Вы здесь

Причини незагоєння деструкцій у хворих на туберкульоз і лікувальні заходи для підвищення ефективності протитуберкульозної хіміотерапії

Автор: 
Манохіна Ольга Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U004395
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ОСІБ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ,
методика лікування ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених осіб
Особливості системного імунітету при різних формах туберкульозу та залежно від
результатів хіміотерапії вивчали в контрольованому дослідженні у хворих на
вперше діагностований туберкульоз легень, яке включало 140 осіб, що були
розподілені на 5 груп згідно з задачами дослідження. За даними літератури ми
встановили, що основними причинами неефективного лікування, у тому числі
незагоєння каверн, є низький рівень прихильності до лікування з частими
перервами та медикаментозна резистентність МБТ, а саме мультирезистентність
[59]. Згідно з цими відомостями ми сформували критерії включення та
виключення.
Критерії включення в дослідження: жінки та чоловіки; вік 16-50 років; діагноз:
вперше діагностований туберкульоз легень; високий рівень прихильності до
лікування; ефективне лікування (припинення бактеріовиділення протягом основного
курсу хіміотерапії.
Критерії виключення з дослідження: особи старше 50 років; рецидиви та хронічні
форми туберкульозу легень; раніше неефективно лікований вперше діагностований
туберкульоз; тяжкі супутні захворювання, які можуть спричиняти імунодефіцит
(цукровий діабет); низький рівень прихильності до лікування; неефективне
лікування протягом основного курсу хіміотерапії (не припиняється
бактеріовиділення).
Особливості системного імунітету при різних формах туберкульозу в вивчали у
хворих на вперше діагностований туберкульоз порівняно із здоровими волонтерами.
Усі пацієнти були розподілені на 5 груп:
– основна група – пацієнти з незагоєними кавернами на кінець основного курсу
стандартної тривалості (через 6 міс лікування), 30 осіб;
– 1 контрольна група – хворі на вперше діагностований деструктивний туберкульоз
легень на початку лікування, 30 осіб;
– 2 контрольна група – хворі на вперше діагностований недеструктивний
туберкульоз легень на початку лікування, 25 осіб;
– 3 контрольна група – хворі на вперше діагностований деструктивний туберкульоз
легень із загоєними кавернами на кінець основного курсу стандартної тривалості
(через 6 міс лікування), 30 осіб;
– 4 контрольна група – здорові волонтери, 25 осіб.
Структура хворих основних і контрольних груп за віком наведена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за віком
Групи
хворих
Усь-ого
хво-рих
Вікова група
16-24 роки
25-34 роки
35-50 років
абс.
число
абс.
число
абс.
число
Основна
30
26,7
12
40,0
10
33,3
1 контрольна
30
23,4
10
33,3
13
43,3
2 контрольна
25
32,0
28,0
10
40,0
3 контрольна
30
30,0
26,7
13
43,3
4 контрольна
25
20,0
30,0
10
40,0
Р1 – Р2
> 0,05
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р3
> 0,05
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р4
> 0,05
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р5
> 0,05
> 0,05
> 0,05
Дані табл. 2.1. свідчать про те, що серед обстежених осіб були рівномірно
представлені усі вікові групи від 16 до 50 років, відмінностей за віком між
групами не було. В табл. 2.2 наведена характеристика обстежених осіб за
статтю.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих за статтю
Групи
хворих
Усь-ого
хво-рих
Стать
чоловіча
жіноча
абс. число
абс. число
Основна
30
19
63,3
11
36,7*
1контрольна
30
22
73,3
26,7*
2 контрольна
25
17
68,00
32,0*
3 контрольна
30
20
66,7
10
33,3*
4 контрольна
25
16
64,0
36,0*
Р1 – Р2
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р3
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р4
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р5
> 0,05
> 0,05
Примітка. * Значення показника вірогідно відрізняється від такого у чоловіків,
p Отже, в усіх обстежених групах переважали чоловіки, міжгрупової відмінності за
статтю не було. Характеристика хворих на туберкульоз за формою захворювання
наведена в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Характеристика хворих на формою туберкульозного процесу
Групи
хворих
Усь-ого
хво-рих
Форма туберкульозного процесу
інфільтративна
дисемінована
абс. число
абс. число
Основна
30
22
73,3
26,7*
1 контрольна
30
20
66,7
10
33,3*
2 контрольна
25
16
64,00
36,0*
3 контрольна
30
21
70,0
30,0*
Продовження таблиці 2.3
Р1 – Р2
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р3
> 0,05
> 0,05
Р1 – Р4
> 0,05
> 0,05
Примітка. * Значення показника вірогідно відрізняється від такого у пацієнтів з
інфільтративною формою туберкульозу, p Серед хворих на туберкульоз однаково часто зустрічалась інфільтративна форма
захворювання, міжгрупових відмінностей за формою туберкульозу не виявлено.
Оскільки в дослідження включені хворі на деструктивний та недеструктивний
туберкульоз, з загоєними та незагоєними кавернами, звичайно вони розрізнялись
за поширеністю туберкульозного процесу та величиною та кількістю каверн,
частотою та масивністю бактеріовиділення, профілем та частотою медикаментозної
резистентності МБТ. Характеристика хворих за цими показниками наведена в
розділі 3, в якому вивчали особливості перебігу туберкульозу залежно від
наявності деструкції в легенях та причини незагоєння каверн у пацієнтів з
ефективним лікуванням на кінець основного курсу хіміотерапії стандартної
тривалості.
Вплив фітоентеросорбенту на показники системного імунітету, ефективність та
переносимість протитуберкульозної хіміотерапії вивчали в контрольованому
проспективному дослідженні, у якому групою А були 30 пацієнтів із деструктивним
туберкульозом, які раніше не лікувались (вони складали 1 контрольну групу в
дослідженні системного імунітету у хворих на туберкульоз легень). У цих
пацієнтів додатково до стандар