Вы здесь

Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією

Автор: 
Александріна Тетяна Андріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001063
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2).
Для встановлення ефективності розробленої системи диспансерного спостереження за хворими на віл/снід-асоційований туберкульоз нами проведено аналіз ефективності лікування уперше діагностованих хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз в умовах Донецького та Одеського обласних протитуберкульозних диспансерів за 2004 рік. дані наведені у табл. 6.3.
Таблиця 6.3.
Результати ефективності лікування хворих на віл-асоційований туберкульоз 1-ї клінічної категорії за показниками когортного аналізу
ОбластіКількість
хворих
бактеріо-
виділю-вачівЕфективне
лікуванняПерерване
лікуванняЛетальний
наслідокНеефективне
лікуванняабс.
число%абс.
число%абс.
число%абс.
число%Донецька
923133,71415,2*3234,7*1516,3*Одеська
792531,61822,83443,024,5
Примітка. * Значення показника вірогідно відрізняється від такого в Одеській області, p

Як видно з даних табл. 6.3, ефективне лікування (припинення бактеріовиділення) визначається в групах з однаковою частотою і становить відповідно 33,7 % та 31,6 %, що вірогідно не відрізняється (p > 0,05). Разом з тим, в Одеській області перериває основний курс лікування 22,8 % хворих, тоді як в Донецькій області лише 15,2%, що вірогідно менше (p Частота неефективного лікування серед тих, хто його завершив в Донецькій області, становить 16,3 % проти 4,5 % в Одеській області, що свідчить про більш високу виживаємість та переконує у необхідності починати антиретровірусну терапію у занедбаних випадках якомога раніше.
В Донецькій області, де хворим на туберкульоз проводиться не лише передтестове, а й неодноразове післятестове консультування, яке спрямоване на переконання хворого у доцільності лікування та позитивному результаті проведеної повноцінної протитуберкульозної терапії, відсоток осіб, які переривають лікування та вибувають з під нагляду медичних закладів вірогідно менший незважаючи на те, що 68 % контингенту хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз є споживачами ін'єкційних наркотиків. Разом з цим відсоток неефективно пролікованих хворих в Донецькій області перевищує такий показник, ніж в Одеській, тоді як відсоток померлих на першому році життя є меншим. Така ситуація свідчить про збільшення строку життя хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз і її можна пояснити активізацією роботи лікувальних закладів з питань післятестового консультування та налагодженням послідовності спостереження хворих між протитуберкульозними диспансерами (кабінетами) та центрами (відділеннями, кабінетами) профілактики і боротьби зі СНІДом.
Для оцінки якості диспансерного нагляду за хворими на ВІЛ-асоційований туберкульоз проаналізовано динаміку відвідувань хворими протитуберкульозних закладів та центрів СНІДу або КІЗ протягом 2004 року Донецької, як основної області та Одеської, як контрольної, що відображено у табл. 6.4.
Результати цих досліджень свідчать, що система диспансерного нагляду за хворими на ВІЛ-асоційований туберкульоз в Донецькій області, де хворі на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз лікуються переважно у протитуберкульозних диспансерах, де впроваджена методика післятестового консультування і узгоджена діяльність з центром СНІДу, де враховуються особливості лікування туберкульозу у ВІЛ-позитивних осіб, більш досконала. Спостерігаються поодинокі випадки розбіжності між даними протитуберкульозного диспансеру та Центру СНІДу у кількості хворих, які знаходяться під наглядом закладів у порівнянні з такими Одеської області.

Таблиця 6.4
Ефективність диспансерного нагляду за хворими на ВІЛ-асоційований туберкульоз
ПоказникиКількість хворихОсновна група
Донецька обл.Контрольна
Одеська обл.2003 р.2004 р.2003 р.2004 р.Кількість нових випадків ТБ+ВІЛ
- за даними центру СНІД
- за даними тубдиспансеру
- розбіжність у випадках
296
286
10*
366
375
9*
447
104
343
493
199
294Кількість хворих контингенту ТБ+ВІЛ
- за даними центру СНІД
- за даними тубдиспансеру
- розбіжність у випадках
1018
923
95*
1065
956
109*
943
666
277
1019
465
554Кількість хворих серед контингенту ТБ+ВІЛ, які не відвідали тубдиспансер хоча б 1 раз на рік59 або
6,4%66 або
6,9%47 або 7,1%31 або 6,7%Кількість хворих серед контингенту ТБ+ВІЛ, які не відвідали центр СНІДу хоча б 1 раз на рік127 або
12,5%*108 або
10,4%*216 або 22,9%165 або 16,2%
Примітка. * Значення показника вірогідно відрізняється від такого в Одеській області, p

В 2004 р. в Донецькій області було виявлено 9 випадків розбіжностей за кількістю нових випадків ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу проти 294 випадків в Одеській області, p Це пояснюється тим, що в Донецькій області удосконалений диспансерний нагляд як за ВІЛ-інфікованими, так й за хворими на ВІЛ-асоційований туберкульоз передбачена спільним наказом управління охорони здоров'я та обласної санітарно-епідеміологічної станції від 18.08.2003 року № 249/126-0 "Про подальше удосконалення заходів щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Цим наказом передбачено відкриття протягом 2004 - 2005 років при центральних міських лікарнях міських центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом, а також відділення (кабінети) у складі ЦМЛ та ЦРЛ, де загальна кількість виявлених ВІЛ-інфікованих перевищує 2000 осіб. До організації надання допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на залучені медичні працівники дільничної служби, у т.ч. з питань організації медичних оглядів