Вы здесь

Фінансово-економічний механізм використання і відтворення природно-заповідного фонду України

Автор: 
Шлапак Альвіна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003298
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності установ природно-заповідного фонду
Дендрологічні парки "Софіївка", "Олександрія", "Тростянець" і Карпатський національний природний парк є бюджетними неприбутковими науково-дослідними установами ПЗФ загальнодержавного значення [170; 171; 173; 178; 179; 180]. Фінансування цих парків здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, який поділяється на загальний та спеціальний фонди. Поповнення останнього відбувається за рахунок наукової, рекреаційної та інших видів діяльності природно-заповідних установ; при цьому спеціальні (власні) кошти, отримані від надання платних послуг (згідно Постанови КМ України №1913 від 28.12.2000 [121; 122]), зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання парку і використовуються виключно на фінансування видатків даного кошторису.
Надходження коштів по досліджуваних об'єктах у розрізі бюджетних та спеціальних коштів наведені у табл.2.1.
Таблиця 2.1
Джерела надходжень коштів по парках у 2001-2003 роках
тис.грн.
Назва парків200120022003Всьогоз джерелВсьогоз джерелВсьогоз джерелбюджетспец.
кошти бюджетспец.
коштибюджетспец.
коштиНДП "Софіївка"3690,9949,22741,74255,01190,03065,04628,91266,23362,7питома вага, %100,025,774,3100,027,972,1100,027,372,7ДП "Олександрія"641,4360,9280,5697,2410,1287,1721,2423,7297,5питома вага, %100,056,343,7100,058,841,2100,058,741,3ДП "Тростянець"204,9173,231,7257,1183,773,4272,8187,485,4питома вага, %100,084,515,5100,071,528,5100,068,731,3Карпатський НПП1863,41322,0541,42568,31588,9979,42714,01723,4990,6питома вага, %100,070,929,1100,061,938,1100,063,536,5 Джерело: всі таблиці підрозділу 2.1. розраховані на основі даних бухгалтерської звітності досліджуваних установ ПЗФ
Аналіз цих даних свідчить про зростання як загальних сум надходжень коштів по всіх досліджуваних парках, так і сум окремих джерел. Розподіл питомої ваги бюджетних та спеціальних коштів у загальній сумі надходжень показує, що за часткою спецкоштів у загальній сумі отриманих коштів передове місце посідає дендропарк "Софіївка": 74,3% у 2001 році [179] та 72,1% у 2002, або відповідно 2741,7 та 3065,0 тис.грн. Дендропарк "Олександрія" за рахунок спецкоштів у 2002 році отримав 287,1 тис.грн., або 41,2%; дендропарк "Тростянець" - 73,4 тис.грн., або 28,5%; КНПП - 979,4 тис.грн., що становить 38,1% загальних надходжень коштів.
Для більш глибокого аналізу на рис.2.1 наведена динаміка надходжень коштів по дендропарку "Софіївка" за 1996-2003 роки. Суми надходжень бюджетних та спеціальних коштів за 1996 рік, порівняно з 2000-2003 роками, є значно нижчими, оскільки сфера обслуговування парку була слабо розвинута.
Рис.2.1 Джерела надходжень коштів по дендропарку "Софіївка"
Фінансування дендрологічних парків "Софіївка", "Олександрія" і "Тростянець" за рахунок бюджетних коштів (табл.2.2) здійснюється на фундаментальні дослідження у сфері розвитку галузі та прикладні розробки установ; окрім цього дендропарк "Софіївка" отримує кошти по державному замовленню на реконструкцію парку. Фактичні витрати по всіх кодах функціональної класифікації видатків бюджету здійснюються виключно в межах бюджетного фінансування.
Таблиця 2.2
Бюджетне фінансування по дендропарках за 2001-2002 роки
тис.грн.
Вид діяльності"Софіївка""Олександрія"Тростянець"2001200220012002200120021. Прикладні розробки наукової установи (код 40101)124,6102,872,259,735,429,4 - заробітна плата88,575,352,544,026,222,3 - нарахування на заробітну плату35,927,519,615,79,27,1 - електроенергія0,2-0,1---2. Фундаментальні дослідження у сфері розвитку галузі економіки (код 40101)474,6603,9288,7350,4137,8154,3- заробітна плата282,7393,1169,8233,487,197,0- нарахування на заробітну плату117,0149,463,782,430,827,8- електроенергія45,045,114,88,515,09,4- придбання предметів, матеріалів, обладнання8,00,912,310,10,63,3- послуги зв'язку-1,5--0,10,2- видатки на відрядження----0,70,3- оплата транспортних послуг і утримання транспортних засобів8,0---1,37,5- оплата інших послуг та видатків-----2,6- вода2,0-7,14,0--- природний газ19,613,920,311,52,21,1- інші комунальні послуги0,3-0,70,5--- придбання обладнання і предметів довгострокового користування-----5,13. Державне замовлення (код 40203)350,0483,3----- оплата транспортних послуг49,5------ електроенергія3,5------ дослідження і розробка державних програм297,0483,3----Всього бюджетного фінансування949,21190,0360,9410,1173,2183,7 * - суми надходжень і використання бюджетних коштів збігаються, тому в таблиці вони подані однією цифрою
Виділення коштів на фундаментальні дослідження проводиться в межах тем наукових досліджень. Так, зокрема, дендропарк "Софіївка" отримує фінансування фундаментальних досліджень наступних тем: "Збереження і збагачення різноманіття рослин в паркових ценозах Правобережного Лісостепу України" та "Мікроклональне розмноження та вирощування рослин дендрологічного парку "Софіївка" для подальшого генетично-селекційного відбору" [173]. Прикладні розробки наукових установ проводяться згідно відомчої тематики.
Дендропарк "Софіївка" у 2002 році на прикладні розробки, фундаментальні дослідження та по держзамовленню отримав 1190,0 тис.грн. бюджетних коштів. Це на 240,8 тис.грн. або 25,4% більше, ніж у попередньому році. Зростання загальної суми коштів відбулося через підвищення виділених сум на фундаментальні дослідження з 474,6 до 603,9 тис.грн. (на 129,3 тис.грн., що склало 127,2%) та державне замовлення з 350,0 до 483,3 тис.грн. (на 133,3 тис.грн., і становить 138,1%), а от фінансування витрат по прикладних розробках, навпаки, - зменшилося з 124,6 до 102,8 тис.грн. (на 21