Вы здесь

Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України.

Автор: 
Антошків Юрій Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000162
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження

Для розв'язання поставлених завдань використано такі методи дослідження:
1. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та документів.
2. Педагогічне спостереження.
3. Педагогічний експеримент.
4. Анкетування.
5. Хронометрування.
6. Пульсометрія.
7. Математично-статистична обробка даних.

2.1.1. Аналіз і узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури.

Для визначення стану проблеми, формулювання завдань дослідження проводилися вивчення і аналіз літератури з проблем професійно-прикладної фізичної підготовки, теорії і методики фізичного виховання та фізичної підготовки різних груп населення України.
Аналіз науково-методичної літератури за темою дисертаційного дослідження дозволив систематизувати, критично осмислити, порівняти наукову значущість спеціалізованої інформації з друкованих видань вітчизняних та зарубіжних авторів.
Загалом, в процесі роботи над дисертацією опрацьовано 210 літературних джерел, серед яких: Накази МНС України, щодо організації та проведення, видів тестувань з фізичної підготовки працівників пожежно рятувальної служби; цільові комплексні програми з фізичного виховання населення України; автореферати із дотичних тем досліджень у напрямку професійно-прикладної фізичної підготовки службовців силових структур. Дослідження науково-методичної літератури і документів дозволили скласти уяву про стан питань, які стосуються професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МНС України. Також проаналізовано існуючі програми із загальної та спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МНС України.
Інформація з друкованих джерел доповнювалась практичним досвідом провідних фахівців у галузі професійно-прикладної фізичної підготовки особового складу підрозділів МНС України серед котрих: полковник вн.сл. Желізко В.Ф., полковник вн.сл. Гаршин Є.В., полковник вн.сл. Новгородченко В.Л., підполковник вн.сл. Лащ В.А., майор вн. сл. Бабак В.К. та ін.

2.1.2. Педагогічне спостереження

Педагогічне спостереження проводилось на базі ЛІПБ МНС України з метою визначення декількох аспектів дослідження ППФП курсантів ВНЗ МНС України, а саме [16]:
o визначення взаємозв'язку між загальною та спеціальною фізичною підготовкою;
o отримання даних про динаміку рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості на протязі навчання;
o отримання даних про результати спеціальної фізичної підготовленості в ускладнених умовах;
o вивчення змісту педагогічного процесу загальної та спеціальної фізичної підготовки без внесення змін у його протікання.
o моніторинг динаміки ЧСС упродовж виконання бойового завдання;
o визначення початкового рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості, в тому числі з метою формування складу експериментальних та контрольних груп.
Одним із завдань педагогічного спостереження є аналіз динаміки результатів рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості упродовж 6 семестрів навчання, який дав уяву про стан загальної і спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України, завдяки проведеному тестуванню у дев'яти вправах із загальної і спеціальної фізичної підготовки. У дослідженні динаміки рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України упродовж 6 семестрів навчання. Тестування проводились наприкінці кожного семестру, на протязі трьох днів та у першій половині дня. Брали участь курсанти набору 2001року віком 17-19 років у кількості 97 осіб. Чотири навчальні взводи курсантів ЛІПБ МНС України були протестовані з 9-ти контрольних вправ згідно Наказів МНС України з професійної підготовки. А саме: з загальної фізичної підготовки (6 вправ): біг на 100 метрів; біг на 1000 метрів; підтягування на перекладині; стрибок у довжину з місця; виконання комплексно-силової вправи; човниковий біг 10 х 10 метрів. Для визначення рівня спеціальної фізичної підготовленості виконувались 3 вправи: подолання 100 метрової смуги з перешкодами для пожежників; підйом по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху; підйом по автодрабині на висоту 20 метрів. Фіксувалися результати контрольних тестових вправ, а також проводилась їх математично-статистична обробка.
Іншим завданням педагогічного спостереження було виявлення взаємозв'язку показників загальної і спеціальної фізичної підготовленості. Для цього опрацьовано результати тестувань курсантів набору 2001 року третього курсу із шести нормативів загальної фізичної підготовки та трьох нормативів спеціальної фізичної підготовки, в кінці шостого семестру, віком 19-21 рік у кількості 97 осіб.

2.1.3. Педагогічний експеримент

Педагогічний експеримент проводився з метою визначення ефективності авторської програми професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МНС України та визначення шляхів її удосконалення [16].
Порівнювалися показники в експериментальній та контрольній групах. Експериментальна та контрольна групи були сформовані із курсантів ЛІПБ МНС України. Експериментальна група включала 22 особи віком 19-21 рік, а контрольна група 26 осіб такого самого віку.
Основним завданням педагогічного експерименту було дослідження ефективності розробленої програми професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МНС України. Основним експериментальним об'єктом нашого педагогічного експерименту є програма професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МНС України та визначення засобів і методів щодо удосконалення та підвищення її ефективності.
Відповідно наслідковим чинником існуючої системи є визначення пріоритетних рухових якостей, взаємозв'язку загальної і спеціальної фізичної підготовленості, максимальним наближенням навчально-тренувального процесу до реальних оперативно-рятувальних дій. Наші міркування в доцільності проведення експерименту опираються на те, що окрем