Вы здесь

Організаційно-економічний механізм побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення

Автор: 
Зайчук Борис Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001450
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Всього пенсіонерів із розділу 1, що отримують надбавки, доплати, компенсації та підвищенняв тому числі відповідно до Законів: За іншими (крім ст.54) статтями Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 82395872432987,9%87,28100,74115,43%"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соц. захисту"4402976415852494,4%74,2288,42119,13%"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" а) Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 1880161185,7%197,07251,45127,59%б) Достроково призначені пенсії 4136128,82"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"12624612426398,43%69,4683,76120,59%"Про зайнятість населення"218500237527108,71%72,9791,18124,96%із них молодше пенсійного віку 4640260063129,44%77,7795,77123,15%"Про донорство крові і її компонентів"2820031831112,9%79,5497,20122,20%"Про статус гірських населених пунктів в Україні"17561817043197,0%63,4377,95122,89%Примітки: * з урахуванням надбавок, доплат, компенсацій, підвищень та індексації
Таблиця 1.9.
Співвідношення пенсій
Період
(рік)Одиниця виміруСередня***
заробітна платаСередня*
пенсіяСпіввідношення між середньою пенсією та середньою зарплатою, %1971крб.106.9730.4228.441980крб.155.1051.3633.111990крб.244.3085.2334.891991крб.479.70173.2036.111992крб.1523.50537.5935.291993*крб.14 204.009 716.0068.401994крб.745 523.00336 000.0045.071995грн.32.0811.5736.071996грн.103.2837.8336.631997грн.126.6849.3138.921998грн.136.8249.4236.121999грн.177.5259.9133.752000грн.230.1372.8131.642001грн.253.3980.7632.00 Примітка: з 1992 року розмір відрахувань (внесків) до Пенсійного фонду складав 61%, з липня 1993 року 37%, з 1997 року 32%.
* умовна величина
**з урахуванням компенсаційних виплат і цільової допомоги
***за 1971, 19901991 роки зазначено річні показники за 01.03.1998р. середня пенсія розрахункова

Реалізацію державної політики в сфері пенсійного забезпечення здійснює Міністерство праці та соціальної політики України. Управління фінансами пенсійного забезпечення здійснює Пенсійний Фонд України. Обіг коштів у пенсійній системі здійснюється через банківські установи та відділення зв'язку. Пенсійне забезпечення в Україні є основною складовою державної системи соціальною захисту населення.
Рис.1.4. Співвідношення між середньою пенсією і середньою зарплатою
Система охоплює всіх непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким проводяться у формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій. Кошти на реалізацію Державної пенсійної програми формуються за рахунок надходжень від:
- обов'язкових внесків підприємств, установ, організацій;
- обов'язкових внесків громадян;
- додаткових та спеціальних зборів (податків);
- коштів Державного бюджету;
- інших надходжень.
Поряд з цим формуються відповідні структури, які виконують функції додаткового добровільного матеріального забезпечення громадян похилого віку.
Пенсійна система доповнюється системою пільг, компенсацій, гарантій, програмою житлових субсидій та іншими видами соціальних допомог громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям з дітьми. Комплекс заходів по соціальному забезпеченню постійно здійснюють майже 140 тис. працівників органів соціального захисту населення та Пенсійного Фонду України. Однак пенсійна система України не відповідає сучасним вимогам суспільства. В пенсійному забезпеченні громадян України виникли складні проблеми, серед яких, в першу чергу, слід назвати:
- низький рівень пенсії;
- розмір пенсії не відповідає трудовому внеску протягом працездатного періоду;
-при однаковому рiвнi вiдрахувань на пенсiйне забезпечення, окремi категорiї працiвникiв мають значнi переваги та пiльги в пенсiйному забезпеченнi;
- за рахунок страхових внескiв проводиться фiнансування окремих видiв виплат, не пов'язаних з трудовою дiяльнiстю та ін.
Економiчне становище, яке склалося в країнi та фiнансовий стан пiдприємств обумовили низький рівень внесків на пенсiйне забезпечення, що не дозволяє збільшити розмір пенсiй.

Рис. 1.6. Темпи старіння населення України 1959-2026 рр. (прогноз)
Все це пов'язане як з негативною демографічною ситуацією (рис.1.5. та 1.6), нестачею надходжень до Пенсійного фонду для виплати пенсій і допомог, так і з неповною відповідністю солідарної системи вимогам ринку, відсутністю зацікавленості працівників і роботодавців у створенні пенсійних фондів (табл. 1.10-1.12).
За останні сім років кількість пенсіонерів, які одержують пенсії по Закону України "Про пенсійне забезпечення", зросла більше, ніж на 1,5 млн. чоловік і складає сьогодні 13,4 млн. чоловік. Загальна кількість пенсіонерів становить близько 14,5 млн. чоловік.
Зростання кількості пенсіонерів обумовлено, перш за все, значним збільшенням осіб, які до досягнення пенсійного віку вийшли на пенсію на пільгових умовах та за вислугу років. Зокрема, кількість дострокових пенсій за віком збільшилась в 2 рази, а темпи зростання за останні 7 років перевищують показники росту за попередні 20 років.
Сьогодні 28 відсоткам пенсіонерів за віком призначено дострокові (на 5-10 років раніше) пенсії, тобто майже кожному третьому пенсіонеру.
Таким чином, діюча законодавча база з урахуванням фактору природного зростання кількості осіб похилого віку, обумовлює значне навантаження на працююче населення. З урахуванням дітей і пенсіонерів, сьогодні один працюючий утримує одного непрацездатного.
Таблиця 1.10.
Чисельність пенсіонерів та їх розподіл за видами пенсій
Показники2000 рікЧисельність пенсіонерів - всього тис. чол.14447 в тому числі: за віком, тис. чол
у % до чисельності пенсіонерів10299
71,3 за