Вы здесь

Клініко - параклінічні прояви та мінеральний гомеостаз енцефалопатій різного генезу (рання диференціальна діагностика)

Автор: 
Семчишин Мирослава Григорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004206
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ_
ВСТУП
РОЗДІЛ
Енцефалопатії різного генезу. Біологічна роль мікроелементів в умовах норми і
патології (огляд літератури)_
1.1. Причини виникнення і класифікація енцефалопатій. Основні механізми
розвитку енцефалопатій різного генезу.
1.2. Діагностичні аспекти і рання диференціальна діагностика енцефалопатій
різного генезу.
1.3. Сучасні підходи в лікуванні енцефалопатій різного генезу.
РОЗДІЛ
Характеристика обстежених хворих та методи дослідження (лабораторні і
інструментальні)
2.1. Характеристика обстежених хворих.
2.2. Визначення концентрації мікроелементів сироватки крові методом атомно –
абсорбційної спектрометрії._
2.3. Компўютерний аналіз ЕЕГ з топоселективним картуванням головного мозку, як
матеріал для візуальної клінічної діагностики.
2.4. Кількісна оцінка кровоплину за допомогою УЗДГ.
2.5. Статистичний аналіз отриманих даних.
РОЗДІЛ
Клініко – параклінічна характеристика енцефалопатій різного генезу (власні
дослідження)_
3.1. Клінічна характеристика енцефалопатій різного генезу та її особливості.
3.2. Стан церебрального кровоплину за даними ультразвукової доплерографії у
хворих з енцефалопатіями різного генезу._
3.3. Стан функціональної активності кори головного мозку за даними компўютерної
ЕЕГ у хворих з енцефалопатіями різного генезу._
3.4. Мікроелементи сироватки крові у хворих з енцефалопатіями різного
генезу.
3.5. Алгоритм ранньої диференціальної діагностики у хворих з енцефалопатіями
різного генезу._
РОЗДІЛ
Лікування хворих з енцефалопатіями різного генезу
4.1. Корекція клінічної симптоматики, мікроелементного гомеостазу і
функціональних параметрів у хворих з енцефалопатіями різного генезу вітамінно –
мінеральним препаратом екстрактом гінкго – білоба EGb
1.
4.2. Алгоритм основ терапії у хворих з енцефалопатіями різного генезу._
РОЗДІЛ
Аналіз і узагальнення результатів дослідження.
ВИСНОВКИ_
СПИСОК