Вы здесь

Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної інфекції.

Автор: 
Бакалець Олена Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002216
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ АЛЕРГОДЕРМАТОЗІВ І ЦИТОМЕГАЛО-ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
1.1. Етіологія і патогенез алергодерматозів
1.2. Етіологія і патогенез цитомегаловірусної інфекції
1.3. Сучасні методи лікування хворих на алергодерматози
1.4. Лікування хворих із цитомегаловірусною інфекцією
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Об'єм клінічних досліджень
2.2. Комплекс використаних методик обстеження хворих
2.2.1. Специфічна алергодіагностика. .
2.2.2. Методики визначення цитомегаловірусного інфікування
2.2.3. Визначення показників імунітету
2.2.4. Визначення показників ендогенної інтоксикації.
2.2.5. Визначення показників активності метаболізму сполучної тканини.
2.2.6. Визначення вмісту кріоглобулінів.
2.2.7. Статистичні методи дослідження.
2.3. Характеристика лікувальних комплексів
РОЗДІЛ 3. ІНФІКУВАННЯ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСОМ ХВОРИХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ АЛЕРГОДЕРМАТОЗУ
3.1. Клінічні особливості алергодерматозу на тлі цитомегаловірусної інфекції
3.2. Серологічні особливості цитомегаловірусної інфекції у хворих на алергічні дерматози
РОЗДІЛ 4. БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ ДЕРМАТОЗИ НА ТЛІ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
4.1. Характеристика стану імунної системи у хворих на алергодерматози на тлі цитомегаловірусної інфекції
4.2. Оксипролін як маркер деструкції сполучної тканини у хворих на алергічні дерматози
4.3. Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на алергічні дерматози
4.4. Кріоглобулінемічний синдром у хворих на алергодерматози
РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ХВОРИХ НА АЛЕРГОДЕРМАТОЗИ
5.1. Вплив різних лікувальних програм на клінічний перебіг алергодерматозу залежно від наявності цитомегалії
5.2. Порівняльний аналіз впливу лікувальних програм на інфекційний процес у хворих на алергічні дерматози
5.2. Оцінка впливу антиалергічної терапії на цитомегаловірусну інфекцію у хворих на алергічні дерматози
5.2.2. Оцінка впливу модифікованої терапії на цитомегаловірусну інфекцію у хворих на алергічні дерматози.
5.3. Порівняльний аналіз впливу лікувальних програм на імунну систему у хворих на алергодерматози
5.3.1. Оцінка впливу антиалергічної терапії на імунну систему у неінфікованих цитомегаловірусом хворих на алергодерматози.
5.3.2. Оцінка впливу антиалергічної терапії на імунну систему у серопозитивних до цитомегаловірусу хворих на алергодерматози.
5.3.3. Оцінка впливу модифікованої терапії на імунну систему у хворих на алергодерматози із супутньою цитомегаловірусною інфекцією
5.3.4. Порівняльний аналіз впливу лікувальних програм на імунну систему у хворих на алергодерматози залежно від інфікування цитомегаловірусом.
5.4. Оцінка впливу лікувальних програм на маркер деструкції сполучної тканини - оксипролін
5.5. Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації залежно від виду лікувальної програми
5.6. Оцінка впливу лікувальних програм на кріоглобулінемію
РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК