Вы здесь

07.00.04 - Археологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Історія племен зрубної спільності Отрощенко Віталій Васильович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х - ХІV ст. Возний Ігор Петрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історична топографія Переяславля Руського (Х - перша половина ХІІІ ст.). Колибенко Олександр Володимирович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Археологічні культури пізнього енеоліту ранньої бронзи Дніпро-Донського межиріччя (за матерілами поселень). Спіцина Лариса Анатоліївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) Білас Наталія Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 - 1948 рр.) Черненко Олена Євгеніївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я Красильнікова Людмила Іванівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємовідносини слов`ян та кочовиків Південно-Східної Європи у 6-7 ст. (культурно-політичний аспект). Скиба Андрій Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Виробництво ліпленого посуду скіфського часу в племен Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Гейко Анатолій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Давнє чинбарство на території України за археологічними даними Войнаровський Віктор Миколайович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину