Вы здесь

Ефективність доз і строків застосування добрив під сорго зернове на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

Автор: 
Климович Павло Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U003668
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Ґрунтово-агрокліматичні та погодні умови
Дослідження проведені протягом 2004-2006 рр. на дослідному полі навчально-науково-виробничого відділу Уманського державного аграрного університету, розташованому в Маньківському природно-сільськогосподарському районі, Середньо-Дніпровсько-Бузького округу Лісостепової Правобережної провінції України з географічними координатами за Грінвічем 48046? північної широти та 30014? східної довготи, з висотою над рівнем моря 245 м.
Територія дослідного поля - вирівняне підвищене плато водорозділу річок Кам?янки та Уманки, які розміщуються в північно-східній частині міста Умані. Підземні води залягають на глибині 23 м, тому рослини в основному використовують вологу, яка надходить у ґрунт лише з атмосферними опадами.

2.1.1. Ґрунтові умови

Ґрунтовий покрив Лісостепу склався під впливом характерних для нього природних факторів ґрунтоутворення та їх взаємодії. Ґрунт дослідного поля - чорнозем опідзолений важкосуглинковий на лесі. За своїми ознаками і властивостями він є проміжним між темно-сірими лісовими ґрунтами і чорноземами типовими, а тому при сучасній класифікації їх відносять не до чорноземів, а до опідзолених ґрунтів.
Вміст і склад гумусу в цих ґрунтах змінюється з глибиною. У верхній частині гумусованість більш-менш рівномірна і різко зменшується на глибині 50-70 см.
Чорноземи опідзолені займають слабодреновані вододіли і їх схили як на Правобережжі, так і на Лівобережжі. На відміну від інших видів, у них глибший і більш гумусовий профіль без ознак оглеєння, гумусу на природних угіддях 4-8%, в освоєних - 2,8-5,5%. У складі гумусу переважають гумінові кислоти Сгк:Сфк =1,2-1,5.
Профіль чорнозему опідзоленого важкосуглинкового дослідного поля має таку будову:
Не 0-45 см - гумусний слабоелювіальний темного-сірого кольору, білястий від крем?янкової присипки. Орний шар пилувато-грудочкуватої структури, слабоущільнений, а підорний грудочкувато-зернисто-горіхуватий, щільний, перехід поступовий, помітний за структурою, складом і кольором.
Нрі 45-70 см - гумусний слабоілювіальний, верхній перехідний, добре і рівномірно гумусований, темно-сірий з буруватим відтінком, дрібно-грудочкувато-горіхуватої структури, щільний, видно крем?янкову присипку, червоточини та кротовини; перехід поступовий.
Phi 70-105 см - порода слабогумусована слабоілювійована сіро-бурого кольору, крупногоріхуватої структури, яка частково з глибиною переходить у горіхувато-призматичну. На поверхні структурних агрегатів та вертикальних тріщин видно характерний блиск від вмитих колоїдів R2O3, перехід поступовий.
Рі (h) 105-135 см - порода слабоілювійована зі слідами гумусу у вигляді окремих карманів та затікань, буро-палевого кольору, структура грудочкувато-стовпчаста, вертикальні стінки структурних окремостей покриті іржаво-бурою плівкою R2O3 з характерним блиском. Горизонт щільний, зрідка пронизаний кротовинами, перехід хвилястий, але добре помітний.
Рк 135 см і глибше - материнська порода - лес палевого та темно-палевого кольору, дрібнозернистої структури, нещільний, карбонати у вигляді прожилок, міцелію, окремих дрібних скупчень. Лінія скипання карбонатів знаходиться на глибині 135-140 см [164].
Ґрунт дослідного поля містить в орному шарі 3,31% гумусу. Ступінь насиченості профілю ґрунту основами в межах 89,8-92,4%, реакція ґрунтового розчину середньокисла (рНКСl 5,5), гідролітична кислотність - 1,93-2,26 смоль/кг ґрунту, вміст рухомих cполук фосфору та калію (за методом Чирикова) - 120-132 мг/кг ґрунту, азоту сполук, що лужногідролізуються (за методом Корнфілда) - 103 мг/кг ґрунту.
Отже, даний ґрунт характеризується високою родючістю, придатний для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур, у тому числі і сорго зернового.
2.1.2. Кліматичні та агрометеорологічні умови

Клімат території, де розташоване дослідне поле, помірно-континентальний і характеризується нестійким зволоженням. За даними метеостанції Умань, середньобагаторічна температура повітря становить близько 7,4оС, кількість опадів - 633 мм зі значними відхиленнями в окремі роки і пори року (табл. 2.1). За період вегетації сільськогосподарських культур випадає в середньому 294,5 мм опадів, але їх розподіл в часі нерівномірний. Гідротермічний коефіцієнт у середньому рівний 1,18, але він значно коливається за періодами вегетації рослин. Сума річних температур вищих +10оС дорівнює 2630. Період з середньодобовою температурою вище +5оС триває 205-215 днів, вище +10оС - 160-170 днів. Сама мінімальна температура повітря в найбільш холодні дні - 34-38оС спостерігається в січні - лютому. Максимальна +36-+39оС, в липні - серпні. В основному температурний режим помірний і особливих стресів у його перепадах не спостерігається. Безморозний період із середньодобовою температурою повітря вище 5оС тепла триває 205-215 днів і вище 10оС - 160-170 днів, що в цілому достатньо для вирощування сорго зернового.
Початком весняного сезону вважається дата стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0оС. У середньому цей період
Таблиця 2.1
Метеорологічні умови в роки проведення досліджень (за даними метеостанції Умань)
ПоказникВсього за с.-г. рікМісяць101112123456789Кількість опадів, ммСередньобагаторічна63333,043,048,047,044,039,048,055,087,087,059,043,02003-2004 рр.658124,520,521,665,055,210,112,024,230,096,7123,974,82004-2005 рр.56427,564,117,846,868,136,358,157,566,956,362,52,62005-2006 рр. 57443,639,973,120,238,684,642,048,646,540,849,746,0Температура повітря, оССередньобагаторічна7,47,62,1-2,4-5,7-4,20,48,514,617,619,018,213,62003-2004 рр.8,26,83,7-0,8-4,2-2,63,78,913,217,119,919,213,62004-2005 рр.8,79,13,40,4-0,3-4,9-1,09,815,417,020,420,015,42005-2006 рр. 7,88,62,1-0,3-0,8-5,90,59,114,317,820,220,215,1