Вы здесь

Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування

Автор: 
Белікова Тетяна Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U000621
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Аналіз методик оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування
2.1. Аналіз стану і перспектив розвитку сфери побутового обслуговування
населення
Одним з істотних аспектів підприємницької діяльності є фінансовий, тому
діяльність підприємства завжди спрямована на досягнення позитивних фінансових
результатів.
Для аналізу перспектив розвитку сфери послуг, зокрема побутових, проведено
аналіз цієї сфери.
Розвиток соціальної сфери залежить від певних чинників, серед яких провідну
роль відіграють інвестиції [113, с. 83] У колективні, суспільні й особисті
послуги Харківської області в 2003 р. було інвестовано 39,00 тис. дол. США, що
склало 0,2 % у загальному обсязі інвестицій в область [109].
Сфера послуг постійно розвивається, збільшуються обсяги реалізації. Обсяг
вироблених послуг [154] – це вартісна оцінка фактично вироблених підприємством
послуг, включає послуги вироблені та передані (або передбачені для передачі)
споживачам – іншим підприємствам, структурним одиницям даного підприємства,
населенню, а також послуги вироблені та призначені для внутрішнього споживання
підприємством. Обчислюється у цінах виробництва, тобто без податку на додану
вартість. У табл.2.1 представлені показники діяльності підприємств сфери послуг
за даними офіційної статистики [132, 152, 153, 154, 155, 163, 178, 180].
Таблиця 2.1
Обсяг вироблених послуг за 2000 – 2005 роки
Регіон
Обсяг вироблених послуг по роках, млн. грн.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Україна
26487,3
30516,9
46400,5
55575,7
72012,6
90793,6
Харківська область
1582,3
1833,4
2595,0
3304,5
3933,0
4924,0
Як видно з табл.2.1, обсяг вироблених послуг у 2005 році збільшився відносно
2000 року на 342,78 % і 311,19 % в Україні і Харківській області відповідно. В
2005 році спостерігається збільшення обсягу вироблених послуг відносно
попереднього року на 18781,0 млн.грн. по Україні та 991,0 млн. грн. по
Харківській області. В табл. 2.2 наведено збільшення обсягу вироблених послуг
по роках.
Таблиця 2.2
Темпи збільшення обсягу вироблених послуг по роках
Регіон
Збільшення обсягу вироблених послуг відносно попереднього року, %
2001
2002
2003
2004
2005
Україна
115,21
152,05
119,77
129,58
126,08
Харківська область
115,87
141,54
127,34
119,02
125,20
Як видно з табл. 2.2, обсяг вироблених послуг з кожним роком зростає як в
Україні, так і в Харківської області. Так, в 2004 р. спостерігається збільшення
обсягу вироблених послуг відносно попереднього року майже на 30 % в Україні і
на 19 % в Харківській області, в 2005 р. темпи зростання дещо знижуються (на
26 % в Україні, на 25 % в Харківській області) що свідчить про позитивну
тенденцію розвитку сфери послуг.
Доход від реалізації послуг є одним з основних показників діяльності
підприємств. Він не включає вартість послуг, що призначені для внутрішнього
споживання підприємством [154]. Показник обчислюється у цінах виробництва,
тобто з врахуванням податку на додану вартість. Доход від реалізації послуг за
2000 – 2005 роки [152, 178, 180] наведено в табл.2.3.
Таблиця 2.3
Доход від реалізації послуг за 2000 – 2005 роки
Регіон
Доход від реалізації послуг по роках, млн. грн.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Україна
29114,2
33357,2
46971,0
56790,6
73429,7
94301,1
Харківська область
1750,7
1997,7
2415,7
3012,5
3561,7
4579,0
Як видно з табл. 2.3, дохід від реалізації послуг стабільно зростає в період з
2000 по 2005 рр. В Україні в 2005 р. дохід від реалізації зріс в 1,3 рази
відносно попереднього року, в Харківській області – теж в 1,3 рази. Темпи
зростання доходу від реалізації послуг по роках наведено в табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Темпи збільшення доходу від реалізації послуг по роках
Регіон
Збільшення доходу від реалізації послуг відносно попереднього року, %
2001
2002
2003
2004
2005
Україна
114,57
140,81
120,91
129,30
128,42
Харківська область
114,11
120,92
124,71
118,23
128,56
Як видно з табл. 2.2 та 2.4., темпи збільшення обсягу вироблених послуг
перевищують темпи збільшення доходу від реалізації послуг
Так, обсяг вироблених послуг у 2005 році збільшився відносно 2004 року на
26,08 % в Україні та 25,20 % в Харківській області відповідно, доход від
реалізації послуг збільшився на 28,42 % і 28,56 %. Це вказує на позитивну
тенденцію збільшення обсягу вироблених і реалізованих послуг.
Зміни доходу від реалізації послуг та обсягу вироблених послуг за 2000 – 2005
роки в Україні та в Харківської області надано на рис.2.1 і 2.2.
Рис.2.1. Зміна доходу від реалізації послуг та обсягу вироблених послуг
за 2000 – 2005 роки в Україні
На рис.2.1 видно, що доход від реалізації послуг перевищує обсяг вироблених
послуг за всіма роками, тобто вартісну оцінку фактично вироблених підприємством
послуг (без ПДВ). Але також видно, що в 2002 та 2003 роках відстань між цими
показниками значно знизилась: в 2001 році доход перевищував загальний обсяг
вироблених послуг на 2840,3 млн. грн., в 2002 році – лише на 570,5 млн.грн., в
2003 році – на 1214,9 млн.грн.
Зміни доходу від реалізації послуг та обсягу вироблених послуг за 2000 – 2005
роки в Харківської області надано на рис. 2.2.
Рис.2.2. Зміна доходу від реалізації послуг та обсягу вироблених послуг
за 2000 – 2005 роки в Харківської області
На рис.2.2 видно, що з 2002 по 2005 роки в Харківській області обсяг вироблених
послуг значно перевищує доход від реалізації цих послуг: на 179,3 млн.грн. в
2002 році, на 292,0 млн.грн. в 2003 році та на 371,3 млн.грн. Доход від
реалізації послуг зростає з кожним роком, зростання доходу в 2005 році відносно
2000 року склало 161,55 %.
Збільшення попиту на платні послуги пояснюється такими факторами [1