Вы здесь

Організаційно-економічні методи регулювання процесів поглинання суб'єктів господарювання.

Автор: 
Ковний Юрій Євгенійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000276
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Аналіз процесів поглинання підприємств у світовій
та вітчизняній практиці.

2.1. Тенденції економічного поглинання підприємств.
Поглинання суб'єктів господарювання - один з найпоширеніших шляхів розвитку, яким на сьогодні користуються більшість успішно розвинутих підприємств. Цей процес в сучасних умовах стає звичайним явищем, практично повсякденним.
Злиття і поглинання підприємств протягом усієї своєї історії носить хвилеподібний характер. Виділяється п'ять яскраво виражених процесів. В даний час світову економіку захлиснула чергова хвиля поглинання підприємств: вона почалася з другої половини 90-х років минулого століття і її пік припадає на 2000 рік[15, с.14]. З огляду на те що процеси, які протікають у світовій економіці, впливають і на українську дійсність, у тому числі і на аналізовані угоди поглинання, доцільно приділити увагу дослідженню закономірностей, характерних для сучасної хвилі інтеграції підприємств.
Як відомо, в залежності від національної приналежності господарюючого суб'єкта можна виділити два види поглинань: національні - об'єднання підприємств, що знаходяться в межах однієї держави, і транскордонні (транснаціональні) поглинання підприємств, які знаходяться в різних країнах.
Розглядаючи процес поглинання підприємства, дуже важливо зосередити увагу на питанні, що стосується вибору стратегії його розвитку: чому надається перевага саме поглинанню, а не альтернативним варіантам, зокрема, стратегії органічного росту. Прагнення до розширення масштабів діяльності є невід'ємною рисою будь-якого господарюючого суб'єкта. Однак, щоб таке розширення відбувалося тим чи іншим шляхом, необхідно, щоб цей шлях був більш ефективним у порівнянні з можливими альтернативами.
Практика показує, що в даний час поглинання являють собою переважну частину прямих іноземних інвестицій[5, с.9]. В цих умовах важливо розібратися, як впливає цей вид інвестицій на економіку приймаючої країни, їх ефективність у порівнянні з створенням нових підприємств.
За останнє десятиліття процес поглинання помітно активізувався. Одночасно збільшилась загальна вартість угод та їх кількість. У 2005 році загальний розмір ринку перевищив 3 трлн. доларів США (Рис.2.1). Загальне число угод поглинань підприємств у світі з 1980 по 1999 рік збільшувався в середньому на 46% щорічно. Частка сумарної вартості поглинань у світовому ВВП зросла з 0,3% у 1980 році до 8% у 1999 році[10, с.40].
Рис.2.1. Світовий ринок процесів поглинання підприємств

Зупиняючись детальніше на угодах між підприємствами різних країн, слід зазначити, що обсяг завершених трансграничних поглинань збільшився приблизно з 100 млрд. дол. у 1987 році до 1143,8 млрд. у 2000 році. Причому, обсяг угод у 2000 році в порівнянні з 1999 роком виріс майже на 50%[10, с.41]. Зміна загальної суми коштів, витрачених на трансграничні злиття і поглинання з 2000 по 2005 рік (Рис.2.2) підтверджує наявність сучасної хвилі інтеграційних процесів. Основна маса трансграничних поглинань підприємств, як щодо їх продажу так і купівлі, зосереджена в економічно розвинутих країнах (Табл. 2.1, Табл. 2.2).
Рис.2.2. Динаміка загальної суми коштів, витрачених на транснаціональні злиття і поглинання підприємств

Як свідчать дані, країни з ринковою економікою, як правило, більше задіяні в купівлі підприємств, а країни, які розвиваються, навпаки, більше продають, чим купують.
Таблиця 2.1.
Обсяги економічного поглинання підприємств у країнах Європи
(USD на одного мешканця у 2004-2005 роках)
КраїнаІмпортЕкспорт2004200520042005Австрія118,6850,6653,8878,8Бельгія1269,03026,91062,33762,1Чехія831,2254,020,222,8Данія1238,0484,71060,7215,2Німеччина436,7156,0104,731,0Греція4,660,059,74,2Іспанія889,4630,5780,5575,1Франція824,9788,6833,8961,5Угорщина279,6243,527,0155,9Італія255,4296,2300,7159,2
Продовж. табл.2.1
Ірландія6254,46424,3791,5481,4Польща106,9110,56,010,1Португалія178,792,5318,69,2Словаччина767,2110,42.12,5Норвегія150,1481,0928,5563,5Ісландія424,3292,5749,8572,3Великобританія470,1245,6595,4932,4Швеція1306,9384,31198,81184,2Швейцарія1245,61443,51044,81492,4Нідерланди1589,11216,22147,42231,0Фінляндія1575,9534,61468,51417,8Україна94,3111,23,23,0
Таблиця 2.2.
Характеристика зміни рівня активності купівлі і продажу підприємств в залежності від їх територіального розташування
РегіонОдиниця
виміруПроданоКуплено1990199520002003200419901995200020032004Країни з ринковою економікою, в тому числі млрд. дол.
США
% до заг. суми134,2
164,6
234,7
445,1
644,6
143,2
173,7
272,0
511,4
677,3
89,188,277,083,889,595,193,189,296,294,1
Євро. Союз
млрд. дол.
% до заг. суми62,175,1114,6187,9344,586,581,4142,1284,4497,741,240,237,635,347,857,443,646,653,569,1
США
млрд. дол.
% до заг. суми54,753,281,7209,5233,027,657,380,9137,4112,436,328,526,839,432,418,330,726,525,815,6
Японіямлрд. дол.
% до заг. суми0,10,53,14,015,914,03,92,71,3980,10,31,00,82,29,32,10,90,21,4Країни, які на шляху до ринк. екон.млрд. дол.
% до заг. суми16,115,964,380,763,47,012,832,419,241,210,78,621,115,28,84,66,810,63,65,7Країни центр. і схід. Європимлрд. дол.
% до заг. суми0,36,05,85,110,300,10,31,01,60,23,21,91,01,400,10,10,20,2в тому числі Українамлрд. дол.
% до суми0,042,11,61,55,200,0050,070,240,5813,33527,629,450,50523,32436,3Разоммлрд. дол.150,6186,6304,8531,6720,1150,6186,6304,8531,6720,1
За співвідношенням експорту/імпорту інвестицій (поглинання/ відчуження) Україна займає останнє місце серед країн Європи (Рис.2.3).

Рис.2.3. Співвідношення експорту/імпорту інвестицій (поглинання/ відчуження) серед країн