Вы здесь

Клініко-статистичне обґрунтування профілактики та інтенсивна терапія ускладнень гострого панкреатиту.

Автор: 
Орел Владислав Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000811
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика обстежених хворих
Було обстежено 150 хворих на тяжкі форми ГП, які перебували на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії міської клінічної лікарні № 4 м. Києва в період з січня 1991 р. по грудень 2000 р. Характеристика обстежених хворих приведена нижче.
2.1.1. Р о з п о д і л х в о р и х н а п а н к р е а т и т п о с т а т е в о м у
с к л а д у. По статевому складу незначно переважали чоловіки (53,3%), жінки склали 46,7% (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на ГП по статевому складу
СтатьРоки1991 (n=7)1992 (n=7)1993 (n=28)1994 (n=20)1995 (n=18)1996 (n=10)1997 (n=15)1998 (n=7)1999 (n=26)2000 (n=12)1991-2000
(n=150)1.Чоло-віки4 57,1%1 14,3%13 46,4%13 65,0%10 55,6%6 60,0%9 60,0%3 42,9%14 53,8%7 58,3%80
53,3%2. Жінки3 42,9%6 85,7%15 53,6%7 35,0%8 44,4%4 40,0%6 40,0%4 57,1%12 46,2%5 41,7%70
46,7%
Діапазон коливання: для чоловіків від 14,3% (1992 р.) до 65,0% (1994 р.), для жінок - від 35,0% (1994 р.) до 85,7% (1992 р.).
2.1.2. Р о з п о д і л х в о р и х н а п а н к р е а т и т з а в і к о м. Хворі були розділені на наступні вікові групи: 16 - 20 рр., 21 - 40 рр., 41 - 60 рр. та після 60 років (табл. 2.2).

Таблиця 2.2
Розподіл хворих на ГП за віком
ВікРоки1991 (n=7)1992 (n=7)1993 (n=28)1994 (n=20)1995 (n=18)1996 (n=10)1997 (n=15)1998 (n=7)1999 (n=26)2000 (n=12)1991-2000
(n=150)1. 16-20 рр.1 14,3%---------1
0,7%2. 21-40 рр.1 14,3%2 28,6%10 35,7%4 20,0%8 44,4%4 40,0%5 33,3%1 14,3%8 30,8%2 16,7%45
30,0%3. 41-60 рр.3 42,9%3 42,9%14 50,0%11 55,0%7 38,9%5 50,0%6 40,0%3 42,9%12 46,2%4 33,3%68
45,3%4. >60 рр.2 28,6%2 28,6%4 14,3%5 25,0%3 16,7%1 10,0%4 26,7%3 42,9%6 23,1%6 50,0%36
24,0% За період обстеження хворі віком 16 - 20 рр. - склали 0,7%, 21 - 40 рр. - 30,0%, 41 - 60 рр. - 45,3%, після 60 років - 24,0%.
2.1.3. Р о з п о д і л х в о р и х в і д п о в і д н о д о т е р м і н у г о с п і т а л і з а ц і ї в і д п о ч а т к у з а х в о р ю в а н н я. Велике значення має час надходження до лікарні хворих від початку захворювання, що дає змогу провести комплексне дослідження (клінічне, лабораторне та інструментальне) як в приймальному покої лікарні, так і в спеціалізованих відділеннях, провести диференційну діагностику, почати інтенсивну терапію чи передопераційну підготовку. В залежності від строку госпіталізації від початку захворювання хворі були розділені на наступні групи: госпіталізовані протягом перших 3 діб, 3 - 9 доби, 10 - 30 доби, після 30 діб (табл. 2.3).

Таблиця 2.3
Розподіл хворих на ГП відповідно до терміну госпіталізації
від початку захворювання
Термін госпіта-лізаціїРоки1991 (n=7)1992 (n=7)1993 (n=28)1994 (n=20)1995 (n=18)1996 (n=10)1997 (n=15)1998 (n=7)1999 (n=26)2000 (n=12)1991-2000 (n=150)1. до 3 діб5 71,4%5 71,4%16 57,1%14 70,0%7 38,9%6 60,0%4 26,7%3 42,9%9 34,6%4 33,3%73
48,7%2. 3-9 діб1 14,3%-7 25,0%5 25,0%9 50,0%3 30,0%2 13,3%3 42,9%7 26,9%4 33,3%41
27,3%3. 10-30 діб-1 14,3%2
7,1%1
5,0%1
5,6%-5 33,3%1 14,3%4 15,4%2 16,7%17
11,3%4. >30 діб1 14,3%1 14,3%3 10,7%-1
5,6%1 10,0%4 26,7%-6 23,1%2 16,7%19
12,7%
Серед обстежених груп: госпіталізовані до 3 доби склали 48,7%, протягом 3 - 9 доби - 27,3%, 10 - 30 доби - 11,3%, після 30 доби - 12,7%.
2.1.4. Н а я в н і с т ь с у п у т н і х з а х в о р ю в а н ь у х в о р и х н а
п а н к р е а т и т. У зв'язку з тим, що більшість досліджених хворих на ГП були люди зрілого віку (41 - 60 років) потрібно враховувати вплив супутніх захворювань на перебіг ГП та виникнення його ускладнень. Було проаналізовано частоту серцево - судинних, бронхо - легеневих, шлунково - кишкових та ендокринних захворювань у хворих на ГП (табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Наявність супутніх захворювань у хворих на ГП
Супутні захворюванняРоки1991 (n=7)1992 (n=7)1993 (n=28)1994 (n=20)1995 (n=18)1996 (n=10)1997 (n=15)1998 (n=7)1999 (n=26)2000 (n=12)1991-2000 (n=150)1. Відсутні1 14,3%1 14,3%5 17,9%1
5,0%1
5,6%1 10,0%5 33,3%-3 11,5%-18
12,0%2. Були6 85,7%6 85,7%23 82,1%19 95,0%17 94,4%9 90,0%10 66,7%7 100,0%23 88,5%12 100,0%132 88,0%2.1 серцево-судинні (СС)--1 3,6%-2 11,1%2 20,0%1 6,7%1 14,3%2 7,7%1
8,3%10
6,7%2.2 бронхо-легеневі (БЛ)1 14,3%--2 10,0%-1 10,0%--1 3,8%-5
3,3%2.3 ШКТ4 57,1%1 14,3%5
17,9%-5 27,8%2 20,0%3 20,0%1 14,3%7 26,9%5 41,7%33
22,0%2.4 ендокринні (Е)--1
3,6%-------1
0,7%2.5 СС+ШКТ1 14,3%2 28,6%9 32,1%13 65,0%5 27,8%3 30,0%4 26,7%4 57,1%7 26,9%4 33,3%52
34,7%2.6 БЛ+ШКТ-2 28,6%7 25,0%2 10,0%5 27,8%-1
6,7%1 14,3%6 23,1%-24
16,0%2.7 СС+БЛ -----1 10,0%----1
0,7%2.8 Е+ШКТ-1 14,3%-1 5,0%--1
6,7%--2 16,7%5
3,3%2.9 СС+ШКТ+Е---1 5,0%------1
0,7%
Серед окремих супутніх хвороб у хворих на ГП переважали шлунково - кишкові захворювання (22,0%), на ІІ місці - серцево - судинні (6,7%), на ІІІ місці - бронхо - легеневі (3,3%). Ендокринна патологія зафіксована у 0,7% хворих. Частіше у обстежених хворих спостерігалось поєднання супутніх хвороб: серцево - судинних та ШКТ - у 34,7%, бронхо - легеневих та ШКТ - у 16,0%, ендокринних та ШКТ - у 3,3%. Відсутні супутні захворювання у 12,0% хворих.
2.1.5. В а р і а н т и п е р е б і г у т а ч а с т о т а о к р е м и х к л і н і к о - а н а т о м і ч н и х ф о р м г о с т р о г о п а н к р е а т и т у. Перебіг гострого панкреатиту корелює з клініко-анатомічними формами (табл. 2.5).

Таблиця 2.5
Варіанти перебігу та клініко - анатомічні форми ГП
Перебіг та форми ГПРоки1991 (n=7)1992 (n=7)1993 (n=28)1994 (n=20)1995 (n=18)1996 (n=10)1997 (n=15)1998 (n=