Вы здесь

Рецепція естетики західноєвролпейського символізму в творчості Олександра Олеся доеміграційного періоду.

Автор: 
ЧЕПЕЛИК Олександра Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002310
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .
Р О З Д І Л I ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СИМВОЛІСТСЬКА ЕСТЕТИКА У ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
1.1. Теоретичні засади модернізму в українській літературно- критичній думці початку ХХ ст.
1.2. "ЛНВ" та "Українська хата" як транслятори теоретичних засад західноєвропейського символізму
1.3. Формування світоглядних орієнтирів О. Олеся в контексті естетичних пошуків кінця ХІХ- поч. ХХ ст
Висновки до
розділу І.
Р О З Д І Л ІІ КОНЦЕПЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ В ЛІРИЦІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ДОЕМІГРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
2.1. Образ проклятого поета в поезії Ш. Бодлера та О. Олеся.
2.2. Сугестія як творчий компонент поезії П. Верлена та О. Олеся.
2.3. Ідеал Краси в поезії французьких символістів та О. Олеся
2.4.Мотив спліну в творчості французьких символістів та О. Олеся
Висновки до
розділу ІІ
Р О З Д І Л III ДРАМАТУРГІЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ДРАМИ
3.1. О. Олесь як репрезентант символістської драми.
3.2. Національне підсвідоме в драматичній поемі О. Олеся "Над Дніпром".
3.3.Візійний дискурс як експлікація філософії трансцендентного буття в драмах О. Олеся "Над Дніпром", Г. Гауптмана "Затоплений дзвін", М. Метерлінка "Принцеса Мален"
3.4. Сакральне / профанне в драмах О. Олеся "Над Дніпром", Г. Гауптмана "Затоплений дзвін", М. Метерлінка "Принцеса Мален".
Висновки до
розділу ІІІ.
В И С Н О В К И.
СПИСОК