Вы здесь

Сухостійний період у корів, рівень ендото-ксикозу та ефективність превентивної терапії

Автор: 
Кудла Юрій Ігорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004967
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Методика, матеріал і методи виконання роботи
2.1. Вибір напрямків досліджень, матеріали і методи виконання роботи
Дослідження проводилися протягом 2004-2007 років на кафедрі акушерства і
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин ім. Г.В. Звєрєвої, кафедрі
хірургії, на тваринах навчально-науково-виробничого центру „Комарнівський”
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З.Гжицького Городоцького району та тваринах фермерського господарства
„Лелик” Жовківського району Львівської області.
Корови у обох господарствах утримуються у спеціалізованих типових приміщеннях
для продуктивних молочних корів. Доїння механічне три рази на день. Годівля
проводиться згідно з раціонами три рази на добу.
Таблиця 2.1
Раціон годівлі сухостійних корів у зимово-стійловий період
та його поживна цінність в ННВЦ „Комарнівський” на 2006 р.
№ п/п
Показники
Види кормів та їх к-ть
норма
±до норми
Сіно луг.
Солома
Силос кукур.
Сінаж вико-овес
Конц. корми
всього
6
10
Кількість корму, кг
2,5
15
26,5
Кормові одиниці
0,9
0,6
3,0
1,7
1,0
7,2
7,2
Суха речовина, кг
1,85
2,4
3,9
2,25
0,85
11,25
11,0
+0,25
Обмінна енергія,МДЖ
13,2
8,5
40,5
18,4
11,2
91,8
92
Сирий протеїн, г
217,5
66,0
290,0
280,0
100,0
953,5
1310
-356,5
Продовження таблиці 2.1.
8
10
Перетравний протеїн, г
160,0
15,0
210,0
140,0
85,0
610,0
850,0
-240,0
Клітковина, г
796,5
978,0
390,0
200,0
20,0
2384,5
2471
-86,5
Крохмаль, г
105,0
30,0
318,0
65,5
49,0
567,5
750
-182,5
Цукор, г
85,0
15,0
90,0
65,5
49,0
304,5
680,0
-376
10
Кальцій, г
14,6
12,0
21,0
16,5
5,5
69,6
70
-0,4
11
Фосфор, г
11,5
3,2
14,0
5,5
4,4
38,6
40
-1,4
12
Каротин, мг
50,0
4,0
240,0
100,0
394
385
+9,0
13
Йод, мг
0,7
0,1
0,4
0,5
0,1
1,9
5,4
-3,5
14
Кобальт, мг
0,5
0,06
0,5
0,8
0,5
2,4
5,4
-3,0
15
Сіль, г
50
50
Кормова база в обох господарствах формується на основі кормів місцевого
виробництва. За видами кормів у обох господарствах вони були аналогічними.
Різниця була тільки за якістю кормів та кількістю їх згодовування.
Продуктивність корів учгоспу становила 3200-3500 л молока за лактацію, у
фермерського господарства „Лелик” вона була значно вищою і становила
4500-5000 л молока за лактацію на корову.
Годівля корів у зимово-стійловий період проводилася за раціонами, наведеними у
таблицях 2.1 і 2.2.
Таблиця 2.2
Раціон годівлі сухостійних корів у зимово-стійловий період та його поживна
цінність у фермерському господарстві „Лелик” на 2006 р.
№ п/п
Показники
Види кормів та їх к-ть
норма
±до норми
Сіно луг.
Солома
Силос кукур.
Сінаж вико-овес
Конц. корми
всього
6
10
Кількість корму, кг
15
10
32
Кормові одиниці
1,5
0,5
3,0
3,4
2,0
10,4
9,9
+0,5
Суха речовина, кг
2,5
1,6
3,9
3,4
2,0
13,4
11,6
+1,8
Продовження таблиці2.2.
8
10
Обмінна енергія, МДЖ
15,1
6,4
40,5
18,4
22,4
102,8
116
-13,2
Сирий протеїн, г
228
45
290
560
200
1323
1675
-352
Перетравний протеїн, г
165
10
210
318
180
883
1090
-207
Клітковина, г
998
580
300
200
40,0
2118
2270
-152
Крохмаль, г
150
20,0
318
63,5
100,0
661,5
1175
-523,5
Цукор, г
120,0
10,0
90,0
140,0
95,0
455
980
-525
10
Кальцій, г
19,5
9,6
21,0
33,0
10,0
93,1
95
-1,9
11
Фосфор, г
12,7
2,6
14,0
11,0
8,9
51,2
55
-3,8
12
Каротин, мг
45
300
250
599
495
+104
13
Йод, мг
0,9
0,3
0,2
1,00
0,2
2,60
6,9
-4,3
14
Кобальт, мг
0,6
0,04
0,5
1,6
1,0
3,74
6,9
-3,16
15
Сіль, г
55
55
У літньопасовищний період тварини в обох господарствах випасаються на
культурних пасовищах, додатково їм згодовували по 100 г зернової суміші на 1 кг
молока, одержаного за добу.
Аналізуючи поживність раціонів годівлі сухостійних корів у обох господарствах,
бачимо, що за вмістом кормових одиниць вони майже повністю забезпечують тварин.
У раціоні фермерського господарства „Лелик” є 0,5 кормових одиниці більше за
норму. За вмістом перетравного протеїну у раціонах корів обох господарств не
вистачає по 207 – 240 г перетравного протеїну, що становить 18,9 – 28,2 % від
норми. Спільним недоліком обох раціонів годівлі є недостатність цукрів. Їх
всього є 50-55 % до норми, що має негативний вплив на рубцеве травлення та
загальний обмін речовин в організмі тільних корів.
Матеріалом і об’єктом дослідження були корови тільністю від 7  місяців до родів
та новонароджені ними телята, які утримуються у загальному корівнику на обох
фермах, а також проби крові тільних корів, у яких вивчалися гематологічні,
біохімічні, гормональні показники та функціональна активність печінки і проби
сечі. На основі одержаних результатів встановлювали рівень глибини
ендотоксикозу організму тільних корів, що передбачалося робочою програмою
досліджень.
2.2. Схема проведення досліджень:

Рис. 2.1. Основні етапи проведення дослідженнь
1. Акушерська диспансеризація
В основі схеми проведення досліджень було проведення акушерської
диспансеризації, її діагностичний етап включав:
діагностику тільності та аналіз раціону годівлі та умов утримання тварин;
дослідження загального клінічного стану корів при тільності 6,5-7, 8, 9
місяців.
гематологічні дослідження корів у різні терміни тільності.
біохімічні та гормональні дослідження корів у окремі терміни тільності.
Профілактичний етап диспансеризації включав:
корекцію вітамінно-мінерального обміну сухостійних корів методом описаним на с.
52-53.
Лікувальний