Вы здесь

Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в АПК регіону

Автор: 
Хом’як Мирослав Степанович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000835
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АПК РЕГІОНУ
2.1. Ресурсний потенціал та його використання
Львівська область розташована в західній частині України. За площею (21,8
тис.кмІ, що становить 3,6% від території держави) займає 17 місце в державі. З
півночі на південь область простягається на 240 км, із заходу на схід – на 200
км. Сусідами її є: на півночі та північному сході Волинська і Рівненська, на
сході – Тернопільська, на південному сході і півдні – Івано-Франківська, на
південному заході – Закарпатська області. На заході протяжністю у 250 км її
межі збігаються з україно-польським державним кордоном. Відстань від Львова до
столиці України – Києва 575км.
Територія області поділена на 20 районів, 9 міст обласного підпорядкування, 6
внутрішніх міських районів м. Львова, 631 сільську раду. У 43 містах, 35
селищах міського типу і 1849 селах за станом на 1 січня 2004 р. проживало
2598,3 тис. осіб, або 5,5% від загальної кількості населення в Україні. На
кожний квадратний кілометр території припадає 119 осіб (в Україні – 79). За
кількістю населення область посідає четверте місце після Донецької,
Дніпропетровської та Харківської областей, а за щільністю населення – друге
після Донецької.
Площа сільськогосподарських угідь Львівщини складає 1270,8 тис. га, в т.ч.
рілля 799,3 тис. га. Відбувся їх докорінний перерозподіл між
сільськогосподарськими підприємствами і господарствами населення (табл.2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл сільськогосподарських угідь між сільськогосподарськими підприємствами
і господарствами населення на Львівщині, тис. га [136,с.13]
Категорії господарств
роки
2003р. до 1990р., %
1990
1995
1998
2000
2003
Всі категорії госпо-дарств, у тому числі:
-сільськогосподарські підприємства, вклю-чаючи фермерські
господарства населення*
[* включаючи колективні сади та городи]
1283,1
1139,3
143,8
1275,8
863,7
412,1
1275,6
821,8
453,8
1274,7
631,9
642,8
1270,8
515,7
755,1
99,0
45,3
52,5
Якщо у 1990р. в сільськогосподарських підприємствах було зосереджено 88,8% всіх
сільськогосподарських угідь області, а в господарствах населення 11,2%, то в
2003р. співвідношення докорінно змінилося: в сільськогосподарських
підприємствах залишилось 40,3% сільськогосподарських угідь, в господарствах
населення (включаючи колективні сади і городи) – 59,4%. Площа
сільськогосподарських угідь у підприємствах зменшилась у 2,2 рази, в
господарствах населення – збільшилась у 5,2 рази. Відбулася деконцентрація
сільськогосподарського виробництва. Запровадження досягнень науково-технічного
прогресу в господарствах населення стало неможливим.
Львівська область належить до малоземельних регіонів. В цілому по Україні площа
сільськогосподарських угідь в розрахунку на одного жителя становить 0,87га, в
Кіровоградській області найбільше – 1,84 га, у Львівській – 0,49 га, найменше –
в Закарпатській – 0,36 га. Якщо взяти для розрахунку площі ріллі, то на одного
жителя України її припадає – 0,68 га, найбільше в Херсонській – 1,53 га,
найменше – в Закарпатській – 0,16 га та Львівській областях – 0,3га [4, с.48].
Сільськогосподарське виробництво в області представлене в основному дрібними
виробниками, в меншій мірі середніми, великих підприємств майже немає
(табл.2.2).
Таблиця 2.2
Розподіл сільськогосподарських виробників за розміром сільськогосподарських
угідь у 2003 році [140, с.105]
Показники
Всього підприємств
одиниць
у % до загаль-ної кілько-сті
державні
недержавні
одиниць
у % до загаль-ної кілько-сті
одиниць
у % до загаль-ної кілько-сті
Всього
у тому числі з пло-щею сільгоспугідь, га
до 50
51-100
101-500
501-1000
1001-1500
15001-2000
2001-25000
2501-3000
3001 і більше
не мають сільгоспугідь
1244
106
55
274
130
46
17
603
100
8,5
4,4
22,0
10,4
3,7
1,4
0,7
0,2
0,2
48,5
65
11
1
35
100
16,9
4,6
6,2
9,2
4,6
3,1
1,5
53,9
1179
95
52
270
124
43
15
568
100
8,0
4,4
22,9
10,5
3,6
1,3
0,8
0,2
0,1
48,2
Майже половина товаровиробників (48,5%) не мають сільськогосподарських угідь,
14% їх мають до 100 га, 13% - від 101 до 1000 га і тільки 6% мають їх більше
3000 га. Таким чином, в області переважають дрібні і середні за розміром
підприємства. До великих можна віднести лише 13 господарств.
Активно відбувається на Львівщині перехід землі до ефективного користувача. Ще
до прийняття нового Земельного Кодексу України в 2001 році в областях
розпочався активний розвиток орендних відносин. На початок 2003р. із 1270,1
тис. га сільськогосподарських угідь, що є в області, 342,1 тис. га (27%)
передано в оренду (в Україні – 5,1%).
За якістю сільськогосподарських угідь Львівщина поступається переважній
більшості регіонів (табл.2.3).
Таблиця 2.3
Грошова оцінка сільськогосподарських угідь України [4, с.54]
Область
Оцінка 1 га, грн.
сільськогосподарських угідь
у тому числі ріллі
станом на 01.07.95р.
з урахуванням індексації на 01.01.02р.
станом на 01.07.95р.
з урахуванням індексації на 01.01.02р.
Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
4845
4140
3235
3514
3848
2533
2838
3703
3119
3761
3519
2748
2783
2981
3296
3864
3376
3126
3546
3471
3995
3981
4583
4012
2666
11943
10205
7974
8662
9485
6244
6969
9128
7688
9271
8674
6774
6860
7