Вы здесь

Визначення обсягу виробництва вуглевидобувних підприємств при стратегічному та тактичному плануванні на базі ітераційного підходу

Автор: 
Кравцов Олександр Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U001353
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ
ВИРОБНИЦТВА ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Аналіз виробничої стратегії на різних етапах функціонування вугільної шахти
Виробнича стратегія є однією з основних складових стратегічного плану розвитку підприємства. Відповідно до концепції, запропонованої О. Горшковим ?140?, протягом терміну експлуатації вуглевидобувного підприємства послідовно зміняють один одного наступні етапи (рис. 2.1): освоєння проектних показників, стабільне функціонування, загасання вуглевидобутку.
Рис. 2.1 Етапи функціонування вуглевидобувного підприємства
Планування обсягу випуску продукції починається на стадії проектування будівництва або реконструкції вуглевидобувного підприємства з обґрунтування його проектної потужності. Питанням оптимізації проектних рішень у гірничій промисловості присвячені роботи ?141, 142, 143?. Досягнення підприємством у нормативний термін проектного обсягу виробництва повинно забезпечити задані в проекті показники ефективності інвестицій: чисту приведену вартість, внутрішню норму рентабельності і строк окупності капіталовкладень ?144, 145, 146?. Проектна потужність може бути не освоєна підприємством у встановлені нормативні терміни після введення в експлуатацію через негативний вплив факторів внутрівиробничого, комерційного і фінансового ризику, врахувати які у всім різноманітті їхнього прояву на стадії проектування неможливо.
Центргіпрошахт у 1983 році узагальнив результати роботи нових шахт, введених в експлуатацію після 1970 року, і діючих шахт, на яких за цей період вводилися потужності за рахунок реконструкції (таблиця 2.1). Фактичний рівень освоєння потужностей у 1982 році складав 84.4% від проектного (недодали 19.7 млн. т вугілля). Значно гірше проектних виявилися й інші показники: собівартість перевищила проектну на 57%, фондоємність - на 45%; прибутку отримано в 20 разів менше, ніж очікувалося. Як показують результати того ж дослідження, освоєння проектної потужності не гарантує видобувному підприємству відповідність проекту інших показників (таблиця 2.2). Рівень їх освоєння, як правило, нижче рівня освоєння проектної потужності ?72, 147?. Найважливішим фактором ризику, що привів до неосвоєння проектної потужності на більшості шахт, була невідповідність фактичних гірничо-геологічних умов прийнятим у проекті.
Відповідно до рекомендацій, викладених у роботі ?148?, для подолання наслідків прояву внутрівиробничих факторів ризику у відносно стабільних зовнішніх умовах проектна потужність вуглевидобувного підприємства повинна більш ніж у 1.5 рази перевищувати розрахункову величину беззбиткового обсягу виробництва. У нестабільній економіці перехідного періоду посилюється вплив зовнішніх факторів ризику на показники інвестиційних проектів, таких як високий темп інфляції, взаємні неплатежі і зриви постачань, подорожчання кредиту, скорочення централізованих капіталовкладень.
На етапі освоєння проектних показників вуглевидобувне підприємство дотримується стратегічних рішень, що містяться в проекті будівництва або реконструкції. Унаслідок неможливості врахування у проектах усіх випадкових факторів ці рішення повинні корегуватися у відповідності з реальними умовами виробництва та попитом на продукцію підприємства. Так по 44 реконструйованих шахтах колишнього Мінвуглепрому СРСР проектна потужність згодом була знижена з 65.8 млн. т до 54.2 млн. т, у тому числі по 21 шахті колишнього Мінвуглепрому УРСР - з 28.1 до 19.5 млн. т ?72?.
Таблиця 2.1
Техніко-економічні показники шахт, введених в експлуатацію і
реконструйованих у 1970-1982 роках у колишньому СРСР
ПоказникиНові та реконструйовані шахтиВсьогоВ тому числі по яким минув нормативний термін освоєння потужностів тому числінове будівництвореконструкція зі збільшенням
потужностівсьогов тому числі по яким минув термін освоєння потужностівсьогов тому числі по яким минув термін освоєння потужностіВидобуток вугілля:за проектом, млн. т186.4126.662.844.7102.362.1фактично, млн. т139.3106.942.536.775.551.2в % до проектного74.784.467.782.173.882.4Собівартість 1 т вугілля:за проектом, руб.10.3310.4910.989.859.6610.58фактично, руб.16.3716.4416.6315.1716.5218.29в % до проектної158.5156.7151.5154.0171.0172.9Фондоємність:за проектом, руб. / т28.727.935.328.724.827.2фактично, руб. / т40.740.450.443.738.141.8в % до проектної141.8144.8168.0152.3153.6153.7Прибуток (+), збитки (-)за проектом, млн. руб.+1429.5+1056.2+606.6+481.3+696.3+487.2фактично, млн. руб.-24.3+52.7+36.5+106.1-83.2-73.0 Динаміка обсягу виробництва на стадії освоєння проектних показників характеризується стійким ростом, який поступово сповільнюється в міру освоєння підприємством технології виробництва. Припинення росту означає, що в рамках прийнятої технології і передбаченої в проекті виробничої структури неможливо більш нарощувати виробництво. Вуглевидобувне підприємство переходить у стадію стабільної роботи. На ньому складається певний рівень виробництва, відносно постійна чисельність штату, матеріало- і фондоємність продукції.
Таблиця 2.2
Аналіз рівня освоєння проектної продуктивності праці на шахтах Донбасу, введених в експлуатацію в 1971-1980 р., за даними 1982 року
Група шахтКількість шахт у групіПотужність, тис. тВидобуток фактичний за 1982 рік, тис.тВідсоток освоєння потужностіПродуктивність праці робітника по видобутку вугілляпроект-нанормативнапроектноїнормативноїпроект-на,
т/міс.фактична,
т/міс.фактична до проектної, %Підприємства, що освоїли проектну потужність2240025502783116.0109.175.264.485.7Підприємства, що не освоїли проектну потужність1121550151001428266.394.695.736.337.9Всього1323950176501706571.396.793.239.141.9 Проект будівництва або реконструкції шахти характеризує її стратегію тільки на етапі освоєння проектних показників. На етапі стабільного функціонування замість проектної потужності