Вы здесь

Створення та ефективне використання різновікових сіяних травостоїв в Західному Лісостепу

Автор: 
Панахид Галина Ярославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003080
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
сторінка
ВСТУП……………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. СТАН ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ ПОЛІПШЕННЯ ЛУЧНИХ УГІДЬ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ТРАВОСТОЇВ (огляд літератури)…………….………….………….
1.1. Загальні положення поверхневого та докорінного поліпшення лучних
угідь…………………………….……………….
1.2. Вплив мінеральних добрив, інокуляції, стимуляторів росту та мікроелементів
на продуктивність лучних травостоїв………………………………………………………………
1.3. Особливості формування травостоїв культурних
сінокосів………………………………………………………………
1.4. Якість корму за різних способів поліпшення лучних угідь
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………………
2.1. Грунтово-кліматичні умови західного Лісостепу…………
2.2. Місце і умови проведення досліджень…………………….
2.3. Програма і методика досліджень…………………………
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ
ПОЛІПШЕННЯ…….
3.1. Зміна видової та еколого-біологічної структури травостоїв залежно від
агротехнічних заходів та тривалості їх використання…………………………………………………………
3.2. Щільність та висота довготривалого і новоствореного
травостоїв………………………………………………………………
3.3. Структура врожаю, індекс листової поверхні та чиста продуктивність
фотосинтезу довготривалих різнотравно-злакових та новостворених бобово-злакових
фітоценозів…………………….
РОЗДІЛ 4. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ…
4. Урожайність травостоїв в залежності від способів поліпшення
………………………………….………………………
4.2. Розподіл урожаю поліпшених травостоїв за укосами…….
4.3. Кормова продуктивність довготривалого і новоствореного
травостоїв……………………………………………
4.4. Нагромадження кореневої маси за різних систем поліпшення довготривалого
травостою, засвоєння симбіотичного азоту при докорінному поліпшенні та їх вплив
на родючість ґрунту…………………………………………………………………
РОЗДІЛ 5. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КОРМУ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ
ПОЛІПШЕННЯ………
5. Вміст органічних речовин у кормі лучних травостоїв…….
5. Вміст мінеральних елементів у кормі довготривалого та новоствореного лучних
фітоценозів…………………………………
5.3. Поживність корму за різних систем поліпшення лучних угідь тривалого
використання………………………………………
РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ПО СТВОРЕННЮ ТА
ВИКОРИСТАННЮ ЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ТА ЇХНЯ
КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНІСТЬ……………………………………………………
ВИСНОВКИ…………………………………………………….
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ……………………………….
ДОДАТКИ……………………………………………………….
СПИСОК