Вы здесь

L-аргінін та сполуки оксиду азоту. Теоретичні та практичні аспекти їх використання

Автор: 
Кіселик Ігор Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001861
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ II. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
Нами було проведено обстеження 206 хворих на вірусні гепатити віком від 16-ти до 60-ти років, які знаходились на стаціонарному лікуванні в інфекційній клінічній лікарні м. Львова протягом 1999-2002 рр. Відповідно до нозології пацієнти були розподілені наступним чином: ГА - 44 хворих, ГГВ - 45, ГГС - 20, ХГВ - 47, ХГС - 40: ХГВ+С - 10 хворих.
На підставі детально зібраного анамнезу життя та захворювання, клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень в обстежених на гепатити була виключена супутня патологія серцево-судинної системи, органів дихання, нирок, онкопатологія тощо, яка б могла би суттєво вплинути на результати досліджень. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб віком від 16-ти до 60-ти років. З них жінок - 12, чоловіків -18.
Клінічна характеристика обстежених хворих на ГА.
Середній вік хворих становив (28,7±0,8) років, а тривалість госпіталізації складала (24,3±2,3) дні (табл.2.1.1.).
Таблиця 2.1.1.
Розподіл хворих на ГА за віком та статтю
Загальна кількість
обстеженихВікові групи16-2122-4041 і старшежінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіків33(77%)11(23%)15(34,1%)2(4,5%)10(22,7%)5(11,4%)8(18,2%)2 (4,5%)Усього 44 (100%)Усього 17 (38,6%)Усього 17 (34,1%)Усього 10 (22,7%) Діагноз ГА ми встановлювали з урахуванням комплексу епідеміологічних даних (перебування у вогнищі гепатиту, тісний побутовий контакт із хворим на гепатит А) та наявності специфічної клініки захворювання (наявність продромального періоду, іктеричність склер та шкіри, потемніння сечі, ахолічність калу, збільшення печінки тощо). При постановці діагнозу нами також приймалися до уваги дані лабораторних та інструментальних методів обстеження. Виявлення anti-HAV(IgM) методом ІФА та відсутність інших маркерів гепатитів у постановці діагнозу мало вирішальне значення для підтвердження ГА.
Клінічна характеристика обстежених хворих на ГГВ.
Середній вік хворих на ГГВ складав (37,7±0,8) років, а тривалість госпіталізації становила (34,3±2,3) дні (табл.2.1.2.).
Таблиця 2.1.2.
Розподіл хворих на ГГВ за віком і статтю
Загальна кількість
обстеженихВікові групи16-2122-4041 і старшежінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіків35(77,7%)10(22,3%)9(20%)5(11,1%)19(42,2%)5(11,1%)6(13,3%)1(2,2%)Усього 45 (100%)Усього 14 (31,1%)Усього 24 (53,3%)Усього 7(15,5%)
Діагноз ГГВ ми встановлювали з урахуванням комплексу епідеміологічних даних (медичні маніпуляції протягом останніх 6 місяців - лікування в стоматолога, гінеколога, оперативні втручання; а також можливість статевої передачі), наявності специфічної клінічної симптоматики (тривалість та різновиди продромального періоду, іктеричність склер та шкіри, потемніння сечі, ахолічність калу тощо). При встановленні діагнозу приймали до уваги лабораторні (підвищений рівень білірубіну, висока активність АлАТ) та інструментальні (ультразвукова діагностика, тощо) дані. Вирішальним у підтвердженні діагнозу ГГВ нами враховувалася наявність НВsAg, antiHВс IgM, HBeAg виявлених методом ІФА в сироватці крові пацієнтів, та відсутність інших маркерів гепатитів.
Клінічна характеристика обстежених хворих на ГГС.

Середній вік хворих на ГГС складав (35,7±0,8) років, а тривалість госпіталізації становила (44.3±2.3) дні (табл.2.1.3.).
Таблиця 2.1.3.
Розподіл хворих на ГГС за віком і статтю
Загальна кількість
обстеженихВікові групи16-2122-4041 і старшежінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіків13(65%)7(35%)5(25%)3(15%)6(30%)3(15%)2(10%)1(5%)Усього 20 (100%)Усього 8 (40%)Усього 9 (45%)Усього 3(15%)
Діагноз ГГС ми встановлювали з урахуванням комплексу епідеміологічних даних (переливання препаратів крові, масивні оперативні втручання, внутрішньовенне введення наркотичних препаратів тощо), наявності специфічної симптоматики (відносно легкий перебіг, іктеричність склер та шкіри, потемніння сечі, ахолічність калу). Важливими показниками підтвердження діагнозу були також лабораторні дані (підвищений, але, як правило, не високий рівень білірубіну та активність АлАТ) та інструментальні методи обстеження (ультразвукова діагностика). Також брались до уваги характерні зміни біоптату при пункційній біопсії печінки (перипортально - значний інфільтрат з лімфоцитів та поодиноких плазматичних клітин, інтрочасточково були розташовані поодинокі дрібні вогнища скупчень макрофагів з поодинокими нейтрофілами, тобто дрібновогнищевий некроз гепатоцитів). У вирішенні питання діагностики ГГС вирішальне значення для нас мало виявлення антитіл (anti-HСV, anti-HСV(ІgM) методом ІФА, а також відсутність інших маркерів гепатитів.

Клінічна характеристика обстежених хворих на ХГВ.

Середній вік хворих на ХГВ становив (35,7±0,8) років, а тривалість госпіталізації складала (44,3±2,3) дні (табл.2.1.4.).

Таблиця 2.1.4.
Розподіл хворих на ХГВ за віком і статтю
Загальна кількість
обстеженихВікові групи16-2122-4041 і старшежінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіківжінокчоловіків37(78,7%)10(21,3%)2(4,2%)1(2,1%)7(14,9%)3(6,4%)28(59,6%)6(12,8%)Усього 47(100%)Усього 3 (6,3%)Усього 10(21,3%)Усього 34 (72,4%) Діагноз ХГВ ми встановлювали з урахуванням комплексу анамнестичних даних (перенесений у минулому ГГВ, медичні маніпуляції, оперативні втручання), характерних клінічних симптомів (іктеричність склер та шкіри, артралгії, збільшення розмірів печінки, наявність позапечінкових проявів захворювання, початкових ознак цирозу тощо). Враховували також лабораторні ознаки (підвищений рівень білірубіну та активності АлАТ, зниження кількості альбумінів та підвищення рівнів ?-глобулінів), інструментальні дані (ультразвукова діагностика тощо). Брались до уваги характерні гістологічні зміни (гепатоцити однорідні, частина з них мала дуже щільну цитоплазму, частина дрібні вог