Вы здесь

Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту

Автор: 
Білявська Юлія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003391
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Медико-соціальне значення ревматоїдного артриту. Необхідність виділення
раннього ревматоїдного артриту та недиференційованого артриту
Особливості діагностики ранного ревматоїдного артриту
Особливості дебюту ревматоїдного артриту залежно від статі пацієнтів
Особливості дебюту ревматоїдного артриту у осіб похилого віку
Особливості дебюту серопозитивного та серонегативного варіантів ревматоїдного
артриту
Особливості імунологічної діагностики ревматоїдного артриту
Значення ревматоїдного фактору у діагностиці ревматоїдного артриту
Значення антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у діагностиці
ревматоїдного артриту

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ І ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Описання дослідження: критерії включення, виключення, групи пацієнтів
2.2. Комплекс використаних методик клінічного та лабораторно-інструментального
методів обстеження хворих на ревматоїдний та недиференційований артрит
2.2.1. Клінічне обстеження пацієнтів
2.2.2. Лабораторно-інструментальне обстеження пацієнтів
2.2.3. Спеціальні методи обстеження хворих
2.3. Клінічна характеристика пацієнтів, включених у дослідження
2.4. Характеристика лікувальних комплексів

РОЗДІЛ 3. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЬОГО АРТРИТУ
3.1. Термін та особливості встановлення діагнозу ревматоїдного артриту протягом
першого року захворювання
3.2. Провокуючі фактори та «доклінічний» період раннього ревматоїдного артриту
3.3. Особливості дебюту різних серологічних варіантів ревматоїдного артриту
3.4. Маски «раннього» ревматоїдного артриту
3.5. Характеристика пацієнтів з раннім ревматоїдним артритом на етапі включення
в дослідження
3.5.1. Порівняльна клініко-лабораторна характеристика пацієнтів з раннім
ревматоїдним артритом з різною тривалістю симптомів захворювання
3.5.2. Порівняльна клініко-лабораторна характеристика пацієнтів з різними
серологічними варіантами раннього ревматоїднного артриту
3.6. Аналіз проспективного спостереження за пацієнтами з раннім ревматоїдним
артритом
-
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛАБОРАТОРНО-ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА РАННІЙ СТАДІЇ
РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ
4.1. Клінічне значення С-реактивного протеїну при ранньому ревматоїдному
артриті
4.2. Клінічне значення антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду при
ранньому ревматоїдному артриті
4.2.1. Частота виявлення та концентрація антитіл до циклічного цитрулінованого
пептиду при ранньому ревматоїдному артриті.
4.2.2. Зв'язок антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду з клінічними
проявами та лабораторними показниками ревматоїдного артриту
4.2.3. Зв'язок сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого
пептиду з різними ізотопами ревматоїдного фактора у обстежених хворих
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК