Вы здесь

Ефективність застосування добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

Автор: 
Прокопенко Едуард Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003201
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА УДОБРЕННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
1.1. Агроекологічні особливості льону олійного
1.2. Вимоги льону олійного до умов мінерального живлення
1.3. Вплив родючості ґрунту та удобрення на продуктивність льону олійного
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Ґрунтово-кліматичні та погодні умови
2.1.1. Характеристика агрометеорологічних умов
2.1.2. Агрохімічна характеристика ґрунту
2.2. Методика проведення досліджень
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ
3.1. Азотний режим ґрунту
3.2. Фосфорний режим ґрунту
3.3. Калійний режим ґрунту
3.4. Поживний режим ґрунту за локального внесення добрив
РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО І ФОРМУВАННЯ
ВРОЖАЮ
4.1. Ріст і розвиток льону олійного
4.2. Урожайність насіння льону олійного
4.3. Якість продукції льону олійного
РОЗДІЛ 5. ЗАСВОЄННЯ ЛЬОНОМ ОЛІЙНИМ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД
УДОБРЕННЯ
5.1. Динаміка вмісту основних елементів живлення в льонові олійному
5.2. Винос основних елементів живлення льоном олійним
РОЗДІЛ 6. РЕАКЦІЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО НА РІВЕНЬ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ СТВОРЕНУ ТРИВАЛИМ
ЗАСТОСУВАННЯМ ДОБРИВ
6.1. Зміна параметрів показників родючості ґрунту
6.2. Урожайність і якість насіння льону олійного
6.3. Винос основних елементів живлення льоном олійним
6.4. Розрахунок доз добрив на запланований врожай льону олійного
РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД ЛЬОН
ОЛІЙНИЙ
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК