Вы здесь

Діагностика діабетичної автономної нейропатії серця і оцінка впливу на її перебіг ?-ліпоєвої кислоти та лазеротерапії

Автор: 
Кирієнко Дмитро Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002727
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих

Наша робота проведена на базі Київської міської клінічної ендокринологічної лікарні. Обстежено 149 хворих на цукровий діабет, включаючи контрольну групу. Характеристика хворих надана в табл. 2.1.1, 2.1.2. У дослідженні хворі на ЦД 1 типу становили 82,6%, на ЦД 2 типу ? 17,4%. Серед обстежених було 58,4% чоловіків і 41,6% жінок.
Вік хворих на ЦД був у межах 17-72 років (у середньому 44,18?4,31): серед них віком 17-44 роки було 77 (51,7%) осіб, віком 45-59 років ? 60 (40,3%) осіб, понад 60 років ? 12 (8%) осіб.
Тривалість ЦД становила від 6 місяців до 35 років (у середньому 15,23?3,15): до 1 року було 3 (2%) хворих, від 1 до 5 років ? 17 (11,4%), від 6 до10 років ? 28 (18,8%), від 11 до 15 років ? 44 (29,5%), від 16 до 20 років ? 31 (20,9%) хворий, понад 20 років ? 26 (17,4%) пацієнтів.
При обстеженні у 96 (64,4%) хворих виявлена тяжка форма захворювання, у 53 (35,6%) пацієнтів діагностований ЦД середнього ступеня тяжкості.
Цукровий діабет ускладнювався діабетичною ангіопатією нижніх кінцівок у 133 (89,3%) хворих, діабетичною периферичною полінейропатією ? у 116 (77,9%) обстежених, а 109 (73,2%) пацієнтів мали трофічні порушення на ногах: сухість шкіри, гіперкератоз, ламкість нігтів, гіперпігментацію окремих ділянок шкіри гомілок. Діабетична нефропатія виявлена у 96 (64,4%) обстежених, ретинопатія ? у 111 (74,5%) хворих.
Діабетична автономна нейропатія серця була виявлена у 112 (75,2%) обстежених. Поєднання ДАНС з ентеропатією було у 12 (8,1%) хворих, з
Таблиця 2.1.1
Розподіл хворих на цукровий діабет за статтю, віком і типом діабету
Тип
цукрового
діабету Кількість
хворихСтатьВік, роківЧЖ17-4445-5960 і більшеабс.%абс.%абс.%абс.%абс.%абс.% ЦД 1 типу12382,67248,45134,27651,04127,664,0 ЦД 2 типу2617,41510,0117,410,71912,764,0 Усього:1491008758,46241,67751,76040,3128,0
Таблиця 2.1.2
Розподіл хворих на цукровий діабет за тривалістю захворювання
Тип
цукрового
діабетуТривалість захворювання, рокидо 1 року1 56 1011 1516 20понад 20абс.%абс.%абс.%абс.%абс.%абс.%ЦД 1 типу32,01510,12013,43523,52718,22315,4ЦД 2 типу--21,385,496,042,732,0Усього:32,01711,42818,84429,53120,92617,4
нейропатією сечового міхура ? у 27 (18,1%) хворих, 39 чоловіків з ДАНС (26,2%) мали порушення потенції.
Найчастішими супутніми захворюваннями були: ішемічна хвороба серця ? 15 (10,1%) обстежених, гіпертонічна хвороба ? 38 (25,5%) хворих, хронічний пієлонефрит ? 26 (17,4%) пацієнтів, ураження гепато-біліарної системи мали 83 (55,7%) пацієнти.
Усі хворі дотримувались дієти (стіл № 9), одержували цукрознижуючу терапію. Пацієнти з супутніми соматичними захворюваннями отримували відповідну симптоматичну терапію (антиангінальну, гіпотензивну, протизапальну, замісну ферментативну). Групи хворих за методом лікування представлено в табл. 2.1.3.

Таблиця 2.1.3
Розподіл обстежених хворих за методом лікування

Групи обстеження,
n=112Кількість пролікованих хворих, nУсьогоВЛОК,
n=72Еспа-ліпон,
n=40Хворі на ЦД з початковою формою ДАНС17522Хворі на ЦД з очевидною формою ДАНС371653Хворі на ЦД без ДАНС181937
Лікування ВЛОК проведено 72 хворим, а еспа-ліпоном - 40 хворим, серед яких з початковими ознаками ДАНС було 22 хворих, з очевидними ознаками - 53 (за класифікацією Ewing).
Лабораторне обстеження включало визначення рівня глікемії, глікозильованого гемоглобіну за методикою J.C.Standefer [262], біохімічних показників: холестерину, тригліцеридів, креатиніну. Ступінь компенсації ЦД визначали за критеріями, запропонованими Європейською групою формування політики з ЦД 2 типу та Європейською групою з ЦД 1 типу.
Серед обстежених для контролю підібрана група з 37 хворих на ЦД з очевидними ознаками ДАНС, які отримували традиційну терапію: дієту (стіл №9), інсулін, пероральні цукрознижуючі препарати, вітаміни, біостимулятори. Характеристика цієї групи хворих наведена в табл. 2.1.4. Середній вік їх становив 41,9±5,3 років, тривалість ЦД була 18,9±3,4 років.
Таблиця 2.1.4
Клінічна характеристика хворих на цукровий діабет з діабетичною автономною нейропатією серця (контрольна група)
Клінічні показникиАбсолютне число,
M?mКількість хворих37Стать, ч/ж20/17Вік, роки41,9±5,3ІМТ, кг/м220,7±2,9Тривалість ЦД, роки18,9±3,4ЦД 1 типу/ЦД 2 типу33/4Систолічний АТ, мм рт. ст.135,2±3,1 Діастолічний АТ, мм рт. ст.90,5±2,7Ретинопатія37Нефропатія37
Усі хворі цієї групи мали трофічні порушення на нижніх кінцівках - гіперкератоз ступнів, сухість та ламкість нігтів, пергаментну шкіру гомілок. У більшості пацієнтів були холодні кисті і ступні на дотик, знижена пульсація судин на ступнях. Хворі скаржились на біль у ногах, парестезії, судоми, відчуття холоду, швидку втомлюваність при ходьбі. За опитувальним листом 35 (94,6%) пацієнтів мали прикмети симпатикотонії, а 2 (5,4%) хворих - ейтонію. Характерною клінічною ознакою для усіх хворих було серцебиття у спокої.
У 10 (27%) пацієнтів виявлено хронічний пієлонефрит у стані ремісії, у 17 (45,9%) - захворювання гепатобіліарної системи. П'ять (13,5%) хворих мали підтверджену ІХС, 8 (21,6%) - гіпертонічну хворобу. Ознаки вісцеральної нейропатії (сечового міхура, статевої системи, шлунково-кишкового тракту) встановлено у 15 (40,5%) пацієнтів. Крім того, асоційованим ускладненням в усіх хворих з ДАНС були нефропатія та ретинопатія.
На момент обстеження хворих глікемія натще у них становила 9,20±0,39 ммоль/л, глюкозурія коливалась у межах 5-15 г/л, рівень креатиніну складав 0,95±0,04 ммоль/л, холестерину - 5,90±0,36 ммоль/л, тригліцеридів - 1,93±0,17 ммоль/л. Усі хворі мали тяжку форму цукрового діабету. Доза інсуліну становила 40-60 ОД/