Видеоролик оформления заказа смотрите здесь 

  Уважаемые авторы! Наш сайт не размещает диссертации. На сайте представлены только названия работ и краткое описание. Если Вы имеете возражения касательно упоминания о Вашей дисссертации, пожалуйста, напишите нам письмо с просьбой удалить название работы с сайта, при этом укажите данные автора и ссылку на работу в каталоге.

 ДОСТАВКА ДИССЕРТАЦИЙ

СОСТОИТ ИЗ ПУТИ В ТРИ ЭТАПА:

  1. Поиск диссертации у нас на сайте. Для этого Вам следует воспользоваться найти интересующую Вас диссертацию в строке поиска.

2. Оформление заказа. Для этого Вам необходимо добавить интересующую Вас диссертацию в корзину, указать электронную почту, куда мы отправим заказанные Вами диссертации, выбрать способ оплаты и подтвердить.

3. Получение полного текста диссертации. Вам следует оплатить через кассу ПриватБанка, Приват24 или платёжный терминал; уведомить нас об оплате с помощью телефона и в течении 10-20 мин. получить диссертацию на электронную почту.

Диссертации Украины

01 - Математичні науки
01.01.00 - Математика, 01.02.00 - Механіка, 01.03.00 - Астрономія, 01.04.00 - Фізика, Подробнее...
02 - Хімічні науки
02.00.01 - Неорганічна хімія, 02.00.02 - Аналітична хімія, 02.00.03 - Органічна хімія, 02.00.04 - Фізична хімія, Подробнее...
03 - Біологічні науки
03.00.01 - Радіобіологія, 03.00.02 - Біофізика, 03.00.03 - Молекулярна біологія, 03.00.04 - Біохімія, Подробнее...
04 - Геологічні науки
04.00.01 - Загальна та регіональна геологія, 04.00.02 - Геохімія, 04.00.04 - Геотектоніка, 04.00.05 - Геологічна інформатика, Подробнее...
05 - Технічні науки
05.01.00 - Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка, 05.02.00 - Машинознавство, 05.03.00 - Обробка матеріалів у машинобудуванні, 05.05.00 - Галузеве машинобудування, Подробнее...
06 - Сільськогосподарські науки
06.01.00 - Агрономія, 06.02.00 - 3оотехнія, 06.03.00 - Лісове господарство
07 - Історичні науки
07.00.01 - Історія України, 07.00.02 - Всесвітня історія, 07.00.03 - Історіософія, 07.00.04 - Археологія, Подробнее...
08 - Економічні науки
08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством, 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, Подробнее...
09 - Філософські науки
09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія, 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання, 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії, 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури, Подробнее...
10 - Філологічні науки
10.01.00 - Літературознавство, 10.02.00 - Мовознавство
11 - Географічні науки
11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів, 11.00.02 - Економічна та соціальна географія, 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія, 11.00.05 - Біогеографія та географія ґрунтів, Подробнее...
12 - Юридичні науки
12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, 12.00.02 - Конституційне право, 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право, Подробнее...
13 - Педагогічні науки
13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань), 13.00.03 - Корекційна педагогіка, 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти, Подробнее...
14 - Медичні науки
14.01.00 - Клінічна медицина, 14.02.00 - Профілактична медицина, 14.03.00 - Теоретична медицина
15 - Фармацевтичні науки
15.00.01 - Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, 15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія, 15.00.03 - Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
16 - Ветеринарні науки
16.00.01 - Діагностика і терапія тварин, 16.00.02 - Патологія, онкологія і морфологія тварин, 16.00.03 - Ветеринарна мікробіологія та вірусологія, 16.00.04 - Ветеринарна фармакологія та токсикологія, Подробнее...
17 - Мистецтвознавство
17.00.01 - Теорія та історія культури, 17.00.02 - Театральне мистецтво, 17.00.03 - Музичне мистецтво, 17.00.04 - Кіномистецтво. Телебачення, Подробнее...
18 - Архітектура
18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури, 18.00.02 - Архітектура будівель та споруд, 18.00.04 - Містобудування та ландшафтна архітектура
19 - Психологічні науки
19.00.01 - Загальна психологія, історія психології, 19.00.02 - Психофізіологія, 19.00.03 - Психологія праці; інженерна психологія, 19.00.04 - Медична психологія, Подробнее...
20 - Військові науки
20.01.00 - Військово-теоретичні науки, 20.02.00 - Військово-спеціальні науки
21 - Національна безпека
21.01.00 - Основи національної безпеки, 21.02.00 - Воєнна безпека, 21.03.00 - Гуманітарна іполітична безпека, 21.04.00 - Економічна безпека, Подробнее...
22 - Соціологічні науки
22.00.01 - Теорія та історія соціології, 22.00.02 - Методологія та методи соціологічних досліджень, 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини, 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології, Подробнее...
23 - Політичні науки
23.00.01 - Теорія і історія політичної науки, 23.00.02 - Політичні інститути та процеси, 23.00.03 - Політична культура та ідеологія, 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, Подробнее...
24 - Фізичне виховання та спорт
24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.03 - Фізична реабілітація
25 - Державне управління
25.00.01 - Теорія і історія державного управління, 25.00.02 - Механізми державного управління, 25.00.03 - Організація та управління в державних установах, 25.00.04 - Регіональне управління, Подробнее...
26 - Культурологія
26.00.01 - Теорія та історія культури, 26.00.04 - Українська культура, 26.00.05 - Музеєзнавство
27 - Соціальні комунікації
27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій, 27.00.02 - Документознавство, архівознавство, 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27.00.04 - Теорія та історія журналістики, Подробнее...