Вы здесь

Ефективність електроприводів сільськогосподарських машин при використанні електродвигунів спеціального призначення

Автор: 
Павлик Володимир Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003883
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВОДНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Важливе значення у забезпеченні високопродуктивної, надійної та економічно вигідної роботи сільськогосподарської машини має такий вибір елементів електропривода, при якому їх техніко-експлуатаційні показники відповідали б номінальним.
Дослідження приводних характеристик електроприводів сільськогосподарських машин складає основу для обгрунтування електропривода, його елементів: електродвигуна, механічної передачі, пристрою керування, захисту.
Приводні характеристики машини залежать від її режиму роботи, обумовленого технологією виробництва сільськогосподарської продукції, а електропривода - від комплектуючих: електродвигуна, редуктора або мотор-редуктора.
Знаходження узгодженості між приводними характеристиками машини і електропривода передбачає визначення його можливих варіантів, яким відповідають найменші енергетичні витрати на одиницю корисно використаної механічної енергії.
Зіставлення енергетичних витрат порівнюваних варіантів електропривода дає змогу встановити раціональні варіанти редукторних електроприводів і на їх основі визначити ефективні параметри безредукторних електроприводів, тим самим оптимізувати приводні характеристики низькошвидкісних електроприводів сільськогосподарських машин.

2.1. Приводні характеристики електроприводів
сільськогосподарських машин

Основні вимоги, що ставляться до електропривода, зумовлюються виробництвом сільськогосподарської продукції і полягають у тому, щоб забезпечити виконання технологічного процесу із заданою продуктивністю.
Виходячи з технологічних вимог, призначення машини, встановлюються їх конструкції, досліджуються приводні характеристики: технологічні, механічні, навантажувальні, кінематичні, енергетичні, інерційні [26, 49].
Дослідження проводяться з метою визначення моментів, частот обертання робочих органів машин, параметрів електродвигуна, механічної передачі, оптимізації приводних характеристик.
Для проведення досліджень серед машин, що широко застосовуються у тваринництві, птахівництві, кормовиробництві [73, 74], виділено ті, які приводяться у рух за допомогою високошвидкісного асинхронного електродвигуна і редуктора, мотор-редуктора. Технологічні характеристики зазначених тихохідних машин наведено в табл. 2.1.
Наведені в таблиці дані характеризують призначення сільськогосподарської машини, її продуктивність, вимоги технології виробництва сільськогосподарської продукції до режиму роботи.
Залежно від призначення сільськогосподарська машина може виконувати операції обробки: миття, подрібнення, змішування корму та його транспортування. Також транспортуванню підлягають гній, послід, що утворюється при утриманні тварин, птиці. В продуктивності машини відображена можливість її оброблювати або транспортувати необхідну кількість вантажу за встановлений час. Продуктивність машини зумовлюється її завантаженням, конструктивними параметрами, режимом роботи електропривода і визначається за формулою [48]:
Таблиця 2.1
Технологічні характеристики тихохідних
сільськогосподарських машин
Сільсько-ПризначенняРежим роботи машинигосподарсь-ка машина,машини, техно-логічний процес,продук-тивність,цикл роботи,швидкість робочого органуїї маркаякий вона виконуєт/год, (м3/год)хв.м/сек.об/хв.123456Змішувач СКО-Ф-6перемішування вологих кормів на свинофермах1010-15-18Змішувач
С-30для безперервного змішування грубих кормів, силосу, сінажу, коренебуль-боплодів в кормо-цехах для великої рогатої худоби, свинофермдо 2540-60-275Змішувач меляси
СМ-1,7приготування во-дяного розчину патоки з карбамі-дом в кормоцехах для великої рогатої худоби4,76-8-73Запарник-змішувач
ЗС-6теплова обробка парою харчових відходів, приготу-вання сумішей на свинофермахдо 1545-60-19,5Запарник-змішувач
С-12приготування си-рих запарених су-мішей в кормоце-хах для свиноферм1012-6Запарник ЗПК-4миття, запарюва-ння та розминання картоплі в кормо-цехах для свино-ферм
0,9540-60-75Продовження табл. 2.1123456Дозатор со-ковитих ко-рмів ДС-15дозування подріб-нених коренепло-дів в кормоцехах5-1510-15-31Дозатор сте-блових кор-мів ДСК-30дозування стебло-вих кормів в кор-моцехах5-2010-15-50Живильник сінного борошна ПСМ-10нагромадження і дозоване виванта-ження в змішувачі порцій сінного борошна в кормоцехах0,42-1,610-150,025-Живильник концентро-ваних кор-мів ПК-6вивантаження бо-рошнистих кормів із бункерів і дозо-ване завантаження їх у змішувачі в кормоцехах6,0-8,010-150,16-Конвеєр корнебуль-боплодів
ТК-5Бдозоване заванта-ження корнебуль-боплодів в подріб-нювачі у кормо-цехах5,010-154,0Конвеєр скребковий ТС-40, ОСтранспортування подрібнених стеб-лових кормових культур, корене-плодів(40)10-150,31-Конвеєр скребковий ТС-40, ОМтранспортування вологих кормових сумішей(40)10-151,16-Шнек виван-тажуваль-ний ШВ-30транспортування кормових сумішей для великої рогатої худоби1510-15-80-140Шнек виван-тажуваль-ний ШВС-40транспортування подрібнених стеб-лових кормових(40)10-15-88
Продовження табл. 2.1123456Шнек виван-тажуваль-ний ШЗС-40культур, корене-плодів, концентро-ваних та різних кормових сумішей(40)10-15-88Кормороз-давач
РВК-Ф-74роздавання зеле-них, грубих і соко-витих кормів та кормових сумішей на фермах великої рогатої худоби253-60,25-Кормороз-давач
РТШ-2роздавання конце-нтрованих кормів на птахофабриках1,4-2,823-67-48Бункер су-хих кормів БСК-10нагромадження і дозоване виванта-ження концентро-ваних кормів0,720-280Конвеєр для прибирання гною
ТСН-3, ОБ
горизон-
тальнийвидалення гною на свинофермах410-15
0,20
- похилий0,72-Конвеєр для прибирання гною
ТСН-160А
горизон-
тальнийвидалення гною на свинофермах і фермах великої рогатої худоби410-15
0,18
- похилий0,72-Конвеєр для прибирання гною