Вы здесь

Рекреаційний потенціал геосистем Горган.

Автор: 
Чорненька Надія Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002050
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СКЛАДОВІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОРГАН
Рекреаційний потенціал гірських геосистем, як вже було показано нами в розділі 1, достатньо складний показник, який залежить від багатьох природних і суто суспільних факторів. При цьому імперативна роль безумовно належить саме природним факторам, які і визначають його сутність. Кожен з таких факторів має не тільки пізнавальне, а і суто практичне значення, тому їх розгляд у даній роботі вважаємо необхідним.

2.1. Природні складові рекреаційного потенціалу Горган

До природних складових рекреаційного потенціалу належать спонтанна стійкість геосистем, їх естетична привабливість, наявність шкідливих процесів.
Основою для визначення природних складових рекреаційного потенціалу Горган є аналіз геосистем Горган (рис.2.1). Легенду див. додаток А.

2.1.1. Естетична складова рекреаційного потенціалу геосистем Горган

Естетичне оцінювання геосистем Горган здійснювалося нами на основі відповідних групових експертних оцінок, спрямованих на з'ясування їх "привабливості", "естетичності" з боку рекреанта.
У нашому дослідженні використано три варіанти експертних оцінок: безпосереднього індивідуального оцінювання, безпосереднього групового оцінювання, експертних шкал [18; 28; 154]. Два перші методи, які містять суттєві елементи суб'єктивності, використовулися нами як допоміжні. Метод
Р2.1

експертних шкал полягає у тому, що інтеграційна оцінка естетичності ландшафту вираховується як сума певних естетичних факторів. При цьому для кожного фактора існує певна бальна шкала, за якою визначається його доля у створенні єдиної інтегральної естетичної оцінки природої територіальної системи.
Відповідні розрахунки наведені у додатку Ж (таблиця 3.1). Вони дозволяють відповідним чином систематизувати естетичні оцінки всіх природних територіальних систем Горган.
Згідно одержаних даних і використання відомої формули математичної статистики, естетична оцінка Горган повинна характеризуватися 5 класами систематизації (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Градації естетичної оцінки природних територіальних систем Горган
№ градації
Якісна оцінка градаціїКількісна оцінка градації
(бали)1Дуже добра>3,72Добра3,7-3,13Умовно добра3,0-2,44Задовільна 2,3-1,75Збідніла Дуже добра естетична оцінка природної територіальної системи означає, що з відповідної ділянки туристичного маршруту рекреант може водночас спостерігати від 7 до 13 рекреаційно значимих об'єктів (гірських вершин, давньольодовиково-ерозійних форм рельєфу, міжгірських долин тощо). Його перебування на ділянці комфортне (відсутнє перезволоження, значний прояв шкідливих процесів: осипища, заболочення, зсуви тощо).
Добра естетична оцінка природної територіальної системи свідчить про те, що рекреант може водночас спостерігати з ділянки маршруту 4-6 або 14-27 рекреаційно значимих об'єктів. Його перебування на даній ділянці достатньо комфортне.
Умовно добра естетична оцінка природної територіальної системи свідчить про те, що рекреант водночас здатен спостерігати за 2-3 або 28-56 рекреаційно значимими об'єктами. Більшість з них є середньо- і великомасштабними (наприклад, окремі яри, стінки лісу, ділянки полонин), тобто в повному об'ємі рекреаційні макрооб'єкти не спостерігаються. Комфортність умов перебування відповідає нормам.
Задовільна естетична оцінка природної територіальної системи свідчить про дуже збіднілий (1 рекреаційно значимий об'єкт) або надзвичайно великий спектр таких об'єктів (понад 57). Комфортність перебування рекреантів на цих ділянках маршруту низька (присутні: перезволоження, заболочення, вітровали і буреломи тощо).
Збідніла естетична оцінка природної територіальної системи не тільки свідчить про збіднілий або надзвичайно широкий спектр рекреаційно значимих об'єктів, але і про те, що дана ділянка маршруту характеризується надзвичайно низькою комфортністю перебування на ній рекреантів (широке поширення шкідливих процесів).
Просторовий аналіз естетичного оцінювання природних територіальних систем Горган (рис. 2.2) дозволяє зробити наступні висновки:
- природні територіальні системи Горган із збіднілою естетичною оцінкою складають 6% від всієї чисельності територіальних систем рангу складне урочище; із задовільною оцінкою - 9%; з умовно доброю - 29%; з доброю - 43%; з дуже доброю - 13%;
Р2.2

- оскільки загальний фон складають природні територіальні системи з доброю естетичною оцінкою, то досліджуваний регіон дійсно має всі підстави для розвитку рекреаційної індустрії;
- 13% територіальних систем з дуже доброю естетичною оцінкою переважно розташовані у високогірній частині регіону;
- наявність природних територіальних систем із збіднілими та задовільними естетичними оцінками свідчить про необхідність відповідним чином узгоджувати туристичні маршрути з метою підвищення їх привабливості і популярності.
2.1.2. Оцінка розвитку шкідливих процесів у геосистемах Горган

Розвиток шкідливих процесів (шкідливих з точки зору розвитку рекреаційної діяльності) має суттєвий вплив на інтенсивність, вартість забезпечення безпеки і просторову виявленість рекреаційної експлуатації природних територіальних систем.
В умовах Горган існує цілий спектр різноманітних шкідливих з рекреаційної точки зору явищ, від зсувів і обвалів до перезволоження і некомфортних мікрокліматичних характеристик.
Врахування інтенсивності поширення шкідливих процесів по кожному виду геосистеми ми здійснювали згідно методики, описаної у підрозділі 1.2.2.
Згідно неї інтенсивність прояву шкідливих процесів у геосистемах Горган змінюється від 1 до 0,01 бали. Відповідно до наявної різноманітності процесів їх групування повинно бути здійснено із застосуванням 9 градацій.
Відповідні розрахункові величини наведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Градації оцінки інтенсивност