Вы здесь

Європейська соната для труби: історія, теорія, виконавство.

Автор: 
Вар\'янко Олег Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004064
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП….…………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. СТИЛЬ БАРОКО І КУЛЬТУРА ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ….…
1.1. Бароко як культурно-історична епоха перехідного типу……….………
1.2. Інструментальна музика в жанровій системі епохи ………….……….
1.3. Зміни в сімействі труб та стиль clarino…………………………………
1.4. Різновиди і строї труб …………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ТРУБА В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЖАНРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИКИ XVII –
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIIІ
СТОЛІТЬ
2.1. Шляхи формування провідних інструментальних жанрів…….…….
2.2. Типи інструментальних ансамблів.……………………………………
2.3. Прикладні жанри трубної музики.…………………………………….
РОЗДІЛ 3. БАРОКОВА АНСАМБЛЕВА СОНАТА ЗА УЧАСТЮ ТРУБИ
В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ
ТРАДИЦІЙ (ІТАЛІЯ, НІМЕЧЧИНА, АНГЛІЯ, ЧЕХІЯ, АВСТРІЯ).………….
3.1. Жанрові витоки барокової
сонати.
3.2. Італійська
соната.
3.3. Німецька
соната.
3.4. Англійська
соната
3.5. Австрійська та чеська
сонати.
3.6. Деякі тенденції барокового трубного
виконавства
РОЗДІЛ 4. СОНАТА ДЛЯ ТРУБИ І ФОРТЕПІАНО XX СТОЛІТТЯ:
ТИПОЛОГІЧНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ АСПЕКТИ.
4.1. Монументальні сонати концертного
спрямування
4.2. Камерно-ансамблеві сонати –
мініатюри
4.3. Деякі тенденції сучасного трубного
виконавства
ВИСНОВКИ.
СПИСОК