Вы здесь

Принципи організації будівель боулінг-центрів в Україні

Автор: 
Панкратов Андрій Георгійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U004202
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.2). Хоча сам
боулінг-зал не може виконувати функції універсального приміщення, у цій якості
можуть виступати зали електронних ігор, нічного клубу, торгового залу
ресторану.
- створенням загального розподільно-рекреаційного простору, яким може бути
головний хол боулінг-центру.
- можливістю розширення робочих площ будівлі без збільшення її габаритів за
рахунок наперед передбачених внутрішніх і зовнішніх просторів (сезонні
розширення), якими можуть служити внутрішні дворики, криті тераси, відкриті
простори перших поверхів і т.д.
Другий рівень - внутрішнє перепланування і трансформація приміщень будівлі без
порушення технологічного процесу, яке досягається:
- суміжним розташуванням у просторі будівлі трансформованих приміщень, якими
можуть виступати зали електронних ігор, нічного клубу, торгового залу
ресторану;
- об'єднанням і укрупненням функціонально-однорідних приміщень у блоки з
дотриманням відповідного їх зонування, тобто дотриманням зонування відповідно
до функціональних груп приміщень будівлі боулінг-центру.
- диференціацією планувальних елементів на змінювані (зали електронних ігор,
нічного клубу, торгового залу ресторану), важко змінювані (боулінг-зали),
жорсткі (комунікаційні вузли, технічні приміщення, виробничі приміщення групи
громадського харчування, санітарні вузли) і відповідним їх розташуванням, а
саме: винесенням жорстких елементів за межі перспективних перетворень
планувальної структури будівлі і об'єднання їх у централізовані вузли і блоки.
Третій рівень - перспективне розширення будівлі забезпечується:
- за рахунок перенесення внутрішніх і зовнішніх огорож просторових і
конструктивно-планувальних резервів, якими виступають внутрішні дворики, криті
тераси, відкриті простори перших поверхів і тд.
- створенням "відкритої" для подальшого розвитку архітектурно-планувальної
структури будівлі, що забезпечує безперешкодне розширення її приміщень, що може
забезпечуватися шляхом паралельного розташування ігрових залів. Причому
розташування доріжок у залах для боулінгу повинно бути перпендикулярним
запланованому напрямку розширення залу.
Будівлі боулінг-центрів, запроектовані з урахуванням перспективних перетворень,
дозволять до мінімуму скоротити витрати на їх реконструкцію і розширення у
майбутньому (рис 3.3).
Рис. 3.3. Рівні адаптації будівель боулінг-центрів
3.3.4. Інтер'єр боулінг-центрів
При проектуванні сучасних будівель боулінг-центрів важливе місце приділяється
рішенню інтер'єрів. «Само понятие «интерьер» предопределяет его основную задачу
– умение организовать внутреннее пространство, создать условия эмоционального
воздействия на человека, завершить основную идею создания
материально-эстетической среды того или иного здания» [56, с.110].
Аналізуючи практику проектування і будівництва боулінг-центрів можна зробити
висновок, що задачі ставляться різні, різні також умови, при яких вони
зважуються, і настільки ж різноманітні можливості їхнього вирішення. В одних
випадках – це знову споруджувані об'єкти, де можна заздалегідь передбачити все
необхідне для створення ідейно-художнього інтер'єра, в інших – пристосовують чи
реконструюють старі приміщення під нове призначення, додаючи їм інший зміст і
архітектурно-художній образ. Але незалежно від тієї чи іншої задачі, вирішуючи
інтер'єр боулінг-центру, необхідно при організації його внутрішнього простору
враховувати призначення приміщення, його габарити, конфігурацію плану і
членування обсягу, особливості конструктивних елементів, можливості розкриття
внутрішнього простору через навколишнє середовище чи його замкнуте рішення,
основні засоби архітектурно-художньої виразності. Під призначенням приміщення
мається на увазі його функціональна і тематична спрямованість, яка обумовлена
типом боулінг-центру.
Одна з головних умов досягнення оригінальності, емоційній виразності й
естетичності інтер'єра – це правильне визначення його тематики. Особливо це
стосується боулінг-клубів, розважальних і культурно –дозвільних боулінг-цетрів.
Створення інтер’єру боулінг-центру, підлеглого визначеній темі — ідея в нашій
країні непопулярна. Таких місць одиниці. Однак, як показує практика
експлуатації закордонних боулінг-центрів, інтер'єр створений по тематичному
принципі є найбільш привабливим для відвідувачів, і сприяє формуванню
постійного кола клієнтів. Заклад можна зробити емоційно яскравим, що
запам'ятовується. Тематичне рішення інтер'єра майже завжди починається з назви,
що ще до знайомства з інтер'єром залучає відвідувача і є одним з основних
компонентів теми. Теми інтер'єрів боулінг-центрів умовно можна розділити на два
типи:
а) теми, продиктовані місцем розташування боулінг-центру (приклад —
боулінг-центр «Шоссе» на Каширці в Москві; «Аквабоулинг»).
б) теми, продиктовані якою-небудь подією, чи історичним періодом навіть видом
спорту. Яскравим прикладом такого роду тематики є інтер'єр боулінг-центру
«Баскетбоулинг» в Москві.
Однак при проектуванні інтер'єра боулінг-центру варто забезпечити виконання
наступних вимог:
- простота доступу відвідувачів до боулінг-залів із вхідної групи
- забезпечення легкого доступу до евакуаційних виходів із залів
- максимальне використання в інтер'єрі принципу «відкритого простору»
- забезпечення вільного простору перед контрольною стійкою
- забезпечення максимального огляду доріжок боулінгу в боулінг-залі і
більярдних столів для оператора контрольної стійки
- по можливості забезпечити огляд доріжок боулінг-залу для посадкових місць у
приміщеннях суспільного харчування.
З урахуванням розглянутих вище вимог був запроектований