Вы здесь

Механізм управління інформаційним забезпеченням маркетингу промислових товарів

Автор: 
Серкутан Тетяна Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U002639
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ МАРКЕТИНГУ
В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

2.1. Джерела інформації для управління маркетингом
Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень фактично є частиною структури інформаційної підтримки систем прийняття рішень в сфері створення і збуту товарів промислового призначення. Характерною рисою таких систем є здатність до постійного поширення інформаційної бази, створення аналітичного апарату і гнучкість представлення результатів.
Метою представленої роботи є аналіз, у першу чергу, інформаційних джерел і інформаційних потоків, які забезпечують можливість маркетингових досліджень ринку товарів промислового призначення.
Інформаційний ринок України тільки починає зароджуватися. Тому поки що рано розраховувати на той ступінь розвитку і мобільності ринку інформації й інформаційних технологій, який характерний для розвинених країн. Там подібні ринки функціонують дуже давно і стабільно і є такою ж невід'ємною частиною ринкового середовища, як ринок праці чи фондовий ринок. Значення ринку інформації для економіки важко переоцінити. А тим більше, значення інформації для маркетингу на сучасному етапі його розвитку. Відомий афоризм, згідно з яким "90% процесу прийняття рішення - збір і аналіз інформації, а 10% - творчий підхід" [8].
На сьогоднішній момент в Україні маркетингову інформацію можна одержати в діловій пресі, на жаль, основному її джерелі. Однак, також існує низка специфічних джерел маркетингової інформації, яка розглядатиметься далі.
Досить повну комерційну інформацію можна одержати від організацій як в Україні, так і за кордоном.
В Україні необхідну інформацію можуть надати: Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УКРНТЕІ), Торгово-промислова палата, банки, страхові компанії й ін.
Торгово-промислова палата - це ведуча громадська організація, яка сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків нашої країни. До їх складу входить багато українських організацій і підприємств, які беруть участь у міжнародному підприємництві, а також окремі зарубіжні організації як члени. На даний час при ТПП створені комітети:
* з підтримки розвитку фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів і інших форм агробізнесу;
* з питань малих і середніх підприємств;
* з роботи з фінансовими організаціями й інвестиційної діяльності;
* з інноваційної політики й інвестицій;
* підтримки біржової діяльності ;
* з підтримки конверсії;
* з підтримки приватизації.
До складу ТПП входять також сім зовнішньоекономічних організацій:
"Укрпатент" - патентування за кордоном вітчизняних винаходів;
"Внешэкономсервис" - консультаційні послуги економічного характеру, сприяння в пошуку партнерів, перекладацькі, рекламні, інформаційні послуги, навчання фахівців, проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, створення за кордоном змішаних товариств;
"Укррегіон" - вишукування нових експортних ресурсів;
"Укрекспертиза" - перевірка якості експортних і імпортних товарів в Україні і за кордоном, експертиза на відповідність українських товарів вимогам зовнішнього ринку;
"Совінцентр" - забезпечення умов для роботи інофірм в Україні, представлення їхніх інтересів у країні, надання їм рекламних, інформаційних, транспортних, комунальних, культурних та інших послуг;
"Експоцентр" - проведення виставок, надання експонентам рекламних, транспортних послуг.
Крім того, при ТПП створені асоціації ділового співробітництва з рядом країн, галузеві і регіональні асоціації, асоціації експортерів, Асоціація спільних підприємств.
Банки, які мають ліцензії на валютні операції, мають у своєму розпорядженні картотеку, у якій кілька тисяч іноземних організацій, фірм і банків.
Необхідну інформацію можна одержати в таких організаціях, як:
* національний автоматизований банк обміну інформацією на ВЦКП ТПП;
* автоматизована інформаційно-пошукова система "Фірми МЗЕЗ";
* міжнародні комп'ютерні мережі організацій, наприклад "Новости";
* зовнішньоекономічні об'єднання МЗЕЗ, міністерств, відомств;
* спільні підприємства, у сферу діяльності яких входять консультування, маркетинг, пошук партнерів;
* кооперативи, організації, спілки, асоціації з пошуку зарубіжного партнера;
* громадські організації і міжнародні об'єднання.
За кордоном необхідну інформацію можуть дати такі організації [190]:
1. Кредит-бюро. У цих організаціях можуть підготувати і маленьку довідку про фірму, і найдокладніший звіт про її діяльність. Вони надають і конфіденційну інформацію, яка надходить не стільки від обробки величезних інформаційних масивів, скільки від їхніх агентів в інших компаніях, банках, державних органах. Найкрупнішими бюро є: у США - "Дан енд Бредстріт"; в Австрії - "Кредітшутцфербанд"; у Великобританії - "Дейтастрім"; в Італії - "Космос", у Франції - ДАФСА. Із середини 80-х років 85% ринку фірмової інформації контролювали практично дві компанії - американська "Дан енд Бредстріт" (через дві свої дочірні фірми) і австрійська "Кредітшутцфербанд ". Прикладом іншої багатопрофільної інформаційної компанії може служити французька ДАФСА, яка випускає фірмові довідники і надає інформацію про фірми в будь-якій формі - від телефонних відповідей до магнітних носіїв, а також складає тематичні огляди.
Система взаємин із замовниками інформації в бюро будується не на разовому запиті, а на абонементному обслуговуванні. Не можна замовити тільки одну довідку про фірму, яка вас цікавить, необхідно підписатися на абонемент для стандартних довідок, при бажанні можна одержати доповнення до довідки - на додатковий абонемент. За річною підпискою можуть надаватися щомісячні списки фірм, спеціальні огляди, науково-інформаційні огляди по ринках і фірмам-виробникам. Дуже цінним є те, що бюро надають допомогу у виборі контрагента і відомості про ваших контрагентів.
2. Торгово-промислові палати країн, міст, адміністративних територій. Палати, які,