Вы здесь

Комплексне лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із застосуванням лазеропунктури

Автор: 
Савицька Алла Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003196
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
2.1. Загальна характеристика хворих

Під нашим спостереженням знаходилось 165 хворих на туберкульоз легень, котрі перебували на лікуванні в першому терапевтичному відділенні Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (ІФП АМНУ). Серед них було 111 чоловіків та 54 жінки, віком від 16 до 68 років (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за віком та статтю

Вік (роки)СтатьВсьогоЧоловіки Жінкиабс.%абс.%абс.%16-2084,8553,03137,8821-305231,522716,367947,8831-401911,51116,673018,1841-501710,3031,822012,1251-6095,4531,82127,2761-7063,6431,8295,4571-800021,2121,21Ітого 11167,275432,73165100,00
Як видно із даних, приведених в таблиці 2.1, переважали хворі віком 21 - 40 років - 109 осіб (66,06 %).
Найчастіше пацієнти скаржилися на кашель з виділенням харкотиння, загальну слабкість, стомлюваність, пітливість, схуднення, підвищення температури тіла до субфебрильних, рідше фебрильних, цифр.
Переважала інфільтративна форма туберкульозу - 146 (88,48 %), дисемінований туберкульоз легень був виявлений у 19 (11,52 %) пацієнтів (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Розподіл хворих за основними клінічними формами туберкульозу
Клінічні формиКількість хворихАбс.%Інфільтративна14688,48Дисемінована 1911,52Всього165100,00
Поширений туберкульозний процес був у 144 (87,27 %), обмежений - у 21 (12,73 %) хворих. Процес вважався поширеним, якщо туберкульозне ураження охоплювало більше двох сегментів в одній легені або більше трьох в двох.
Розпад легеневої тканини виявлений у 152 (92,12 %), бактеріовиділення - у 127 (76,97 %) хворих.
Крім того хворі мали супутні захворювання (табл. 2.3): хронічний бронхіт у 8 (4,85 %) пацієнтів, захворювання серцево-судинної системи у 12 (7,27 %), захворювання шлунково-кишкового тракту у 15 (9,09 %), жовчекам'яна хвороба у 2 (1,21 %), цукровий діабет у 4 (2,42 %), захворювання сечовивідних шляхів у 5 (3,03 %), захворювання суглобів у 2 (1,21 %), очні захворювання у 3 (1,82 %), хронічний кохлеарний неврит у 3 (1,82 %), хронічний тонзиліт у 3 (1,82 %).
Таблиця 2.3
Розподіл хворих за характером супутньої патології
Супутні захворюванняКількість хворихабс.%Хронічний бронхіт84,85ІХС127,27Виразкова хвороба159,09Жовчнокам'яна хвороба21,21Цукровий діабет42,42Захворювання сечовивідних шляхів53,03Артрити21,21Очні хвороби31,82Хронічний кохлеарний неврит31,82Хронічний тонзиліт31,82Всього 5734,54
Згідно з поставленою метою всі хворі були розділені на дві групи: першу (основну) - 104 особи, та другу (контрольну) - 61 пацієнт. Хворі обох груп були ідентичними за віком, статтю та основними характеристиками туберкульозного процесу (табл. 2.4, табл. 2.5), отримували традиційне комплексне лікування, що включало АМБП та, при необхідності, патогенетичні засоби. Лікування хворих основної групи доповнювалось лазеропунктурою.

Таблиця 2.4
Розподіл хворих основної та контрольної груп за віком та статтю
Вік Основна групаКонтрольна групачоловікижінкичоловікижінкиабс%абс%абс%абс%16-2076,7343,8511,6411,6421-303735,581716,351524,591016,3931-4098,6576,731016,3946,5641-5076,7310,961016,3923,2851-6065,7710,9634,9223,2861-7043,8521,9223,2811,6471-800021,920000Ітого 7067,313432,694167,212032,79
Таблиця 2.5
Клінічні форми туберкульозу легень у хворих основної та контрольної груп
Групи хворихКлінічні формивсьогоінфільтративнадисемінованаабс%абс%абс%основна9187,50 ± 3,241312,50 ± 3,24104100,00контрольна5590,16 ± 3,8169,84 ± 3,8161100,00Р> 0,05> 0,05
Поширений туберкульозний процес спостерігався у 92 (88,46 ± 3,13) % та 52 (85,25 ± 4,54) %, обмежений - у 12 (11,54 ± 3,13) % та 9 (14,75 ± 4,54) % пацієнтів основної та контрольної груп відповідно, Р > 0,05.
Деструкція в легенях виявлена у 96 (92,31 ± 2,61) % осіб основної та 56 (91,80 ± 3,51) % - контрольної групи, Р > 0,05. Бактеріовиділення було у 78 (75,00 ± 4,25) % та 49 (80,33 ± 5,09) % чоловік відповідно, Р > 0,05.
Бактеріоскопічно МБТ були знайдені у 67 (85,90 ± 3,94) % бактеріовиділювачів основної групи та 36 (73,47 ± 6,31) % - контрольної, Р > 0,05. Із них масивне бактеріовиділення було у 16 (20,51 ± 4,57) % та 5 (10,20 ± 4,32) %, немасивне - у 51 (65,38 ± 5,39) % та 31 (63,27 ± 6,89) % хворих основної та контрольної груп відповідно, Р > 0,05. Методом посіву на поживне середовище МБТ були виявлені у 54 (69,23 ± 5,23%) та 29 (59,18 ± 7,02) %, Р > 0,05. В тому числі рясний ріст був відмічений у 23 (29,49 ± 5,16) % та 9 (18,37 ± 5,53) %, поодинокі колонії - у 31 (39,74 ± 5,54) % та 20 (40,82 ± 7,02) % чоловік основної та контрольної груп відповідно, Р > 0,05 (табл. 2.6).
Крім того у 26 (33,33 ± 5,34) % бактеріовиділювачів основної та 24 (48,98 ± 7,14) % - контрольної групи (Р > 0,05) виявлена резистентність до АМБП. Серед них виділяли хворих з монорезистентністю, мульти- і полірезистентністю. Як видно із даних табл. 2.7, за складом хворих з різними типами резистентності основна та контрольна групи статистично не відрізнялися.

Таблиця 2.6
Розподіл хворих за характером бактеріовиділення
Групи хво-рихКількість бактеріовиділювачівМетодом бактеріоскопіїМетодом посівуБактеріовиді
лювачінемасивнемасивнеБактеріовиді
лювачінемасивнемасивнеабс.%абс.%абс.%абс.%абс.%абс.%абс.%178100,006785,90 ± 3,945165,38 ± 5,391620,51 ± 4,575469,23 ± 5,233139,74 ± 5,542329,49 ± 5,16249100,003673,47 ± 6,313163,27 ± 6,89510,20 ± 4,322959,18 ± 7,022040,82 ± 7,02918,37 ± 5,53Р > 0,05> 0,05> 0,05> 0,05> 0,05> 0,05
Таблиця 2.7
Розподіл хворих основної та контрольної груп за типом резистентності МБТ до протитуберкульо