Вы здесь

Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень

Автор: 
Бєгоулєв Олег Євгенович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U005117
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Матеріали та методи дослідження, Клінічна характеристика та методика лікування
хворих
2.1. Клінічна характеристика хворих
Залежно від задач дослідження вивчали безпосередні та віддалені результати
наступних груп хворих:
– хворі на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень, які
завершили основний курс хіміотерапії під безпосереднім контролем медичних
працівників, яка включала 4- та 5-компонентні режими хіміотерапії. Ці хворі
лікувались у фтизіатричному відділенні інституту фтизіатрії і пульмонології та
районному протитуберкульозному диспансері № 1 м. Києва. У цих пацієнтів вивчали
безпосередні та віддалені результати лікування;
– хворі на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень, які не
завершили основний курс хіміотерапії під безпосереднім контролем медичних
працівників. Ці хворі лікувались у фтизіатричному відділенні інституту
фтизіатрії і пульмонології та районному протитуберкульозному диспансері № 1 м.
Києва. У цих пацієнтів вивчали безпосередні та віддалені результати лікування;
– хворі на вперше діагностований туберкульоз 1-ї клінічної категорії
(деструктивний та недеструктивний), які завершили та не завершили основний курс
хіміотерапії, у яких вивчали ефективність 4-компонентного режиму хіміотерапії
на матеріалі районного протитуберкульозного диспансеру № 1 м. Києва;
– хворі на вперше діагностований туберкульоз 1-ї клінічної категорії
(деструктивний та недеструктивний), у яких вивчали ефективність хіміотерапії
залежно від терміну перебування в стаціонарі на матеріалі районного
протитуберкульозного диспансеру № 1 м. Києва.
2.1.1. Клінічна характеристика хворих, методи обстеження та оцінка результатів
лікування хворих, які завершили основний курс хіміотерапії
З 911 хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень, які
лікувались в стаціонарі Київського районного протитуберкульозного диспансеру №
1 та у відділенні фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.
Яновського АМН України з 1995 по 2003 роки, основний курс хіміотерапії
завершили 768 (84,3 %) хворих. Віддалені результати лікування на глибину як
мінімум 2 років вдалося зібрати в 605 пацієнтів (78,8 %).
У ретроспективному дослідженні були проаналізовані безпосередні та віддалені
результати лікування 605 хворих на вперше діагностований деструктивний
туберкульоз легень, які лікувались в стаціонарі Київського районного
протитуберкульозного диспансеру № 1 та у відділенні фтизіатрії Інституту
фтизіатрії і пульмонології з 1995 по 2003 (включно) роки.
Дані про хворих отримували зі стаціонарних та амбулаторних історій хвороби
(після виписки хворих із клініки) у динаміці протягом 10 років.
Був проведений аналіз результатів лікування когорт хворих на деструктивний
туберкульоз, які сформовані в кожний календарний рік з 1995 по 2003 роки.
Критеріями включення об’єктів у дослідження були наявність деструктивних змін у
легенях, з виділенням та без виділення мікобактерій туберкульозу.
Критерієм виключення об’єктів вивчення з дослідів є відсутність деструктивних
змін у легенях.Оскільки дане дослідження було ретроспективним для розробки
режимів та схем хіміотерапії ми оцінювали ефективність лікування хворих за
різною інтенсивністю лікування, тривалістю інтенсивної фази хіміотерапії та
тривалістю основного курсу хіміотерапії.
Ми виділили такі варіанти лікування в інтенсивну фазу: 4 препарати, 5
препаратів.
Тривалість інтенсивної фази поділялась наступним чином: стандартна — 2 – 3
місяці та нестандартна — більше 2 – 3 місяців. Тривалість завершеного основного
курсу хіміотерапії поділяли наступним чином: стандартна — 6-8 місяці та
нестандартна — більше 8 місяців [ 160, 217, 218].
Характеристика пацієнтів за віком та статтю наведена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень за віком та статтю
Критерії
розподілу
Усь-ого
Кількість хворих

Вік, роки
Стать
20-40
41 та більше
Чоловіки
Жінки
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
4 препарати
247
128
51,8
119
48,2
172
69,6
75
30,4
5 препаратів
358
193
53,9
165
46,1
250
69,8
108
30,2
Інтенсивна фаза 2-3 міс (4 і більше препарати)
93
51
55,8
42
44,2
65
64,5
28
35,5
Інтенсивна фаза 2-3 міс (5 препаратів)
174
99
56,9
75
43,1
115
66,1
59
33,9
Інтенсивна фаза більше 3 міс
(4 препарати)
154
89
57,8
65
42,2
106
68,8
48
31,2
Інтенсивна фаза більше 3 міс
(5 препаратів)
184
108
58,7
76
41,3
128
69,6
56
30,4
Основний курс 6-8 міс (4 препарати)
153
91
59,5
62
40,5
107
69,9
46
30,1
Основний курс 6-8 міс (5препаратів)
217
125
57,6
92
42,4
146
67,3
71
32,7
Основний курс більше 8 міс (4 препарати)
94
52
55,3
42
44,7
63
67,0
31
33,0
Основний курс більше 8 міс (5 препаратів)
141
84
59,6
57
40,4
98
69,5
43
30,5
Як свідчать дані таблиці 2.2 вірогідної різниці за віком і статтю в групах
хворих не було. У кожній групі переважали чоловіки, та особи молодого та
середнього віку — середній вік хворих становив (38,8 ± 3,5) років, чоловіків
було 422 (69,7 %). Характеристика хворих за формою туберкульозу залежно від
інтенсивності та тривалості інтенсивної фази та основного курсу хіміотерапії
наведена в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих з вперше діагностованим туберкульозом легень за формою
захворювання
Критерії
розподілу хворих
Усь-ого
хво-рих
Кількість хворих

Форма туберкульозу:

вогнищева
інфільтра-тивна
дисемінована
фіброзно-каверноз-на
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
4 препарати
247
1,6
195
78,9
42
17,0
2,5
5 преп