Вы здесь

Агрохімічна оцінка застосування добрив під моркву столову на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України

Автор: 
Поліщук Ірина Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000894
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Завдання, програма та методика проведення досліджень
2.1 Завдання та методика проведення досліджень
Метою наших досліджень було визначення агрохімічної ефективності застосування
мінеральних добрив та суспендованого органічного добрива “Ріверм” на
темно-сірому опідзоленому ґрунті за вирощування моркви столової в Північному
Лісостепу України. В роботі передбачалося дослідження впливу різних доз, форм
та строків застосування добрив на ріст і розвиток рослин та умови формування
врожаю моркви, на окремі агрохімічні параметри ґрунту та економічні показники
ефективності їх застосування.
Програма досліджень передбачала вирішення наступних завдань:
* встановлення характеру динаміки окремих агрохімічних показників темно-сірого
опідзоленого ґрунту за різних строків внесення мінеральних добрив;
* визначення впливу добрив за різних строків їх застосування на інтенсивність
проходження окремих фізіологічних процесів у рослині;
* встановлення господарського виносу та коефіцієнтів використання основних
елементів живлення з добрив;
* визначення впливу добрив, які внесені в різні строки, на величину врожаю та
показники якості коренеплодів моркви столової;
* визначення економічної ефективності та енергетичної доцільності застосування
добрив.
Польові дослідження також передбачали проведення фенологічних спостережень, які
включали візуальну оцінку посівів дослідного поля, визначення настання та
тривалості фаз росту та розвитку рослин.
Дослідження по вивченню впливу добрив на поживний режим темно-сірого
опідзоленого ґрунту Північного Лісостепу України, врожайність та якість
коренеплодів моркви столової проводились польовими і лабораторними методами в
1999-2001рр. Виробниче випробування результатів досліджень проводилось в
2002-2003 рр.
Польові досліди проведені в овочевому тривалому досліді кафедри агрохімії та
якості продукції рослинництва ім О.І. Душечкіна на базі агрофірми "Біотех" в
Бориспільському районі Київської області.
Розмір посівної ділянки кожного варіанту становив - 54 м2, облікової – 27 м2.
Повторність досліду - трикратна. Схема наведена в табл. 2.1, яка дозволяє
провести дослідження згідно програми, порівняти ефективність дії мінеральних
добрив, що вносились одноразово і в роздрібнений спосіб та в поєднанні з
підживленнями суспендованим органічним добривом “Ріверм”.
Добрива вносили в під передпосівну культивацію ґрунту у вигляді аміачної
селітри з вмістом азоту 34,7% (ДОСТ 2-85Е), суперфосфату гранульованого з
вмістом фосфору 19,5% (ДОСТ 5956-78), калімагнезії з вмістом калію 27% (ТУ
У-6-05743160002-94). Добриво суспендоване органічне "Ріверм" (ТУ -
46.13.003-97) розроблено сумісно НАУ та Міжнародним екологічним благодійним
фондом “aqua-vitae”, патенти України №180066А та №18001А. Вищезазначене добриво
використовували в нормі 20 л/га у складі базового розчину (300 л/га) шляхом
позакореневого підживлення рослин моркви столової. Воно характеризувалося
наступними показниками: водневий показник (рН) – 7,81, сухий залишок (%) –
0,17±0,02, густина розчину (г/см3) – 0,998, азот амонійний (в перерахунку на N)
% - 1,5±0,1, фосфор загальний (в перерахунку на Р2О5) – 0,02±0,003%, калій
загальний (в перерахунку на К2О) – 0,42±0,03. Добриво містить мікроелементи
(Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Ni, B), орієнтовний вміст водорозчинних гумінових кислот
(мг/л, %) – 144; 0,003 [235].
Кореневе підживлення (N20Р20К20) та позакореневе (розчином “Ріверм”) проводили
згідно схеми досліду у фази 6-8 та 9-10 листків (табл.2.1). Дослідження
проводили з морквою столовою сорту Нантська харківська згідно вимог, наведених
у методиках польового досліду [186-188]. Попередником була цибуля ріпчаста.
Таблиця 1 - Схема внесення добрив під моркву столову в тривалому досліді на
темно-сірому опідзоленому ґрунті в Бориспільському районі Київської області,
1999-2002 рр.
№ варіанту
Варіант
Основне внесення, кг/га
Підживлення за фазами росту та розвитку рослин

P2O5
K2O
6-8 листків
9-10 листків

кг/га
кг/га

P2O5
K2O
Ріверм
P2O5
K2O
Ріверм
1.
Контроль (без добрив)

2.
N70P70K120
70
70
120
-
3.
N50P50K100
50
50
100
-
4.
N50P50K100+ N20P20K20
50
50
100
20
20
20
5.
N50P50K100+ N20P20K20+Н2О
50
50
100
20
20
20
6.
N50P50K100+ N20P20K20+”Ріверм”(6-8 листків)
50
50
100
20
20
20
0,01
7.
N50P50K100+ N20P20K20+”Ріверм”(9-10 листків)
50
50
100
20
20
20
0,01
Насіння моркви висівали у ґрунт сівалкою точного висіву “Stenhei-870” з
розрахунку 55 насінин на 1 м погонний. Посів проводили в строки типовідля
агрокліматичної зони Лісостепу: в 1999р. – 20 квітня, 2000 – 14 квітня, 2001 –
25 квітня.
Технологія вирощування моркви столової включала проведення наступних заходів:
весняної оранки на глибину 27 см з використанням МТЗ-82 та агрегату ПЛН-3-35;
внесення добрив в передпосівну культивацію за допомогою МТЗ-82 та агрегату
НРУ-0.5;
внесення досходового гербіциду “Стомп” (3 л/га робочого розчину), МТЗ-82 та
агрегат ОП-2000;
фрезерної культивації і грядоутворення за допомогою МТЗ-82 та агрегату
“Бартчі”;
посів моркви на глибину 1,5 см, (МТЗ-82 та сівалка точного висіву Stenhei-870),
з розміщенням на гряді 4 рядків;
догляд за посівами передбачав внесення гербіциду “Гезагарду” - 2 кг/га, “Зелек”
– 0,5 л/га, “Фюзілад Супер” 1 л/га препарату за допомогою МТЗ-82 та агрегату
ОП-2000;
внесення добрив в підживлення з використанням МТЗ-82 та агрегату НРУ-0.5;
внесення розчину „Ріверм” 0,01% розчину, з розрахунку 300 л/га з