Вы здесь

Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.)

Автор: 
Лучкевич Вікторія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003937
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
.
РОЗДІЛ
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДОЛОГІЯ
ТА ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ
АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ .
1.1.
Ступінь дослідження проблеми
1.2.
Джерельна база дослідження .
1.3.
Теоретико-методологічні та
термінологічні засади дослідження
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ
РЕЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКИХ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРІОДУ .
2.1.
Сприйняття творчого доробку Я.А. Коменського
в західноукраїнській історико-педагогічній думці
другої половини ХІХ – початку ХХ століття .
2.2.
Розвиток коменіологічних студій у наддніпрянській історико-педагогічній
традиції дореволюційного періоду .
2.3.
Праці Я.А. Коменського в Україні:
історико-педагогічний джерелознавчий дискурс
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ
СПАДЩИНА ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ (– РР.) .
3.1.
Рецепція педагогічної спадщини
Я.А. Коменського в українській
історико-педагогічній думці міжвоєнного періоду .
3.2.
Постать і творчість Я.А. Коменського у
дослідженнях української еміграції у Чехословаччині .
3.3.
Коменіологічні дослідження Дмитра Чижевського
3.4.
Розвиток вітчизняної коменіани у
воєнні та перші повоєнні роки
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК