Вы здесь

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами свинцю (II) водного сереовища. Мардаревич Мирослав Григорович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Багаторічні зміни угруповання мезозоопланктону Севастопольської бухти. Губанова Олександра Дмитрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря. Копитіна Надія Іванівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем Чорного моря Малахова Людмила Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив іонів важких металів водного середовища на ріст, розмноження і розвиток ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata) Пінкіна Тетяна Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив гідротехнічних споруд на процеси самоочищення в прибережній зоні Чорного моря Соловйова Ольга Вікторівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina platensis (Nordst.) Geitler Дробецька Ірина Вікторівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря Александров Борис Георгійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді (ІІ) і марганцю (ІІ) водного середовища Пасічна Олена Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дінофлагеляти північно-західного Причорноморя: видове різноманіття та екологія Теренько Людмила Михайлівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину