Вы здесь

Виявлення, клінічний перебіг та лікування туберкульозу в інфікованих вірусом імунодефіциту людини осіб та хворих на синдром набутого імунодефіциту

Автор: 
Леоненко-Бродецька Оксана Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003184
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
2.1. Епідеміологічні дослідження

Для встановлення епідеміологічної ситуації в Одеській області щодо ТБ у поєднанні з ВІЛ-інфекцією та СНІДом вивчали та порівнювали захворюваність та смертність на ВІЛ-інфекцію та СНІД, ТБ та ВІЛ/СНІД-асоційований ТБ.
Статистичні показники по туберкульозу та туберкульозу у поєднанні з ВІЛ-інфекцією отримували з офіційних звітів про захворювання на активний туберкульоз та про хворих на туберкульоз за формами № 8 і № 33-здоров, що заповнювались обласним протитуберкульозним диспансером. Формування зазначених звітних форм базується за відомостями облікових форм № 030-4/о " та № 089/о про випадок вперше діагностованого туберкульозу.
Статистичні показники про ВІЛ-інфікування та СНІД отримували з офіційних статистичних форм СНІД-1 і СНІД-2, за якими здійснюється реєстрація нових випадків ВІЛ/СНІДу в Україні. Ці форми заповнюються в обласному центрі СНІДу. Реєструються особи, що мають позитивну реакцію на антитіла до ВІЛ та пройшли клінічне обстеження [76].
Порівнювали показники захворюваності та смертності в динаміці для встановлення % їх приросту чи зменшення. Відсоток приросту (зменшення) захворюваності та смертності розраховувався за найменшим значенням епідеміологічного показника, який приймався за 100 %.
Порівнювали показники захворюваності та смертності між ВІЛ/СНІДом, ТБ, та ТБ у поєднанні з ВІЛ/СНІДом для встановлення питомої ваги туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД та питомої ваги асоційованого захворювання серед хворих на туберкульоз. Розраховували % померлих від поєднаної патології як серед хворих на туберкульоз так і серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
Для встановлення частоти захворюваності на туберкульоз та смертності серед загальної популяції населення та популяції ВІЛ-інфікованих розраховували та порівнювали захворюваність на туберкульоз та смертність серед загальної популяції (без урахування ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на СНІД) та серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
Оцінка достовірності відмінностей вивчались за параметричними методами варіаційної статистики із застосуванням t-критерію Стьюдента-Фішера.

2.2. Клінічна характеристика хворих
Клінічний перебіг туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД вивчали у відкритому контрольованому проспективному дослідженні, яке включало 715 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, із них 154 ВІЛ-інфікованих, 136 - хворих на СНІД, 425 - ВІЛ-негативних осіб, які були виявлені у 1999-2001 роках у м. Одеса і лікувались у стаціонарах обласного та міського протитуберкульозних диспансерів.
Критерії включення в дослідження:
- чоловіки та жінки;
- вік 18-65 років;
- діагноз: вперше діагностований туберкульоз легень;
- тест на ВІЛ-інфекцію;
- термін перебування у стаціонарі - не менше 3 місяців (максимальний термін отримання результатів бактеріологічних досліджень та тесту на чутливість МБТ до протитуберкульозних препаратів).
Критерії виключення з дослідження:
- особи старше 65 років (перебіг туберкульозу має особливості у осіб старше 65-70 років);
- хронічні форми туберкульозу легень;
- відсутність згоди пацієнта на тестування ВІЛ-інфекції.
Дотримуючись критеріїв включення/виключення пацієнтів у дослідження, було відібрано усього за 3 роки 715 осіб, яких розподілялись наступним чином:
1-а основна група хворих (154 особи) - це ВІЛ-інфіковані хворі на туберкульоз легень.
2-а основна група (136 осіб) - це хворі на СНІД-асоційований туберкульоз легень.
3-я контрольна група (425 осіб) - це ВІЛ-негативні хворі на туберкульоз легень.
Структура хворих основних і контрольної груп за віком і статтю наведена в табл 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за віком і статтю
Групи
хворихУсь-ого
хво-рихКількість хворих за віком
Кількість хворих за
статтю20-40 років41-65 роківчоловікижінкиабс.%абс.%абс.%абс.%1 основна15411675,03825,09662,45837,62 основна 13611282,02418,08764,04936,03 контрольна42530672,011928,024156,818443,2Р1 - Р2> 0,05> 0,05> 0,05> 0,05Р1 - Р3> 0,05> 0,05> 0,05> 0,05Р2 - Р3> 0,05> 0,05> 0,05> 0,05
За віком і статтю хворі всіх трьох груп вірогідно не відрізнялись. Основні і контрольна групи складалась в більшості з чоловіків (відповідно 62,4 %, 64 %, 56,8 %) молодого й середнього віку, переважали особи 20 - 40 років (відповідно 75 %, 82 %, 72 %) серед інших вікових категорій (р Структуру туберкульозу, поширеність та тяжкість процесу, наявність, число та розмір деструкцій у легенях, бактеріовиділення та медикаментозну резистентність вивчали як особливості перебігу туберкульозу у хворих названих груп. Ці дані наведені у розділі 5.
Ефективність розробленої схеми лікування із застосуванням режиму хіміотерапії за 2-ю клінічною категорією з включенням в нього офлоксацину у порівнянні зі стандартним лікуванням за 1-ю клінічною категорією вивчали в контрольованому дослідженні у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, які виділяли МБТ для того, щоб оцінювати основний критерій ефективності лікування - припинення бактеріовиділення. Серед ВІЛ-інфікованих було 78 бактеріовиділювачів, серед хворих на СНІД - 49. Цих хворих рандомізованим способом ми поділили на дві групи: основну та контрольну. Оскільки ефективність лікування оцінювали окремо у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, ми виділили 2 основні групи - 1-у основну (ВІЛ-інфіковані) та 2-у основну (хворі на СНІД), у яких проводили лікування за розробленою схемою - застосовували режим хіміотерапії для 2-ї клінічної категорії з підвищеним ризиком медикаментозної резистентності, який включав 2 протитуберкульозних препарати 2-го ряду - офлоксацин та амікацин. Офлоксацин призначали у режимі ступінчастої терапії.
В 1-й (ВІЛ-інфіковані) та 2-й контрольних (хворі на СНІД) групах лікуван