Вы здесь

Податкове регулювання торговельної діяльності підприємств

Автор: 
Орлова Валентина Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U001086
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Аналіз ринкової торгівлі і її оподаткування
Виходячи із виключного значення торгівлі в суспільстві, предметом
безпосередньої уваги і дослідження у цьому підрозділі є питання застосування
фіксованого податку у сфері торгівлі, виявлення характерних рис і тенденцій
його впливу на розвиток торговельної діяльності на ринках та проведення оцінок
і розробка висновків. В сучасних умовах питання доцільності збереження
спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності, яка передбачає сплату
фіксованого податку з доходів підприємців, що здійснюють торгівлю на ринках,
набуває дедалі значнішого громадського резонансу і особливої актуальності, що
викликано рядом причин.
Так, за період дії Закону України “Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” [33], яким введено
спрощений або пільговий спосіб оподаткування підприємців-фізичних осіб, які
здійснюють торговельну діяльність на ринках, накопичилось досить багато
неврегульованих питань, що створюють додаткові проблеми у стосунках між
державою, фізичними особами-суб’єктами підприємництва та громадянами, як
споживачами. Практика показує, що ці та інші проблеми тісно пов’язані із
значними порушеннями діючого податкового законодавства.
Аналітичну оцінку стану використання спрощених методів оподаткування для
ухилення від сплати податків можна продемонструвати на прикладі суб’єктів
підприємництва, що зареєстровані і здійснюють торговельну діяльність у м.
Макіївці. Визначимо, що станом на 01.01.2004 р. у м. Макіївці зареєстровано 645
платників податків-юридичних осіб, що здійснюють торговельну діяльність. З них
312 – це платники єдиного податку. Фізичних осіб-суб’єктів підприємництва, які
здійснюють торговельну діяльність, усього зареєстровано у місті Макіївці 4910,
з них платників фіксованого податку – 3482.
У 2003 р. цими суб’єктами підприємництва сплачено 22104 тис. грн. Разом з тим
за підсумками роботи податкового аудиту, який здійснюється податковими органами
м. Макіївки, у 2003 р. встановлено 93 факти залучення такими
суб’єктами-платниками єдиного і фіксованого податку найманих осіб без укладення
трудових угод, без оформлення трудових книжок, без отримання у податкових
інспекціях довідок про трудові відносини з платниками фіксованого податку.
Крім того, як показав аналіз, було виявлено 38 фактів найму осіб без запису
реалізаторів у торговельних патентах на право сплати фіксованого податку, що
складає 1,5% від зареєстрованих платників цього податку.
Було встановлено також 61 факт відсутності запису найманих осіб у свідоцтвах
про сплату єдиного податку, що становить 4,2% від зареєстрованих платників
єдиного податку.
Слід зазначити, що було виявлено по фізичних особах-платниках єдиного податку 8
і по фізичних особах-платниках фіксованого податку – 12 фактів приховування від
оподаткування доходів найманих працівників, які фактично працюють повний
робочий день, але одержують заробітну плату на підставі договорів про неповний
робочий день. Нами розраховано, що лише за вищевказаними схемами ухилення від
оподаткування втрати бюджету склали 32,4 тис. грн. податку на прибуток з
доходів громадян.
У зв’язку з приховуванням від оподаткування оплати праці і відпусток найманих
працівників шляхом виплати заробітної плати нижче встановленого рівня
мінімальної заробітної плати по виявлених 18 фактах втрати бюджету м. Макіївки
склали 3,3 тис. грн. податку на прибуток з доходів громадян.
Проведений аналіз свідчить про те, що для подальшого ефективного розвитку
торговельної діяльності на продовольчих і непродовольчих ринках необхідно
внести суттєві зміни не лише в податкове законодавство, але і в законодавство
про охорону праці, у трудове законодавство і інш.
Про важливість цієї проблеми свідчить і проведений на основі звітних даних
Державної податкової адміністрації України і державної податкової адміністрації
в Донецькій області аналіз розвитку малого підприємництва-фізичних осіб, які
обрали як вид діяльності торгівлю на ринках показав, що введення фіксованого
прибуткового податку призвело до збільшення кількості торговців на ринках
області за рахунок самих підприємців (табл. 2.1.).
Таблиця 2.1
Динаміка кількості підприємців-фізичних осіб, які здійснюють торгівлю на ринках
і сплачують фіксований прибутковий податок, у Донецькій області*
[* Таблиця складена на основі звітних даних Державної податкової адміністрації
у Донецькій області за 1999 – 2003 рр.]
1999
2003
Темпи росту
2003 р. у % до 1999 р.
1. Кількість підприємців-фізичних осіб, платників фіксованого прибуткового
податку, од.
31694
35363
111,6
1.1. Кількість найманих осіб у підприємців-платників фіксованого прибуткового
податку, од.
37595
29214
77,7
1.2. Усього сума надходжень фіксованого прибуткового податку, тис. грн.
22944
31318
136,5
1.3. Сума надходжень фіксованого прибуткового податку на 1 підприємця-платника
фіксованого податку, тис. грн.
0,7
0,9
128,6
Наведені в табл. 2.1 дані свідчать і про те, що у 2003 р. значно збільшилася
кількість безпосередньо підприємців-платників фіксованого податку, але
зменшилася кількість найманих працівників. При цьому темпи росту кількості
підприємців у 2003 р. проти 1999 р. склали 111,6%, а по кількості найманих осіб
- лише 77,7%. Що ж стосується надходження до бюджету фіксованого податку, то
слід відмітити, що темпи росту у 2003 р. проти 1999 р. склали 136,5%, але сума
надходжень фіксованого податку на одного підприємця у 2003 р. склала лише 0,9
тис. грн. на рік, не дивлячись на те, що проти 1999 р. збільшилась на 128,6%.
Аналогічні тенденції мали місце