Вы здесь

Ринок праці в торгівлі: організаційно-економічні засади функціонування та регулювання.

Автор: 
Іляш Ольга Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003160
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКУ ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ
(НА МАТЕРІАЛАХ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)
2.1. Зайнятість та оцінка кон'юнктури ринку праці в торгівлі в регіональному розрізі

Складні процеси функціонування та регулювання ринку праці в торгівлі в Україні мають певні особливості на рівні регіонів, роль яких у ринковій економіці докорінно змінюється в результаті зростання їх економічної самостійності. В даному розділі дисертаційної роботи автор визначає регіональні особливості ринку праці в торгівлі на прикладі чотирьох західних областей України: Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської.
Використовуючи викладену у підрозділі 1.2. структуру ринку праці в торгівлі, проведемо його дослідження. Аналіз розпочнемо із поточного ринку праці в торгівлі, одним із найвагоміших показників якого є рівень зайнятості населення в цілому по економіці, а також на галузевих та регіональних ринках праці (табл.2.1). Щодо ринку праці в торгівлі по Україні загалом слід зазначити, що домінуючою тенденцією є збільшення чисельності зайнятих у галузі торгівлі: із 1503 тис.чол. у 1995 році до 3854,0 тис.чол у 2003 році (тобто у 2,55 рази). При цьому зазначимо, що загальна кількість зайнятих за всіма видами економічної діяльності зменшилась за цей же період більше ніж на 2 млн. осіб. Особливо стрімке зростання чисельності зайнятих у торгівлі можна спостерігати на протязі 2000-2003 років: за цих чотири роки кількість зайнятих подвоїлась. За цей же період частка торгівлі у ВДВ України зросла лише на 2,7%.
Частково на стрімке зростання кількості зайнятих у торгівлі у 2001 році порівняно із попередніми роками вплинула зміна методики складання статистичної звітності. З 1 січня 2001 року було введено в дію КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності).
Таблиця 2.1
Середньорічна чисельність працівників зайнятих в торгівлі та загальна чисельність працівників по західних областях та по Україні в цілому
у 2000-2003 рр.
(тис. осіб)
ПоказникиРоки20002001200220032003р. у % до 2000р.Україна в цілому1. Кількість зайнятих за всіма видами економічної діяльності, 20420210152137821449105,0 в т.ч. оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту1509,633383487,73854,02,6 р. 2.Динаміка кількості зайнятих у торгівлі, % до попереднього року107,52,2 р.104,5110,5-Львівська область1. Кількість зайнятих за всіма видами економічної діяльності, 1121,71123,71115,11141,9101.9 в т.ч. оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту37,879,878,676,72,0 р. 2.Динаміка кількості зайнятих у торгівлі, % до попереднього року99,42,1 р.98,497,6-Тернопільська область1. Кількість зайнятих за всіма видами економічної діяльності, 472,8436,9426,2484,1102,4 в т.ч. оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту15,934,93345,53,0 р. 2.Динаміка кількості зайнятих у торгівлі, % до попереднього року107,22,1 р.94,5137,8-Волинська область1. Кількість зайнятих за всіма видами економічної діяльності, 440,6440,1442,143699,0 в т.ч. оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту40,582,985892,1 р. 2.Динаміка кількості зайнятих у торгівлі, % до попереднього року102,22,0 р.102,5104,7-Івано-Франківська область1.Кількість зайнятих за всіма видами економічної діяльності, 510,3519,3525,9513100.5 в т.ч. оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту40,849,96069,91,7 р. 2.Динаміка кількості зайнятих у торгівлі, % до попереднього року100,7122,2120,2116,5-
Згідно з КВЕД показники по оптовій та роздрібній торгівлі обліковуються у одній групі із послугами з ремонту, що не дозволяє однозначно трактувати динаміку ряду показників щодо торгівлі до 2001 року та із 2001 року.
Однак, як вже зазначалось у розділі 1, сфера послуг в Україні, як і у всьому світі, розвивається надзвичайно динамічно і тому сьогодні спостерігається зростання зайнятості, технічного забезпечення праці, впровадження все більш досконалих технологій. Саме в цьому природа росту рівня зайнятості у торгівлі та посилена увага до функціонування та регулювання ринку праці в торгівлі.
Динаміка обсягів середньооблікової чисельності штатних працівників торгівлі та їх питомої ваги в загальній частці зайнятих в економіці України наведена на рис.2.1. Дані рисунка свідчать про тенденції збільшення чисельності працівників у торгівлі та питомої ваги зайнятих у торгівлі. Так, якщо у 1995 році чисельність зайнятих у торгівлі зменшилася у порівнянні з попереднім роком на 15,6 %, то у 2003 році спостерігалася тенденція до збільшення чисельності зайнятих у торгівлі та їх питомої ваги у загальній чисельності працівників на 5,4 % та 8,5 % відповідно. Така тенденція зумовлена перш за все розвитком та специфікою функціонування сфери торгівлі, підвищенням інтересів до здійснення торговельної діяльності, і, як наслідок, зростанням попиту на працівників сфери торгівлі та послуг на ринку.
Поряд з цим відбувається скорочення чисельності найманих працівників як за усіма видами економічної діяльності (близько 10% за період 2001-2003 років), так і в торгівлі (більше 16% за цей же період) (табл.2.2). Дана тенденція виглядає дещо парадоксальною на основі стрімкого зростання загальної чисельності зайнятих у торгівлі. На нашу думку, поясненням цього є формування класу малих та середніх підприємств, організацію самозайнятості та громадських робіт.

Рис.2.1. Динаміка обсягів середньооблікової чисельності штатних працівників торгівлі та їх питомої ваги в загальній частці зайнятих в економіці України за 1995 -2003 роки.

Таблиця 2.2
Чисельність найманих працівників за всіма видами економічної діяльності, в т.ч. зайнятих в торгівлі по західних областях та по Україні в цілому
у 2000-2003 рр.
ПоказникиРоки2000200