Вы здесь

Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст

Автор: 
Чекмарьова Любов Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000779
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2.
Нормативно-правові засади діяльності обласних
державних адміністрацій. Виконання ОДА інформаційно-
комунікаційної та документостворюючої функцій
2.1. Правове та документаційне забезпечення діяльності ОДА
Згідно з Конституцією України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28.06.1996 р. державна влада в Україні поділяється на законодавчу,
виконавчу та судову (ст. 6).
Виконавчій владі належить важлива роль у реалізації державного управління в
Україні; “організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної
служби, організація державної статистики та інформатики” визначаються виключно
законами України (ст. 92, п. 12). Таким чином, в основі діяльності ОДА
закладено державно-законодавчі принципи діяльності. Ст. 118 Конституції
декларує, що “виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі
здійснюють місцеві державні адміністрації”.
Система органів виконавчої влади в Україні складається з центральних та
місцевих органів виконавчої влади.
Центральні органи виконавчої влади, відповідно до Указу Президента “Про
систему центральних органів виконавчої влади” від 15.12.1999 р. № 152/99 [40]
представлені: вищим органом – Кабінетом Міністрів України, який спрямовує та
координує роботу міністерств, та інших органів виконавчої влади, відповідно до
ст. 106 та 116 Конституції України. До складу Кабінету Міністрів України
входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три
віце-прем’єр-міністри, міністри.
В Указі Президента України зазначається, що крім Кабінету Міністрів України до
системи центральних органів виконавчої влади України віднесено також
міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи
виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Діяльність центральних органів виконавчої влади регулюється “Загальним
положенням про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади
України, затверджений Указом Президента України” від 12 березня 1996 р.
Місцеві органи виконавчої влади представляють обласний та районний рівень
адміністративно-територіального устрою України: за Законом України “Про місцеві
державні адміністрації” виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної
Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (від 09.05.1999, №
586-ХІV з відповідними змінами на 2007 р.) [42, ст. 190].
Відповідно до Конституції України цей Закон визначає організацію, повноваження
та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій. Місцева державна
адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує
повноваження, делеговані їй відповідною радою (ст. 1). З цього комплексу
органів виконавчої влади ми виокремлюємо обласні державні адміністрації (ОДА),
як є об’єкт, який чітко регламентований і має як загальнодержавні законодавчо
регулюємі аспекти діяльності, так і відображають специфіку обласного рівня
виконавчої влади, що може бути описана та досліджена у сукупності загального та
специфічного.
Отже, в дисертації розглядаються: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська,
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська,
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська ОДА та відповідно – веб-сайти цих ОДА.
Посилання на ресурси ОДА здійснюється відповідно до інтернет-посилань (Див.
Додаток 1). Усі ОДА є юридичними суб’єктами.
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами України, тому вони являють окремий об’єкт для
аналізу, який ми залишаємо за межами нашого дослідженням, однак, у необхідних
випадках доцільно залучати для порівняльного аналізу змістовних аспектів
формування електронних інформаційних ресурсів. Формування ресурсів у містах
Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.
Інформаційна наповненість та склад електронних документів веб-сайтів ОДА в
своїй основі ґрунтується на тих завданнях, принципах та нормах, що закладені в
Законі України “Про місцеві державні адміністрації”.
Цей базовий документ для діяльності ОДА є також підгрунттям і для формування
складу і змісту інформаційних ресурсів та формування веб-сайтів, тому
розглянемо основні положення цього Закону з огляду на склад і зміст документів
та інформаційних ресурсів, що, як надалі побачимо, є важливим не лише для
аналізу шляхів формування веб-ресурсів, та їх змісту, а й для такого важливого
питання для користувачів інформації як зміст джерельної бази щодо діяльності
ОДА у веб-ресурсах. Відповідно це дозволить розглянути:
складу і змісту електронних документів;
можливостей класифікації інформаційних ресурсів ;
порівняльного аналізу документальних комплексів та електронних ресурсів з
метою встановлення функціональних взаємозв’язків;
відповідного ставлення до вірогідності (або достовірності) інформації;
а також для аналізу веб-сайтів як окремого елемента системи ОДА та її
цілісного документально-інформаційного ресурсу.
Закон визначає основні завдання місцевих державних адміністрацій (ст. 2), що
діють в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (у даному разі
ми концентруємо нашу увагу на ОДА), що формують тематичний склад документів та
їхній зміст.
Відповідно до цих завдань та напрямів формується необхідний склад діловодних
документів, управління котрими регулю