Вы здесь

11.00.05 - Біогеографія та географія ґрунтів

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Буроземи пралісів Українських Карпат. Войтків Петро Степанович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Галогеохімія ґрунто-підґрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю. Кривульченко Анатолій Іванович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Генетико-літологічна обумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя. Підкова Оксана Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Географічні закономірності поширення і динаміка фтору у чорноземах південних північно-західного Причорномор'я Тригуб Валентина Іванівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Географічний аналіз інтенсивності ґрунтоутворення в агроландшафтах Криму для потреб їх протиерозійного облаштування. Єргіна Олена Іванівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Географо-генетичні особливості гумусового стану опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя. Підвальна Галина Станіславівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Географо-генетичні особливості трансформації ґрунтів трас магістральних трубопроводів Телегуз Олексій Гнатович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Географо-генетичні особливості фізичного стану грунтів Передкарпаття. Романів Павло Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Грунти заплав малих і середніх річок північно-західного Причорномор'я Михайлюк Віктор Іванович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Грунтово-географічні основи екологічної експертизи земель (на прикладі Задністров'я України) Сич Віталій Андрійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину