Ви є тут

Удосконалення методів діагностики та лікування сонячних ретинальних опіків.

Автор: 
Гребень Наталія Костянтинівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2005
Артикул:
0405U001736
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика хворих з ретинальними опіками органа зору
Проведено обстеження 118 хворих (181 око) з РО, що виникли внаслідок дії
сонячного світла. Одна група хворих перебувала на лікуванні в очному відділенні
Центральної міської клі­нічної лікарні м. Києва у 1999-2003 роках. Інша група
хворих проходила обстеження та лікування амбулаторно в полікліниці № 1
Московського ТМО м. Києва у 1999 – 2003 роках. Термін спостереження – 4 роки.
Із 118 хворих – 45 жінок (38,1%), 73 чоловіків (61,9%).
Середній вік обстежених хворих становив 26,3 роки (від 14 до 60 років). Хворих
залежно від віку поділяли на 4 групи: І група - до 19 років, ІІ – від 20 до 29
років, ІІІ – від 30 до 39 років, ІV – 40 та старше. Розподіл хворих на вікові
групи наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на ретинальні опіки за віком і статтю
Вікова група
Загальна кількість
Всього
(осіб)
Всього
(очей)
Всього
(%)
хворих
очей
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
До 19 р.
36
59
32,5
24
12
39
20
21,5
11,0
ІІ
20-29 р.
56
80
44,2
34
22
44
36
24,3
19,9
ІІІ
30-39 р.
13
20
11,1
11
5,0
6,1
ІV
40 р.і більше
13
22
12,1
14
7,7
4,4
Всього
118
181
100
73
45
106
75
58,6
41,4
У таблиці 2.1. показано, що кількість РО переважає серед чоловіків. Більшість
хворих, як серед чоловіків, так і серед жінок, у віці до 19 років та від 20 до
29 років, що становить 76,8 % (139 очей). У групі від 30 до 39 років отримали
ушкодження 11,1 % (20 очей), а в групі від 40 і більше – 12,2 % (22 ока).
Про особливості ураження органа зору в різних вікових групах свідчать дані,
наведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих на ретинальні опіки за віком, статтю і особливостями ураження
органа зору
Вікова група
До 19 р. (осіб)
20-29р. (осіб)
30-39р. (осіб)
40 р. і більше
(осіб)
Всього (очей)
Всього (%)
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Однобічне ураження (ОD)
15
26
14,4
3,9
Однобічне ураження (ОS)
-
14
7,7
4,4
Двобічне ураження (ОU)
15
10
14
66
60
36,5
33,1
Всього
24
12
34
22
106
75
58,6
41,4
Із загальної кількості обстежених очей (181) РО виникли однобічно – в 30,4%
випадків (55 очей), з них у правому оці – у 60% (33 ока), у лівому оці – 40%
(22 ока); двобічність ураження була в 69,6% випадків (126 очей). За данними
таблиці 2.2, зберігається співвідношення долі хворих, які отримали РО, у віці
20 – 29 років і 19 років серед жінок (34 особи) і чоловіків (58 осіб). У цих
групах характерне двобічне ураження (94 ока). У групі від 20 до 29 років серед
чоловіків більша кількість випадків однобічного ураження, на правому оці (15
очей), а серед жінок переважає двобічне ураження (28 очей). У групах старшого
віку значно менша кількість хворих (26 осіб), де так само характерним є
отримання опіку на обох очах (32 ока).
Усіх паціентів поділено за строками звернення за допомогою до медичних закладів
на 4 групи: 1 тиждень, 2 – 4 тижні, понад 1 місяць; понад 2 місяці, як наведено
в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл хворих на ретинальні опіки за строками звернення за медичною допомогою
Вікова група
1 тиждень
2 – 4 тиждень
1 місяць
2 – 3
місяці
Кількість хворих
Ж
До 19 р.
10
23
13
20 – 29р.
21
14
10
36
21
30 – 39р.
1
40р.і старше
2
Всього
34
30
23
72
46
ч/%
64/54,2
17/14,4
8/6,8
29/24,6
118/100
Аналізуючи одержані дані, можна зазначити, що найчислениша вікова група до 19
років, та 20 – 29 років. Хворі звертались переважно в перший тиждень після
одержання ушкодження (54,2%) та після двох місяців (24,6%). Це свідчить про те,
що на перших строках переважають скарги хворих і вони звертаються по допомогу.
На 2 – 3 місяці звертаються ті, які помітили, що деякі зміни стану органа зору
не минають.
За часом експозиції (час впливу випромінювання) хворі поділялись на 3 групи: І
група – експозиція від 2 хв. до 10 хв., ІІ група – від 15 хв. до 25 хв., ІІІ
група – від 30 хв. до 1-ї години (і більше). Середнє значення експозиції
становило 25,89 ± 19,4. За часом експозиції хворі цих груп поділялись так, що
більшість з них при експозиції 2 – 10 хв., та 30 хв. – 1 год. – 89 (75,4%). При
експозиції від 30 хв. – 1 год. найбільша кількість хворих – 48 (40,7%).
Результати наведено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Розподіл хворих на ретинальні опіки за експозицією
Експозиція
2 – 10хв.
15 – 25 хв.
30хв. – 1год.
Всього
Вік
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
Ч.
Ж.
До 19 р.
5
23
12
20 – 29р.
10
13
11
34
21
30 – 39р.
2
40р.і старше
4
Всього
22
19
22
28
20
72
46
ч / %
41/ 34,7
29/24,6
48/40,7
118/100
Аналіз анамнестичних даних про час експозиції хворих показує, що більшість
хворих одержали РО при експозиції 30 хв – 1год., хоча й при експозиції 15 – 25
хв. у 24,6 % виникли ретинальні ушкодження. Суперечливі дані про кількість
хворих на РО при експозиції 2 – 10 хв., що можна пояснити або необ’єктивністю
даних, які знизили час спостереження, або хворі спостерігали за сонцем по 2 – 3
хв. декілька разів і в сумі це становило більшу експозицію.
Територіальне розташування хворих, які звернулися по допомогу, за місцем
спостереження і мешкання включає: Київ та Київська область, Крим; Полтавська,
Львівська, Івано-Франківська, Сумська і Одеська області.
Були хворі різних професій: водії, наукові працівники, лікарі, працівники
фотолабораторій, студенти