Вы здесь

Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування.

Автор: 
Хоменко Вікторія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002701
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
З метою виявлення ранніх маркерів ураження серцево-судинної системи нами було обстежено 94 хворих на ФМ та 32 практично здорові особи. Всі хворі перебували на стаціонарному лікуванні в ревматологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова з вересня 2002 року по червень 2007 року. Критеріями виключення із дослідження були вагітність, цукровий діабет, онкологічні та гострі інфекційні захворювання.
Оцінку стану хворих проводили на основі алгоритмізованої стандартної тематичної карти, яка містила розділи клінічного, інструментального (долориметрія, електросенсометрія, аналіз варіабельності серцевого ритму, комп'ютерна фотоплетизмографія, УЗД, неінвазивне дослідження судинорухової функції ендотелію), а також лабораторного дослідження, яке, окрім традиційних параметрів (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, коагулограма, рівні білірубіну, трансаміназ, сечовини, креатиніну, фібриногену) передбачало визначення показників ліпідного спектру крові (загальний холестерин (ХС), ХС ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ХС ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ХС ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ)) та вмісту ендотеліну-1 (ЕТ-1).

2.1. Клінічні методи дослідження

Клінічне обстеження включало детальний збір скарг з боку кістково-м'язової дихальної, серцево-судинної, травної, сечостатевої та нервової систем та об'єктивну оцінку стану хворого з визначенням позитивних чутливих точок (ЧТ) методом долориметрії. Діагноз фіброміалгії (ФМ) встановлювали за діагностичними критеріями Американської колегії ревматології (1990) [285], які передбачають наявність хронічного кістково-м'язового болю тривалістю не менше 3-х місяців та спонтанного болю при пальпації не менше 11 з 18 специфічних чутливих точок (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Локалізація чутливих точок у хворих на фіброміалгію
Назва ЧТЛокалізація ЧТПотилична в ділянці потилиці в місці прикріплення субокципітального м'язу білатеральноТрапецієвидного м'язупосередині верхньої межі трапецієподібного м'язу білатеральноДругого ребра біля другого кістково-хондрального реберного зчленування білатеральноЛатеральна епікондилярнана 2 см дистальніше латерального епікондилюса білатеральноВерхня лопаткованад лопаткою біля медіального краю m. supraspinatus білатеральноНижня шийна в ділянці шиї на рівні С5-С7 білатеральноКолінна проксимальніше колінного суглоба, всередині жирової прокладки білатеральноТрохантерна дозаду від трохантера білатеральноЗовнішнього верхнього квадранту сідниці в верхньому зовнішньому квадранті сідниці біалтерально
ЧТ вважали позитивною, якщо обстежуваний відчував біль при натисканні долориметром з зусиллям, меншим за чотири кілограми на квадратний сантиметр. Для об'єктивізації діагностики ЧТ використовували додаткові критерії, отримані при обробці даних долориметрії. Так, окрім визначення кількості позитивних ЧТ та середньої величини больового порогу по всіх досліджуваних точках, було додатково обраховано середню величину больового порогу по позитивних ЧТ та "дефіцит долориметрії", який дорівнював різниці між нормальною величною долориметрії (4 кг/см2 ) та величиною больового порогу в позитивній ЧТ.
Комплексну оцінку стану здоров'я проводили за опитувальником Fibromyalgia impact questionnaire (FIQ) [86].
Сумарний показник FIQ вираховується за десятьма пунктами, кожний з яких може бути оцінений за шкалою від 0 до 10. Тобто, максимально можлива величина FIQ дорівнює 100.
Перший пункт FIQ складається з 11 запитань, метою постановки яких є оцінка функціонального статусу хворих на ФМ. Відповідь на запитання "Чи виконуєте Ви наступні дії?" підпорядковується градації від "0 - ніколи" до "3-завжди".
Перелік аналізованих функцій, згідно FIQ:
1) ходити до магазину;
2) прати білизну за допомогою пральної машини;
3) готувати їжу;
4) мити посуд вручну;
5) пилососити;
6) прибирати постіль;
7) гуляти на декілька кварталів;
8) відвідувати друзів та родичів;
9) грати в гольф;
10) керувати автомобілем;
11) підніматись сходами.
Максимально можлива величина показника за описаним пунктом - 33, а максимальний середній бал дорівнює 3 (33:11=3). У випадку, якщо хворий не виконує якусь з вище перерахованих функцій, вони видаляються з переліку, і тоді для визначення середнього балу сума ділиться на кількість фактично аналізованих пунктів.
Другий пункт. Запитання: "Скільки днів на минулому тижні Ви відчували себе добре?" Градація від 0 до 7.
Третій пункт. Запитання: "Скільки днів фіброміалгія заважала Вашій повсякденній роботі, включно з домашньою роботою?" Градація від 0 до 7.
Наступні 7 пунктів (проблеми з роботою, біль, втома, вранішня втома, вранішня скутість, тривога, депресія) оцінюються за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), яка представляє собою відрізок довжиною 10 см, на якому пацієнти відмічають відповіді на поставлені запитання. Початкова точка відрізка (0 см) означає відсутність симптому, а кінцева (10 см) - максимальну його виразність. Результат вимірюється лінійкою. Нижче наведений перелік тестових запитань та зазначені кінцеві точки відрізку.
Четвертий пункт. Запитання: "Наскільки біль та інші прояви ФМ заважали Вашій повсякденній роботі, включно з домашньою роботою?" Градація від "0 - не було проблем при виконанні роботи" до "10 - неможливість виконання роботи".
П'ятий пункт. Запитання: "Наскільки виразний Ваш біль?" Градація від "0 - немає болю" до "10 - дуже сильний біль".
Шостий пункт. Запитання: "Наскільки виразна Ваша втома?" Градація від "0 - немає втоми" до "10 - дуже сильна втома".
Сьомий пункт. Запитання: "Як Ви почуваєтесь, коли встаєте вранці?" Градація від "0 - віпочившим (ою)" до "10 - втомленим (ою)".
Восьмий пункт. Запитання: "Наскільки виразна Ваша скутість?" Градація від "0 - немає скутості" до "10 - дуже сильна скутість".
Де