Вы здесь

Оптимізація живлення і удобрення рослин суниці першого року вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті Правобережного Лісостепу України

Автор: 
Слюсар Олександр Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002627
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТА УДОБРЕННЯ РОСЛИН СУНИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості суниці
1.2. Технологічні параметри вирощування суниці
1.3. Особливості живлення суниці.
1.4. Вимоги суниці до поживного режиму ґрунту
1.5. Вплив добрив на ріст і розвиток рослин суниці
РОЗДІЛ ПРОГРАМА, ОБ'ЄКТИ, МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Програма проведення досліджень
2.2. Об'єкти проведення досліджень
2.3. Методика проведення досліджень
2.4. Фізико-хімічна та агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки
2.5. Погодно-кліматичні умови території проведення досліджень
РОЗДІЛ ВПЛИВ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕМНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ГРУНТУ
3.1. Динаміка вмісту в ґрунті сполук азоту, що легко гідролізуються за використання мінеральних добрив.
3.2. Динаміка вмісту в ґрунті рухомих сполук фосфору за використання мінеральних добрив.
3.3. Динаміка вмісту в ґрунті обмінного калію за використання мінеральних добрив.
3.4. Вплив мінеральних добрив на динаміку вмісту поживних елементів в грунтосуміші захищеного ґрунту.
РОЗДІЛ ВПЛИВ ДОБРИВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РОСЛИНАХ СУНИЦІ.
4.1. Вплив добрив на накопичення головних елементів живлення рослинами суниці.
4.2. Винос елементів живлення урожаєм та коефіцієнти їх використання з добрив
РОЗДІЛ УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЯГІД СУНИЦІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ
5.1. Урожайність ягід суниці у відкритому та захищеному грунті
5.2. Вплив удобрення на показники якості ягід суниці за використання добрив
РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК