Вы здесь

Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища

Автор: 
Сидоренко Ірина Олексіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002780
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ II,
п. 2), а також на основі Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР (в редакції Закону України №
283/97-ВР від 22.05.97р. і відповідних змін протягом 2000-2005 рр.) та Законів
України "Про туризм" від 15 вересня 1995 року № 325/95-ВР та “Про внесення змін
до Закону України "Про туризм" від 18 листопада 2003 року № 1282-ІУ”. При
розробці методичних рекомендацій враховані пропозиції суб'єктів туристичної
діяльності.
2. Дані Методичні рекомендації направлені на забезпечення єдиного підходу
туристичних підприємств (організацій, фірм) в плануванні, обліку та
калькулюванні собівартості туристичного продукту, а також визначення загальних
методів обліку собівартості туристичного продукту, туристичних послуг і порядок
формування фінансових результатів від продажу туристичного продукту для всіх
суб'єктів туристичної діяльності.
3. Туристичне обслуговування – діяльність туристичних підприємств (організацій,
фірм) спрямована на задоволення потреб населення та іноземних громадян у
туристичних послугах.
4. Туристична діяльність – діяльність юридичних та фізичних осіб (суб’єктів
підприємницької діяльності), які створюють туристичний продукт, надають
туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення, харчування,
екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого
обслуговування), а також посередницька діяльність із надання характерних та
супутніх послуг.
5. Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг,
який поєднує не менше ніж три складові (місце призначення, тимчасове розміщення
і транспорт), що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною
ціною, до складу якого також входять інші послуги – з організації відвідувань
об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції,
тощо.
6. Туристичний продукт відображає якість або суть конкретних та абстрактних
речей (послуги гіда, тощо) і одночасно є сукупність складних різноманітних
елементів: природні ресурси, устаткування, можливості пересування.
7. Туристичний продукт формується суб'єктом підприємницької діяльності з
послуг, права на які здобуті у інших суб'єктів, або з послуг які надаються
власними силами.
8. Просування туристичного продукту – комплекс заходів, спрямованих на
створення та підготовку до реалізації туристичного продукту чи туристичних
послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у
спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів, тощо).
9. Просування та продаж туристичного продукту може здійснюватися суб'єктом
підприємницької діяльності самостійно (через власні філії – власні
турагентства, які мають, або не мають самостійного балансу), а також на умовах
угод з іншими організаціями.
10. Туристичне підприємство (організація, фірма) – юридична особа
(суб’єкт підприємницької діяльності), яка(е) уявляє собою сукупність людей та
засобів виробництва з розподілом відповідальності, повноважень і взаємовідносин
у сфері туризму.
11.Туристичний ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи, або
групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для
отримання туристом або групою туристів туристичних послуг. Туристична путівка
це письмовий акцепт суб'єкта підприємницької діяльності на виробництво та
продаж туристичного продукту. Вона є невід'ємною частиною угоди, а також
документом первинного обліку у суб'єкта підприємницької діяльності.
12.Собівартість туристичного продукту - вартісна оцінка матеріальних та інших
витрат, які використовуються в процесі виробництва та продажу туристичного
продукту, а також інших витрат на його виробництво та продаж, є інструментом
регулювання виробництва, контролю і оцінки підприємницької діяльності
туристичних підприємств (фірм).
В туристично-екскурсійних підприємствах (організаціях, фірмах) виділяються:
- собівартість всього обсягу, наданих послуг, виконаних робіт та виробленої
продукції, що реалізовані за відповідний період (місяць, квартал, півріччя,
рік);
- собівартість одиниці реалізованих послуг, виконаних робіт, чи виробленої
продукції (людино-дня обслуговування туриста, одного екскурсанта, одного даного
раціону харчування, одного блюда і т.п.);
13. Планування собівартості туристичного продукту - це система техніко-
економічних розрахунків, які відображають межу витрат, що входять до складу
собівартості туристичного продукту. Планування собівартості туристичного
продукту здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності самостійно,
враховуючи кон'юнктуру ринку туристичних продуктів, угод, укладених з
постачальниками окремих послуг із яких формуються тури, а також з обліком інших
витрат, які підлягають плануванню.
14. Метою планування собівартості туристичного продукту є визначення
межи прибутку і як наслідок, можливостей виробничого та соціального розвитку
суб'єкта підприємницької діяльності сфери туризму.
15. Облік витрат на виробництво, просування та продаж туристичного продукту
ведеться з метою своєчасного, достовірного та повного відображення в
бухгалтерському обліку, визначення відхилень від діючих норм та планової
собівартості, а також забезпечення контролю за використанням матеріальних
трудових та фінансових ресурсів.
16. Дані обліку витрат на виробництво, просування та продаж туристичного
продукту використовуються для визначення фактичних фінансових результатів
господарювання суб'єктів підприємницької діяльності сфери туризму в ході
проведення економічного аналізу цих результатів для виявлення наявних резервів
внутрішньовиробничи