Вы здесь

Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання оздоблювально-зміцнюючою обробкою

Автор: 
Хмілярчук Ольга Іларіонівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002728
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень .
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-ЗМІЦНЮЮЧОЇ
ОБРОБКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ .
1.1. Вплив операцій фінішної обробки на параметри якості
циліндричних поверхонь
1.2. Особливості процесу формування геометричних і фізико-
механічних параметрів поверхневих шарів при оздоблювально-
зміцнювальній обробці .
1.3. Аналіз можливості підвищення якості і експлуатаційних
властивостей циліндричних деталей поліграфічного обладнання
1.3.1. Аналіз та класифікація видів пошкоджень деталей .
1.3.2. Аналіз видів тертя та зношування деталей у вузлах
поліграфічного обладнання
1.3.3. Аналіз матеріалів та традиційних методів підвищення
зносостійкості деталей поліграфічного обладнання
1.3.4. Аналіз деталей поліграфічного обладнання з
підвищеними експлуатаційними властивостями .
1.4. Висновки
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ
І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ .
2.1. Умови проведення експериментальних досліджень
2.2. Методика дослідження параметрів якості поверхонь
2.2.1. Методика дослідження геометричних параметрів
якості поверхонь .
2.2.2. Методика дослідження фізико-механічних параметрів
поверхневих шарів
2.3. Стенди для випробувань
2.4. Методика дослідження зносостійкості поверхневих шарів
2.5. Висновки .
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
3.1. Аналіз неполадок поліграфічного обладнання, які пов'язані із
зносом деталей
3.2. Аналіз та класифікація способів комбінованої обробки .
3.3. Визначення геометричних характеристик нерівностей .
3.3.1. Визначення ширини, глибини, відносної опорної
площі поверхні, показників об'єму при регулярно
розташованих нерівностях
3.3.2. Визначення ширини, глибини, відносної опорної
площі поверхні, показників об'єму при утворенні
нерівностей з кільцевим та синусоїдальним розташуванням .
3.4. Визначення геометричних характеристик нерівностей при
комбінованих процесах оздоблювально-зміцнюючої обробки
3.4.1. Визначення геометричних характеристик нерівностей
при комбінованих процесах вібровигладжування
та шліфування .
3.4.2. Визначення геометричних характеристик нерівностей при комбінованих процесах вібровигладжування .
3.5. Алгоритм керування якістю поверхонь та експлуатаційних
властивостей деталей при комбінованих процесах оздоблювально-
зміцнюючої обробки
3.6. Розробка програмного забезпечення з розрахунку процесів
оздоблювально-зміцнюючої обробки циліндричних поверхонь
3.6.1. Мета, методи і загальні принципи розробки прикладних
програм та критерії оптимізації процесу обробки
3.6.2. Моделювання процесу оздоблювально-зміцнюючої обробки циліндричних поверхонь
3.7. Дослідження впливу режимів обробки на геометричні параметри
мікрорельєфу
3.8. Висновки
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ ПРИСТРОЇВ
ТА ІНСТРУМЕНТА
4.1. Аналіз та класифікація інструментів для утворення мікрорельєфу
4.2. Класифікація пристроїв для утворення регулярного мікрорельєфу .
4.3. Пристрій для виконання комбінованих процесів ОЗО на циліндричних
поверхнях
4.4. Пристрій для закріплення заготовки під виконання оздоблювально-
зміцнюючої операції
4.5. Пристрій для комбінованої обробки плоских поверхонь деталей
4.6. Висновки .
РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА .
5.1. Дослідження впливу режимів обробки на геометричні
параметри мікрорельєфу
5.1.1. Експериментальні дослідження впливу режимів обробки
на геометричні параметри мікрорельєфу .
5.1.2. Порівняльний аналіз теоретичних та експериментальних
досліджень впливу режимів обробки на геометричні параметри
мікрорельєфу .
5.2. Дослідження впливу геометричних параметрів на зносостійкість
5.3. Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .
СПИСОК