Вы здесь

Клініко-фізіологічні особливості мігрені у дітей та підлітків.

Автор: 
Вержбицька Оксана Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004524
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.), альфа-діапазон є корелятом внутрішньокоркових процесів, тета-діапазон відображає корково-лімбічні взаємодії. Аналіз проводився з врахуванням клінічної форми захворювання, віку і статі дітей.
Як видно з таблиці 3.21, в хворих з мігренню 4-7 років у фоновій ЕЕГ в альфа-діапазоні відмічено 10,6% високих і значимих кореляційних зв'язків у сумі всіх можливих. В тета-діапазоні в цій групі загальна кількість високих і значимих кореляцій становила 19,9%. В групі здорових дітей 4-7 років загальний показник кореляцій становить 6,8% альфа-діапазону і 8,0% тета-діапазону.
В умовах ритмічної фотостимуляції в дітей з мігренню і в здорових відмічається збільшення кількості кореляцій в альфа- і тета-діапазонах.
Таким чином в дітей з мігренню 4-7 років, в порівнянні зі здоровими, загальна кількість значних і високих кореляцій є достовірно вищою в альфа- і тета-діапазонах. При ритмічній стимуляції ця тенденція зберігається.
В дітей з мігренню 8-12 років спостерігається більша кількість кореляційних зв'язків в альфа-діапазоні (при мігрені - 16,8%, в здорових - 14,5%, р? 0,05) і теті-діапазоні (відповідно 16,0% і 12,5%, р? 0,05). При ритмічній фотостимуляції в здорових дітей відмічається тенденція до зменшення загального показника кореляцій альфа- і тета-ритмів. При мігрені кількість кореляційних зв'язків цих частот збільшується.
В обстежених хворих 13-15 років у фоновій ЕЕГ реєструється нижчий рівень кореляційних зв'язків альфа-ритму (при мігрені - 20%, в здорових - 22,8%, р?0,05) і тета-ритму (відповідно 12,0% і 17,5%, р?0,05). В умовах ритмічної фотостимуляції в здорових дітей відмічається зменшення загального показника кореляцій в альфа- і тета-діапазонах. При мігрені фотостимуляція виявила тенденцію до зниження загального рівня значимих і високих кореляційних зв'язків в альфа-діапазоні і до їх зростання в тета-діапазоні.
Таблиця 3.21
Загальна кількість значних і високих кореляційних зв'язків у великих півкулях головного мозку при мігрені і в здорових досліджуваних (%)
РитмФункціональний стан4-7 років8-12років13-15 роківМігреньНормаМігреньНормаМігреньНорма?
?Фон
Фотостимуляція
Фон
Фотостимуляція10,6?
18,2?
19,9?
23,3?6,8?
10,0?
8,0?
14,0?16,8
18,6?
16,0?
19,5?14,5
14,0?
12,5?
12,0?20,0
19,0
12,0?
15,522,8
19,0
17,5?
14,0? - р? 0,05 Таким чином при мігрені в дітей 4-12 років кількість значимих і високих кореляцій в альфа- і тета-діапазонах є вищою, ніж в здорових. З віком відмічається зменшення цих показників: в хворих 13-15 років рівень кореляцій альфа- і тета-ритмів є нижчим, в порівнянні зі здоровими. Спостерігається вікова динаміка реакції на ритмічну фотостимуляцію. В здорових дітей при стимуляції зменшується кількість значимих і високих кореляцій в альфа- і тета-діапазонах. При мігрені відмічається тенденція до послаблення зв'язків альфа-ритму і посилення - тета-ритму.
Аналіз міжпівкулевого розподілу значимих та високих кореляцій виявив симетричний розподіл їх в альфа-діапазоні як в дітей з мігренню, так і в здорових. Щодо тета-ритму, то при мігрені спостерігається достовірне переважання кореляційних зв'язків в правій гемісфері (р? 0,05). В здорових досліджуваних реєструється порівняно симетричний розподіл їх з тенденцією до посилення в лівій півкулі мозку. В умовах ритмічної фотостимуляції міжпівкулевий розподіл значимих та високих кореляцій в альфа- і тета-діапазонах зберігає тіж особливості, як і на фоновій ЕЕГ.
Загальна кількість високих і значимих кореляційних зв'язків в дітей з мігренню і в здорових досліджуваних в обох частотних діапазонах ЕЕГ приводиться на рис. 3.20 -3.21.
При аналізі розподілу по конвексу значимих і високих кореляцій в групі здорових досліджуваних 4-7 років в альфа-діапазоні відмічена їх переважна концентрація в лобних зонах і в меншій мірі - в потиличних та скронево-тім'яних. Більш виражені в цих зонах кореляційні зв'язки в тета-діапазоні. Ритмічна фотостимуляція збільшує загальну суму значимих і високих кореляцій як в альфа-, так і в тета-діапазонах. При мігрені в цій віковій групі загальна сума кореляцій в обох частотних діапазонах є вищою, вони переважають в правій півкулі без чіткого посилення в передніх відділах мозку. При фотостимуляції наростає дифузність кореляційних зв'язків.
В здорових дітей 8-12 років найвища концентрація значних і високих кореляцій реєструється в лобних і потиличних відведеннях з симетричним розподілом їх в альфа-діапазоні та тенденцією до переважання в лівій півкулі - в тета-діапазоні. При ритмічній фотостимуляції загальна сума значимих і високих кореляцій зменшується. В дітей з мігренню кількість кореляційних зв'язків є вищою, зменшується дифузність їх. Найвища концентрація значимих і високих кореляцій альфа- і тета-частот реєструється в лобних і потиличних відведеннях. Вже в цій віковій групі відмічається посилення взаємозв'язків в альфа- і тета-діапазонах в правій півкулі. Ця тенденція зберігається і при ритмічній фотостимуляції.
В досліджуваних 13-15 років найбільша концентрація значних і високих кореляцій альфа- і тета-частот спостерігається в лобних і потиличних відведеннях. В здорових дітей реєструється симетричний розподіл їх. В дітей з мігренню кількість кореляційних зв'язків є достовірно нижчою в тета-діапазоні і нижчою в альфа-діапазоні, в порівнянні зі здоровими. На фоні правопівкулевої переваги кореляцій в цій віковій групі спостерігається тенденція до диференціації їх, а саме -