Вы здесь

Прогнозування вантажопотоків на наземних видах транспорту у міжнародному сполученні

Автор: 
Пономарьова Надія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001511
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br /> РОЗРОБКА МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖОПОТОКІВ НА <br /> НАЗЕМНИХ ВИДАХ ТРАНСПОРТУ У МІЖНАРОДНОМУ <br /> СПОЛУЧЕННІ<br /> <br /> <br /> Макроекономічні дослідження мають одну особливість, яка надає відомий відбиток на структуру та характер роботи. Використання моделей потребує не тільки їх теоретичні розробки, але також й експериментальної перевірки на фактичних матеріалах. В багаторегіональному міжгалузевому аналізі економічна система описується в термінах не тільки взаємозв`язаних галузей, але й декількох взаємозв`язаних регіонів. Економічна взаємозалежність двох регіонів - це взаємозалежнісь галузей функціонування на їх території, враховуючи транспортну складову. У даному розділі процес доставки вантажу у міжнародному сполученні розглядається як складна система, шо має комплекс взаємопов`язаних та взаємодіючих підсистем. За допомогою математичного моделювання визначаються внутрішні закономірності в даній системі та методи удосконалення процесу доставки вантажу.<br /> <br /> <br /> 2.1. Опис транспортної інфраструктури України при <br />зовнішньоекономічній діяльності<br /> <br /> <br /> Виробники продукції з регіону країни-експортера позиціонують свою продукцію на ринку товарів, у свою чергу споживачі продукції країни-імпортера формують попит на цю продукцію. Після укладання угоди купівлі-продажу товару, виробники чи споживачі (у залежності від обраних умов поставки) звертаються в транспортні чи транспортно-експедиційні підприємства, які надають послуги з перевезення, митного очищення, супроводу вантажів та інші, укладають з ними договір на перевезення товару. У зовнішньоекономічній діяльності транспортні послуги різних видів наземного транспорту відіграють важливу роль. <br /> Швидку інтеграцію України в загально-європейську економічну систему забезпечує транспортна інфраструктура країни. В Україні розвинені усі види транспорту. На 10 тис. км2 території припадає 372 км залізничних колій та 1933 км автомобільних шляхів з твердим покриттям [81]. <br /> Пошук оптимальних рішень, які дозволяють економіці країни ефективно освоїти необхідні обсяги перевезень при можливо малих витратах на роботу транспортних засобів, в теперішній час відносяться до основних задач стабілізації та подальшого підйому як промисловості, так і сільського господарства. Ступінь задоволення різними видами транспорту потреб суспільства у перевезеннях неоднакова. Динаміка роботи транспорту та обсяг зовнішньо-торгівельних операцій наведена в табл. 2.1 [82].<br />Таблиця 2.1<br /> Динаміка роботи транспорту та обсяг зовнішньо-торгівельних<br />операцій за останні п`ять років<br />ПоказникРік20012002200320042005Обсяг перевезень вантажів (усього) млн т:588,6<br />140,0574,2<br />136,6597,9<br />145,3617,4<br />135,5679,2<br />146,0автомобільний транспортзалізничний транспорт167,3163,2176,1162,8178,8Вантажооберт, млрд ткм3,73,84,59,611,5Зовнішньо-торгівельний оберт товарами (усього), $ млн:8845,211700,09700,011789,516329,0експорт товарівімпорт товарів8825,611200,08000,010832,515953,6<br /> Автомобільний транспорт, маючи широку самостійну сферу економічно доцільного застосування в народному господарстві, відрізняючись високою мобільністю і можливістю встановлювати безпосередні контакти з клієнтами на початковій і кінцевій стадіях транспортного процесу, а також практично беручи участь в роботі інших видів транспорту, одержує, у порівнянні з останніми, певні переваги, що дозволять йому в більшості випадків грати роль організатора транспортного процесу і органу координації спільної роботи взаємодіючих видів транспорту. Найбільш повно ці функції автомобільним транспортом здійснюються в процесі виконання змішаних перевезень вантажу при завозі вантажу на транспортні вузли і вивозі вантажу з цих вузлів.<br /> Рух вантажів, що перевозяться універсальним наземним транспортом у міжнародному сполучені, можна описати схемою рис. 2.1, на якій відображені взаємозв'язки між виробниками продукції, які знаходяться у вантажостворюючих регіонах, та споживачами продукції, які знаходяться у вантажопоглинаючих регіонах, ринком товарів та ринком послуг. Таким чином, після передачі вантажів перевізникам і завантаження їх у рухомий склад вантажі пересуваються у міжнародному сполученні та формують експортно-імпортні вантажопотоки.<br /> У якості вантажостворюючих (вантажопоглинаючих) районів пропонується розглядати адміністративно-територіальні одиниці України (області), центри яких приймаємо за центри тяжіння. Завдяки такому районуванню велику кількість транспортних зв'язків між державами можна замінити агрегованими зв'язками, що суттєво спростовує моделі.<br /> Автомобільний транспорт інтенсивно задіяний, також, у високоефективних комбінованих міжнародних перевезеннях - перевезеннях, що здійснюються послідовно декількома видами транспорту (автомобільно-залізничні), без перевантаження вантажу з одного транспортного засобу в інший [83,84, 85]. <br /><br /><br /><br />Рис. 2.1 Структура міжнародного ринку товарів та послуг<br /> В роботі розглядаються усі можливі схеми доставки вантажів у мінародному сполученні наземними видами транспорту: прямий автомобільний, прямий залізничний з підвозом та вивозом автомобільним транспортом, комінований автомобільно-залізничний (контрейлерний). Транспортно-технологічні схеми враховують всі можливі витрати часу на доставку вантажів у міжнародному сполученні (див.додаток А рис. А.1). <br /> Фахівці вважають, що в реальних перевезеннях дуже важливо визначити оптимальні маршрути (коридори), якими транспортуватимуться відповідні вантажі. Досвід свідчить, де вдається знайти оптимальні варіанти поєднання належних умов для пересування транспортних засобів цими маршрутами швидко, безпечно, з мінімальними витратами та максимальними зручностями як для перевізника, так і для клієнта, там є інтенсивні вантажопотоки. Більшість вантажопотоків розподіляються по транспортним коридорам, в межах яких виконуються перевезення, в тому числі - контрейлерними потяга</p>