цукрових буряків в умовах правобережного Лісостепу України Сінченко Віктор Миколайович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах північного Лісостепу України Ременюк Юрій Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив біологічних чинників на продуктивність сівозмін і родючість дерново-підзолистого супіщаного ґрунту. Савчук Ольга Іванівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оптимізація структури сівозмін із цукровими буряками в умовах нестійкого зволоження на чорноземі типовому Барновський Володимир Дмитрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефективність дії попередників, основного обробітку грунту та тривалого застосування добрив на урожайність кукурудзи у сівозмінах підзони північного Степу України Олексенко Володимир Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефективність систем обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України Кирилюк Віктор Петрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного Лісостепу України Калієвський Максим Валерійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив різних способів основного обробітку грунту на продуктивність цукрових буряків в Лівобережному Лісостепу України Пилипенко Сергій Олександрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України Синявін Володимир Дмитрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину