Вы здесь

Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні.

Автор: 
Яценюк Арсеній Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002699
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
2.1. Організація реєстрації банків і ліцензування банківської діяльності
Поділення банківського нагляду за етапами і формами на вступний контроль,
попередній (безвиїзний нагляд) і виїзний було передбачено з початку його
утворення в Україні.
Вступний контроль починається з чіткого і вичерпного визначення вимог,
необхідних для отримання установами банків ліцензій на проведення банківських
операцій, а також порядку та терміну цієї процедури.
Вимоги вступного контролю стосуються:
* вступних умов щодо обсягу капіталу, джерел внесків до статутних фондів банків
та складу їх учасників;
* кваліфікаційних та професійних якостей працівників вищої і середньої ланок
управління банками;
* питання щодо іноземних акціонерів (учасників);
* відповідних технічних питань;
* умов, за яких Національний банк України відмовляє у наданні ліцензії на
проведення банківських операцій;
* умов щодо виконання окремих банківських операцій.
Вступний контроль здійснює Департамент державної реєстрації та ліцензування
банків, до функцій якого належать: здійснення державної реєстрації банків,
встановлення порядку відкриття філій і представництв банків, встановлення
порядку надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом,
встановлення порядку надання дозволу на придбання або збільшення істотної
участі в банку, внесення змін і доповнень, внесених банками до установчих
документів, ведення Державного реєстру банків, здійснення ліцензування банків,
зареєстрованих Національним банком України, розширення або відкликання ліцензії
на здійснення банківських операцій, підготовка нормативних актів з питань
створення реєстрації і ліцензування банків та їх установ.
На рівні територіальних управлінь відділи банківського нагляду виконують
наступні функції: розгляд пакетів документів та надання Національному банку
України висновку щодо реєстрації на території банків, реєстрація змін та
доповнень до статутів комерційних банків, погодження відкриття філій, здійснює
контроль за дотриманням комерційними банками строків формування статутного
капіталу, погодження ліцензії на окремі банківські операції згідно переліку
банків, погодження письмових дозволів на виконання банківських операцій філіям,
розташованим на території області, погодження та призначення на керівні посади
банків та філій.
Створення, державна реєстрація, ліцензування діяльності та реорганізація банків
регламентуються розділом II Закону України “Про банки і банківську діяльність”
[40], Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття
їх філій, представництв, відділень [107], Положенням про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих
операцій [102].
Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком України відповідно
до вищезазначеного Закону та нормативно-правових актів Національного банку
України. Уповноважені засновниками банку особи подають Національному банку
України для державної реєстрації документи, які передбачені статтею 17
вищезазначеного Закону України.
Національний банк України у тижневий термін з дати подання документів для
державної реєстрації банку відкриває тимчасовий рахунок для накопичення
підписних внесків засновників та інших учасників банку.
Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації
банку приймається Національним банком України не пізніше тримісячного строку з
моменту подання повного пакета документів.
Реєстрація банків здійснюється шляхом внесення відповідного запису до
Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи.
Національний банк України видає банку свідоцтво про його державну реєстрацію за
встановленою ним формою.
Статтею 19 вищезазначеного Закону регламентується ліцензування банківської
діяльності.
Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання
банківської ліцензії. Вимоги до ліцензування операцій комерційних банків:
найменування банківських операцій, необхідний НБУ документ для здійснення
операцій, умови для отримання ліцензії (дозволу) наведено у додатку Д1.
Спеціальні вимоги Національного банку України для отримання письмового дозволу
комерційними банками на виконання валютних операцій наведено у додатку Д2.
В територіальних управліннях Національного банку України реєстрацію та
ліцензування банківських установ здійснює сектор реєстрації та ліцензування
банків. До компетенції якого входить:
- Розгляд пакетів документів, що надані для реєстрації новостворених
комерційних банків та видачі їм ліцензії на здійснення банківських операцій
щодо їх відповідності чинному законодавству та нормативним актам Національного
банку України. За результатами їх розгляду готує висновок та надає інформацію
Національному банку України.
- Здійснення контролю за своєчасністю надання комерційними банками пакету
документів щодо змін та доповнень до установчих документів. Готує висновок на
розгляд комісії облуправління з питань нагляду і регулювання діяльності банків,
подає інформацію Національному банку України.
- Розгляд пакетів документів, щодо розширення банками ліцензії на здійснення
банківських операцій. Підготовка відповідних висновків на розгляд Комісії тер
управління з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Повідомляє
Національний банк України.
- Розгляд пакетів документів на погодження кандидатур Голови Правління та
головного бухгалтера комерційного банку, їх заступників, керівника підрозділу
внутрішнього аудиту банку та керівників відповідних структурних підро