Вы здесь

Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп.

Автор: 
Іваночко Оксана Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004146
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………….
ВСТУП …………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ…………………………………………………….
1.1. Науково-методичні та організаційно-методичні аспекти рухової активності
студентів спеціальних медичних груп ………………………
1.2. Характеристика засобів, форм та методів вдосконалення фізичної
підготовленості та функціонального стану студентів спеціальної медичної групи
………………………………………………………
1.3. Організація навчальних занять у спеціальних медичних групах
1.4. Методика проведення навчальних занять у спеціальних медичних групах
……………………………………………………….
1.5. Контрольно-нормативні вимоги до студентів спеціального навчального
відділення ………………………………………………….
Висновки до першого
розділу ………………………………………….
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ………
2.1. Методи та організація досліджень ……………………………….
2.1.1. Методи дослідження фізичної підготовленості ………………
2.1.2. Методика дослідження фізичного розвитку …………………
2.1.3. Методика дослідження функціонального стану апарату зовнішнього дихання
…………………………………………………
2.1.4. Методика дослідження функціонального стану серцево-судинної системи
……………………………………………….………….
2.2. Організація дослідження …………………………………………
2.3. Моделювання фізіологічних кривих занять з фізичного
виховання………………………………………………………………….
2.4. Методи математичної статистики ………………………………
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
3.1. Характеристика базової навчальної програми з фізичного виховання студенток
спеціального навчального відділення …………
3.2. Основні положення авторської програми з фізичного виховання студенток
спеціального навчального відділення ………………………
3.2.1. Комплектування спеціальних медичних груп за авторською програмою та
характеристика обстежуваних студенток …………
3.2.2. Зміст, методи та організація занять з фізичного виховання студенток
спеціальних медичних груп…………………………………
3.2.3. Вибір рівня дозованого фізичного навантаження та тривалості етапів
занять у дворічному періоді навчання………………………
3.2.4. Структура занять та методика їх проведення за авторською
програмою………………………………………………………………
3.3. Обґрунтування рівня фізичних навантажень та вибору тривалості етапів
фізичного виховання за авторською програмою……………
3.4. Тривалість етапів занять з фізичного виховання за авторською програмою у
дворічному періоді навчання …………………………
3.5. Прогнозовані характеристики рівня фізичного навантаження, показників
фізичної підготовленості та функціонального стану студенток за авторською
програмою ……………………………………
Висновки до третього
розділу…………………………………………
РОЗДІЛ 4. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ,
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ПРОТЯГОМ ПЕДАГОГІЧНОГО
ЕКСПЕРИМЕНТУ……………………….……
4.1. Характеристика рівня фізичних навантажень для студенток спеціальної
медичної групи ……………………………………………
4.2. Характеристика рівнів адаптації організму студенток спеціальної медичної
групи до фізичних навантажень на етапах занять з фізичного виховання
………………………………………………………………….
4.3.Характеристика показників загальної фізичної підготовленості
студенток…………………………………………………………….….
4.4. Характеристика показників функціонального стану студенток…
4.5. Характеристика показників фізичного розвитку, зовнішнього дихання та
гемодинаміки студенток……………………………………
4.6. Характеристика показників функціонального стану серцево-судинної системи
студенток ……………………………………………
4.6. Характеристика показників частоти серцевих скорочень до і після
дозованого фізичного навантаження студенток спеціальної медичної групи у
дворічному періоді навчання………………………….……….
4.6. Характеристика показників серцево-судинної системи та гемодинаміки
студенток спеціальної медичної групи у дворічному періоді навчання до, відразу
після дозованого фізичного навантаження і через хвилини
відновлення………………………………………….
Висновки до четвертого
розділу……………………………………
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………………………
Висновки до п’ятого
розділу…………………………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………
ДОДАТКИ ……………………………………………………….……….
СПИСОК