Вы здесь

Особливості фосфорного живлення нових сортів пшениці озимої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу

Автор: 
Аксиленко Марина Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004007
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ Огляд
літератури.
1.1.
Проблеми фосфорного живлення рослин пшениці озимої за сучасних
умов
1.2.
Сортогенетичні реакції рослин пшениці озимої на умови мінерального
живлення
1.3.
Варіабельність генотипів пшениці озимої за дефіциту фосфору в
ґрунтах
1.4.
Хіміко-біологічні засоби поліпшення фосфорного живлення рослин.
1.5.
Коренева кислотоексудація рослин за дефіциту
фосфору
1.6.
Роль фосфатаз в мобілізації ґрунтових фосфатів ризосфери коренів
пшениці
озимої
1.7.
Поглинання та метаболізм фосфору рослинами пшениці.
Розділ Умови та методика проведення
досліджень
2.1.
Ґрунтові умови зони проведення
досліджень.
2.2.
Метеорологічні умови території проведення
досліджень.
2.3.
Методика проведення
досліджень.
2.4.
Методика проведення вегетаційних
досліджень.
Розділ Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості росту та розвитку
рослин пшениці озимої за дефіциту
фосфору.
Розділ Вплив добрив на агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого
ґрунту
4.1.
Вплив рівнів фосфорного живлення на вміст мінеральних сполук азоту в
ґрунті.
4.2.
Вплив рівнів фосфорного живлення на вміст рухомих сполук фосфору в
ґрунті.
Розділ Вплив рівнів фосфорного живлення на накопичення сухої речовини, вміст
фосфору та фотосинтетичних пігментів в рослинах пшениці
озимої
Розділ Структурні показники урожаю пшениці озимої за різних рівнів
фосфорного
живлення.
Розділ Вплив рівнів фосфору на урожайність пшениці озимої та винос його
урожаєм.
Розділ Вплив рівнів фосфорного живлення на біохімічні показники якості
зерна пшениці
озимої
Розділ Економічні та біоенергетичні аспекти застосування добрив
за вирощування пшениці
озимої
9.1.
Економічна ефективність вирощування фосфорефективних сортів
пшениці
озимої
9.2.
Біоенергетична ефективність вирощування фосфорефективних сортів
пшениці
озимої
Висновки та рекомендації
виробництву
Додатки.
Список