Вы здесь

Особливості перебігу, виявлення та діагностики туберкульозу легень залежно від етіологічного підтвердження діагнозу

Автор: 
Кутишенко Максим Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004435
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Клінічна характеристика хворих та методика їх лікування, Матеріали та методи
дослідження
2.1. Клінічна характеристика хворих та методика їх лікування
Дослідження заплановано як рандомізоване проспективне і було виконано на моделі
одного міста України Житомира, в якому туберкульоз легень виявляли за
зверненням та методом профілактичної флюорографії.
Всього в 2005 році в диспансерному відділенні Житомирського обласного
диспансеру було виявлено 368 хворих на туберкульоз легень, з яких у 270 (73,4
%) осіб захворювання виявлено пасивним шляхом за зверненням, у 98 (26,6 %) –
активним шляхом методом профілактичної рентгенографії. Хворі обстежувались та
проходили стаціонарне лікування в обласному протитуберкульозному диспансері м.
Житомира.
Критерії включення пацієнтів в дослідження: згода пацієнта на участь у
науковому клінічному дослідженні, діагноз – вперше діагностований раніше не
лікований туберкульоз легень.
Критерії виключення з дослідження: відмова пацієнта від участі у наукових
клінічних дослідженнях, діагноз: вперше діагностований раніше лікований
туберкульоз легень.
Залежно від задач дослідження вивчали симптоми, особливості перебігу, структуру
туберкульозу в наступних групах хворих:
– 1 група (206 осіб): хворі на вперше діагностований легень з позитивним мазком
мокротиння;
– 2 група (38 особа) хворі на вперше діагностований туберкульоз легень з
негативним мазком мокротиння та позитивним результатом культурального
дослідження мокротиння;
– 3 група (124 осіб) хворі на вперше діагностований туберкульоз легень з
негативним мазком мокротиння та негативним результатом культурального
дослідження мокротиння.
Характеристика хворих за методом виявлення туберкульозу наведена в табл. 2.1
Таблиця 2.1
Характеристика хворих на туберкульоз легень залежно від шляхів виявлення
захворювання
Групи хворих
Всього
хворих
Пасивний
шлях
Активний шлях

Всього
У т.ч. з груп
ризику
У т.ч. при обстеженні з приводу інших захворювань
Абс.
число
Абс.
число
Абс.
число
Абс.
число
206
172
83,5
34
16,5
1,9
12
5,8
38
28
73,7
10
26,3
5,3
124
70
56,5
54
43,5*
4,0
4,8
Всього
368
270
73,4
98
26,6
2,4
20
5,4
Примітка. * – значення показника вірогідно відрізняється від такого в інших
групах хворих, p Як свідчать дані табл. 2.1 в 1 та 2 групах з однаковою частотою у переважної
більшості хворих захворювання виявляли за зверненням. В 3 групі хворих
вірогідно рідше виявляли захворювання за зверненням, що відповідає індикатору
ВООЗ, який свідчить про застосування рентгенологічних методів для діагностики
туберкульозу. Звертає увагу те, що серед 98 хворих, в яких захворювання
виявлене активним шляхом, 20 (20,4 %) осіб обстежувались за зверненням за
медичною допомогою з приводу інших захворювань: гіпертонічної хвороби та
ішемічної хвороби серця (8 осіб), болі в животі (3 особи), катаракти (2 особи),
болі в ногах (1 особа), панарицію (1 особа), алкогольного делірію (2)
оперезуючого лишаю (1), хронічний бронхіт (1), цукровий діабет (1).
Характеристика хворих за статтю наведена в табл. 2.2.
Як свідчать дані табл. 2.1 в 3-х групах хворих переважали чоловіки у
співвідношенні 1:1,9; 1:2,4; 1:2, що вірогідно не відрізнялось. Співвідношення
1:1,9 та 1: 2 відповідає індикаторам ВООЗ щодо гендерних вимог у виявленні
туберкульозу [205].
Таблиця 2.2
Характеристика хворих на туберкульоз легень за статтю
Групи хворих
Всього
хворих
Чоловіки
Жінки
Абс.
число
Абс.
число
206
135
65,5
71
34,5
38
27
71,0
11
29,0
124
83
66,9
41
33,1
В табл. 2.3. наведено характеристику хворих за віком.
Таблиця 2.3
Характеристика хворих на туберкульоз легень за віком
Групи хворих
Всього
хворих
Середній вік, роки
206
46,0 ± 2,1
38
52,8 ± 3,2
124
51,7 ± 3,2
Як свідчать дані табл. 2.3 різниці за віком в групах хворих не було – в усіх
групах переважали особи середнього віку.
У хворих названих груп вивчали симптоми маніфестації захворювання. з якими вони
звернулись за медичною допомогою, або які визначали в пацієнтів, в котрих
захворювання виявлене активним шляхом. Крім того, вивчали структуру
туберкульозу за формою, типом та поширеністю процесу залежно від шляхів
виявлення туберкульозу та симптомів маніфестації захворювання. Серед цих хворих
було виділено наступні підгрупи за основними симптомами та симптомокомплексами
маніфестації туберкульозу легень:
– симптоми відсутні (45 особи);
тільки кашель (30 осіб);
кашель та підвищення температури тіла (30 особа);
кашель та втрата маси тіла до 10 кг і більше (93 особи);
кашель, втрата маси тіла та субфебрильна температура (101 осіб);
кашель втрата маси тіла та фебрильна температура (69 особи).
Інші симптоми туберкульозу нездужання, потіння вночі були приблизно у половини
хворих з підгруп, в яких визначали втрату масу тіла. Кровохаркання було в 8
пацієнтів з різних підгруп, але в цих хворих завжди був кашель. За статтю та
віком відмінності в підгрупах з різними симптомами та симптомокомплексами
маніфестації туберкульозу легень не було – переважали чоловіки та пацієнти
середнього віку.
Згідно задачам дослідження для вивчення результативність мікроскопічного
дослідження на КСБ при обстеженні пацієнтів залежно від тривалості кашлю та
встановлення причин затримки діагностування туберкульозу легень 206 хворих 1
групи з позитивним мазком мокротиння було поділено на 4 групи залежно від
тривалості кашлю:
– кашель тривав більше 2 тижнів (37 осіб);
– кашель тривав більше 3 тижнів (27 особи);
– кашель тривав більше 4 тижнів (62 осіб);
– кашель тривав більше