Вы здесь

Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів.

Автор: 
Семак Оксана Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003703
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕН ДРАМАТУРГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
1.1.
Проблемно-тематична інтерпретація національної ідентичності . . .
. .
1.2.
Національне і загальнолюдське в ідейно-естетичному вираженні. .
. .
1.2.1.
Ідеї національно-державницького спрямування. . . . . . . . . . .
.
1.2.2.
Ідеї екзистенційного спрямування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
1.3.
Стильова еволюція – від реалізму до “театру абсурду”. . . . . . . . . .
.
Висновки до першого
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. .
РОЗДІЛ 2. КОНФЛІКТ ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ МЕХАНІЗМ
ОЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ.
.
2.1.
Вплив колізії особистісного змісту на композицію драматичних творів другої і
третьої хвилі еміграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
2.2.
Реконструкція жанрових ознак драматичних творів з історичним та
соціально-побутовим конфліктом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
.
2.3.
Суспільно-політичний конфлікт: посилення внутрішнього
драматизму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
.
Висновки до другого
розділу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
.
РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ХАРАКТЕРУ: АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
3.1.
Ремарка як інструмент передачі етнокультурної ідентичності . . . . .
3.2.
Монолог як засіб вираження генези національної душі . . . . . . . . . .
.
3.3.
Відображення впливу інокультур на національний характер у діалогічному мовленні
персонажів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Висновки до третього
розділу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
.
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
.
СПИСОК